Παν. Πατρών: 1η Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης Υποψηφιότητας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές/τριες, του Πανεπιστημίου Πατρών από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί–μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες),

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.) ενέκρινε τη χρηματοδότηση για την κινητικότητα 76 φοιτητών για πρακτική άσκηση και σας προσκαλούμε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για να συμμετάσχετε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση 2014-2015. 

Η δράση αυτή θα σας δώσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση, διάρκειας τριών μηνών, σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, να έρθετε σε επαφή με την εργασιακή πραγματικότητα του κλάδου που έχετε επιλέξει να σπουδάσετε, να μάθετε να εφαρμόζετε αυτά που έχετε διδαχθεί σε ένα διεθνές περιβάλλον, να βελτιώσετε το επίπεδό σας σε μια ξένη ευρωπαϊκή γλώσσα, να γνωρίσετε διαφορετικούς πολιτισμούς και να δημιουργήσετε νέες προοπτικές για τη συνέχεια των σπουδών σας και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Για την τοποθέτηση παρέχεται υποτροφία, η οποία καλύπτει ένα μέρος των εξόδων διαβίωσης στο εξωτερικό (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τις χώρες υποδοχής και τη μηνιαία αποζημίωση). Το ποσό της υποτροφίας, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο δόσεις, 80% και 20%.

Σας γνωρίζουμε ότι η επιλογή των φοιτητών πραγματοποιείται βάση κριτηρίων, τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του προγράμματος (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Κτίριο Α’ - Διοίκησης, 1ος όροφος (αρμόδια: κα. Πολυξένη Χριστιά, τηλ. επικ.: 2610 969036, φαξ: 2610 994441, 

e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), έως την Παρασκευή 24/10/2014.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή από 10:00 - 12:00). 

Εξαίρεση για την καταληκτική ημερομηνία υποβολής (Παρασκευή 24/10/2014), όπου τα δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τις 09:30 – 14:00.

Για την ημερομηνία της συνέντευξης επιλογής οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

H έναρξη των τοποθετήσεων ορίζεται στις 15/12/2014 το νωρίτερο. 

Προσοχή! Τελευταία ημερομηνία έναρξης της πρακτικής ορίζεται στις 12/06/2014. 

Η λήξη των τοποθετήσεων ορίζεται στις 11/9/2014 (δηλαδή μέχρι 11/9/2014 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρακτική άσκηση, καθώς το πρόγραμμα λήγει).

Erasmus+: Σημαντική αλλαγή! Για τους φοιτητές (προπτυχιακούς-μεταπτυχιακούς) & υποψήφιους διδάκτορες που βρίσκονται κοντά στη λήψη του τίτλου (αν πχ εκκρεμεί ένα μάθημα ή/και διπλωματική/πτυχιακή εργασία) θα πρέπει να διατηρήσουν τη φοιτητική τους ιδιότητα έως την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων της Συνέντευξης από την Επιτροπή Erasmus. Στη συνέχεια και εφόσον έχουν λάβει την έγκριση συμμετοχής τους στο Erasmus+ για πρακτική άσκηση, έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για τη λήψη του τίτλου, να ορκιστούν και η πρακτική άσκηση να πραγματοποιηθεί μετά την ορκωμοσία (μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα της παρούσας προκήρυξης).

Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει όταν εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

● Αίτηση Υποψηφιότητας (επισυνάπτεται).

● Βιογραφικό Σημείωμα (στα ελληνικά). 

● Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (όχι επικυρωμένη).

● Πρόσφατο Πιστοποιητικό Φοιτητικής ιδιότητας (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών) με αναλυτική βαθμολογία.

● Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών (όχι επικυρωμένα).

● Συστατική Επιστολή Πρότασης Επιλογής του Υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος φοίτησης, η οποία απευθύνεται στην αρμόδια Επιτροπή Erasmus. Επισημαίνεται ότι, στο τέλος της συστατικής επιστολής, το μέλος ΔΕΠ θα προτείνει τη δυνατότητα συμμετοχής του υποψηφίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για Πρακτική Άσκηση (στα ελληνικά). 

● Πρωτότυπη Επιστολή Αποδοχής (Letter of Acceptance) του οργανισμού υποδοχής που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, στην οποία θα περιέχονται οι εξής πληροφορίες: 

i. το λογότυπο του φορέα, 

ii. τα στοιχεία του υπευθύνου του φορέα υποδοχής που θα υπογράψει τη σχετική συμφωνία μάθησης για πρακτική άσκηση, 

iii. τα στοιχεία του αρμόδιου ατόμου του φορέα υποδοχής υπευθύνου της παρακολούθησης της πρακτικής άσκησης [όνομα, ιδιότητα, διεύθυνση, τηλέφωνο & fax]. 

Στην επιστολή θα αναφέρεται η αποδοχή του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης (practical training) στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για πρακτική άσκηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (έναρξη-λήξη) διάρκειας τριών μηνών. Επιπλέον, θα περιγράφονται αναλυτικά το λεπτομερές πρόγραμμα της περιόδου πρακτικής άσκησης, καθώς και τα καθήκοντα του εκπαιδευόμενου (κατά προτίμηση ανά μήνα). Τέλος, η επιστολή θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και θα σφραγίζεται με τη σφραγίδα του φορέα.

Οι ακόλουθοι τύποι οργανισμών δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

- Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ο εξαντλητικός τους κατάλογος διατίθεται στον ιστότοπο www.ec.europa.eu/institutions/index_en.htm )

- Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή /