Ενημέρωση δικαιούχων/μη δικαιούχων για την σίτιση στη φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημερώνωνται φοιτητές του Πανεπιστημίοτ Πατρών, ότι δικαίωμα σίτισης στο Εστιατόριο της Φ.Ε.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις, έχουν:

  • οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης
  • οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές του Πανεπιστημίου, με την προσκόμιση ειδικών κουπονιών σίτισης, τα οποία χορηγεί η Φ.Ε.Π. με την συμβολική τιμή του 1€ το γεύμα και 1€ το δείπνο
  • το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου με την προσκόμιση των προβλεπόμενων κουπονιών σίτισης τα οποία επίσης χορηγεί η Φ.Ε.Π., με την τιμή των 3,5€ το γεύμα και 1,5€ το δείπνο.

Η μη τήρηση των ανωτέρω συνιστά παράνομη διαδικασία την οποία η Φ.Ε.Π. δεν έχει τη δυνατότητα να υλοποιήσει.

Έτσι παρακαλούνται όλοι ανεξαίρετα οι σιτιζόμενοι στο Εστιατόριο της Φ.Ε.Π. να τηρούν επακριβώς τα ανωτέρω, αφού σε διαφορετική περίπτωση η Φ.Ε.Π. δεν έχει τη δυνατότητα σύννομης λειτουργίας του Εστιατορίου.


Υπενθυμίζουμε ότι οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές μπορούν- εφόσον τηρούν τις σχετικές προϋποθέσεις- να παραλάβουν άμεσα την ειδική ταυτότητα δωρεάν σίτισης από τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr