Μέχρι την Τρίτη 21/10 η κατάληψη του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

Στις 15/10 οι φοιτητές του Τμήματος σε συνέλευσή τους αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την κατάληψη των εγκαταστάσεων του Τμήματος από την ίδια ημέρα έως και την Τρίτη 21/10.

Η απόφαση της Γ.Σ των φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών:

Διεκδικούμε: 

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.


 • Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα. Όχι σε ειδικεύσεις, διασπάσεις, κατατμήσεις.
 • Αύξηση του προσωπικού, της χρηματοδότησης και των υποδομών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
 • Ανθρώπινους ρυθμούς σπουδών. Δωρεάν σίτιση, στέγαση, συγγράμματα και συγκοινωνία όλους
 • Αύξηση των δαπανών για όλες τις φοιτητικές παροχές.
 • Κατάργηση κάθε μορφής ελαστικής απασχόλησης σε δημόσιο, ιδιωτικό τομέα. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων σε Πανεπιστήμια-ΤΕΙ. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Αυξήσεις σε και συντάξεις.
 • Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους.
 • Επί πτυχίω εξεταστική για όλους τους φοιτητές διαρκειας 4 βδομάδων.

Καλούμε σε:

 • Επιδιώκουμε το συντονισμό με τα υπόλοιπα πληττόμενα κομμάτια της εκπαίδευσης και αγωνιζόμενους κοινωνικούς φορείς
 • Κατάληψη της Πρυτανείας στις 16-17/10 με αίτημα την ικανοποίηση των αιτημάτων για δωρεάν σίτιση-στέγαση-μετακίνηση
 • Κινητοποίηση στις φοιτητές εστίες και άνοιγμα της λέσχης την Παρασκευή 16/10 για εελεύθερη σίτιση όλων των φοιτητών
 • Κατάληψη της σχολής από Τετάρτη 15/10 μέχρι Τρίτη 21/10
 • Απαιτούμε από τον πρόεδρο της σχολής να οριστεί συνέλευση τμήματος την Τεπ 22/10 για να συζητηθεί το ζήτημα ·με τα όρια δήλωσης μαθημάτων και τις διαγραφές παρουσία του Φ.Σ.
 • Συντονιστική επιτροπή κατάληψης που θα συντονίσει τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις συλλόγου Τετάρτη 15/10 μετά τη λήξη της συνέλευσης
 • Νέα Γενική Συνέλευση του συλλόγου την Τετάρτη 22/10
 • Συμμετοχή του συλλόγου στο συλλαλητήριο την Τρίτη 21/10 στις 19:00, από την πλατεία Γεωργίου.

Η ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος, Δ. Ματαρά, στους φοιτητές και τις οικογένειες των φοιτητών έχει ως εξής:

Αγαπητοί Φοιτητές, αγαπητοί γονείς

Στις 15/10 οι φοιτητές του Τμήματος σε συνέλευσή τους αποφάσισαν κατά πλειοψηφία την κατάληψη των εγκαταστάσεων του Τμήματος από την ίδια ημέρα έως και την Τρίτη 21/10.

Τα αιτήματα για τα οποία γίνεται η κατάληψη μου κοινοποιήθηκαν με την επισυναπτόμενη φωτογραφία την Πέμπτη 16/10 στις 23:39 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με μια ανάγνωση μπορεί κανείς να διακρίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων δεν αφορά το Τμήμα, το οποίο δεν είναι ούτε αρμόδιο ούτε σε θέση να τα ικανοποιήσει.

Ενδεικτικά αναφέρω το πρώτο αίτημα: «Ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα επαγγελματικά δ... σε αυτό.

Όχι σε ειδικεύσεις, διασπάσεις, κατατμήσεις».

Πέραν του γεγονότος ότι ουδέποτε ετέθη μέχρι σήμερα τέτοιο αίτημα από τους φοιτητές, το Τμήμα πράγματι ανέκαθεν δίνει ένα ενιαίο πτυχίο αυτό του Χημικού Μηχανικού και οι απόφοιτοι του αποκτούν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος κατόπιν εξετάσεων στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος και όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα τα οποία απορρέουν από αυτή. Δεν έχει τεθεί μέχρι σήμερα κανένα ζήτημα ειδίκευσης, διάσπασης ή κατάτμησης, οπότε εύλογα απορεί κανείς γιατί το πρώτο και κατά συνέπεια πιο σημαντικό αίτημα των φοιτητών αφορά σε αυτό το ζήτημα.

Το μόνο αίτημα το οποίο αφορά στο Τμήμα ετέθη και προφορικά προς τον Πρόεδρο του Τμήματος προ λίγων ημερών, είναι το εξής: «Απαιτούμε από τον πρόεδρο της σχολής να οριστεί συνέλευση του τμήματος την Τετ… 22/10 για να συζητηθεί το ζήτημα με τα όρια δήλωσης μαθημάτων και τις διαγρα… παρουσία του Φ.Σ» (εννοούν του Φοιτητικού Συλλόγου).

Τα ‘όρια δήλωσης μαθημάτων’ αναφέρονται σε απόφαση του Τμήματος η οποία αφορά κατά κύριο λόγο τους νεοεισερχόμενους πρωτοετείς φοιτητές. Σύμφωνα με αυτή (βλ. Οδηγός Σπουδών σελ.41):

«Οι  φοιτητές που εισάγονται από το έτος 2014 και μετά θα μπορούν να δηλώνουν σε κάθε διαδοχικό εξάμηνο που διανύουν στο Τμήμα ένα μέγιστο αριθμό μαθημάτων, ο οποίος είναι  ίσος με τον κανονικό αριθμό μαθημάτων σύμφωνα με το  ισχύον Πρόγραμμα  για το εξάμηνο αυτό (Ν), προσαυξημένο κατά τρία (3) το πολύ μαθήματα. Όταν ένας φοιτητής συμπληρώσει χρονικά και το 10ο εξάμηνο, ο αριθμός Ν θεωρείται ίσος με 6 για όλα τα επόμενα εξάμηνα που παραμένει εγγεγραμμένος στο Τμήμα. Σε κάθε περίπτωση, για την συμπλήρωση του συνολικού αριθμού (Ν+3) θα πρέπει να δηλώνονται κατά προτεραιότητα τα υποχρεωτικά μαθήματα των αντίστοιχων προηγούμενων εξαμήνων κατά χρονολογική σειρά  (1ο, 3ο, 5ο, 7ο, 9ο  για χειμερινό εξάμηνο και  2ο, 4ο, 6ο, 8ο, 10ο για εαρινό εξάμηνο), τα οποία ο φοιτητής δεν έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία.»                                         

Η διάταξη αυτή υιοθετήθηκε από το Τμήμα με καθαρά εκπαιδευτικό/ακαδημαϊκό σκεπτικό αφού έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός φοιτητών απομακρύνεται τα πρώτα δύο έτη μετά την εισαγωγή τους από την κανονική παρακολούθηση και φοίτηση, όταν δε επιστρέφουν προσπαθώντας να ολοκληρώσουν αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες εξαιτίας των ελλείψεων σε μαθήματα υποδομής (μαθηματικά, φυσική χημεία κλπ) τα οποία διδάσκονται στα πρώτα εξάμηνα. Η τακτική αυτή έχει καταστροφικά αποτελέσματα και έχει μέχρι σήμερα οδηγήσει αρκετούς φοιτητές στα πρόθυρα της διαγραφής.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι εισαχθέντες από το 2011 και μετά, διαγράφονται μετά από τη συμπλήρωση επτά ακαδημαϊκών ετών (δηλαδή από το 2018), το Τμήμα θεωρεί ότι δεν μπορεί να μείνει αδρανές και πρέπει να προσπαθήσει να μεταφέρει το μήνυμα εγκαίρως στους φοιτητές του και να τους καθοδηγήσει προς την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.   

Όσον αφορά στο αίτημα συζήτησης περί διαγραφών των αποκαλούμενων ‘αιωνίων’ φοιτητών, σας ενημερώνω ότι το Τμήμα είναι εντελώς αναρμόδιο αφού οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί από τη Βουλή των Ελλήνων και αρμόδιος για την εφαρμογή τους είναι ο Κοσμήτορας της πολυτεχνικής Σχολής και όχι το Τμήμα.

Έρχομαι τώρα στο κύριο αίτημα των φοιτητών να συγκληθεί Συνέλευση του Τμήματος παρουσία του Φοιτητικού Συλλόγου. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να ικανοποιηθεί για τους εξής λόγους:

Η Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Τμήματος και έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα από το νόμο να αποφασίζει για το περιεχόμενο και τις διαδικασίες του Προγράμματος Σπουδών.

Η σύνθεση της Συνέλευσης του Τμήματος όπως ορίζεται από τον νόμο αποτελείται από όλους τους καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος, ένα εκπρόσωπο του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), ένα εκπρόσωπο του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), ένα εκπρόσωπο των Μεταπτυχιακών Φοιτητών και τέλος ένα εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών τον οποίο δυστυχώς ο φοιτητικός σύλλογος αρνείται να ορίσει.

Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί με διαφορετική σύνθεση και μάλιστα υπό την πίεση φωνασκούντων είναι άκυρη.

Δεν νοείται συνδιοίκηση του Τμήματος με το Φοιτητικό σύλλογο γιατί αυτό θα οδηγούσε προφανώς σε πλήρη απαξίωση και ακυρότητα των πτυχίων.

Οι αντιπροτάσεις μας προς τους φοιτητές να ορίσουν εκπρόσωπο στη Συνέλευση ή να δεχθούν να διοργανώσουμε ανοιχτή συζήτηση καθηγητών/φοιτητών εκτός της Συνέλευσης του Τμήματος, δεν συζητήθηκαν καν.

Τέλος θα ήθελα να ενημερώσω τους φοιτητές μας και τους γονείς τους σχετικά με το θέμα της αναβολής της ορκωμοσίας των αποφοίτων μας η οποία είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη 21/10. Μετά από εκτενή συζήτηση με την κ. Πρύτανη αποφασίστηκε με αίσθημα ευθύνης η αναβολή της για τους λόγους που αναλύονται στη σχετική ανακοίνωση της Πρυτάνεως.

Επιπροσθέτως θέλω να διευκρινίσω ότι πρώτον υπάρχει ζήτημα εγκυρότητας των διοικητικών πράξεων οι οποίες γίνονται υπό καθεστώς κατάληψης (υπογραφές διπλωμάτων, βεβαιώσεις) και δεύτερον υπάρχει ένα ακόμη ισχυρότερο ζήτημα αρχής το οποίο μου υπαγορεύει να ασκώ τα καθήκοντα μου ως Πρόεδρος σε καθεστώς πλήρους ακαδημαϊκής ελευθερίας.

Διαμαρτύρομαι για μια ακόμη φορά εκ μέρους των συναδέλφων μου διότι, η ελεύθερη πρόσβαση και άσκηση των διδακτικών, διοικητικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων των καθηγητών του Τμήματος παραβιάζεται αντιδημοκρατικά, κατάφωρα και κατ’ εξακολούθηση εξαιτίας της κατάληψης.

Επιπλέον, η κατάχρηση αυτού του ύστατου μέσου αντίδρασης, το οποίο δικαιολογείται ή και επιβάλλεται σε συνθήκες στέρησης ή παραβίασης των βασικών συνταγματικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, έχει οδηγήσει στην πλήρη απαξίωσή του και συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια απαξίωσης του Ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Καλώ τους φοιτητές μας αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να διακόψουν έστω και την ύστατη στιγμή την κατάληψη προκειμένου να γίνει η ορκωμοσία των συναδέλφων τους και να μην μπουν σε κίνδυνο η επόμενη ορκωμοσία του Νοεμβρίου και το τρέχον εξάμηνο σπουδών. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr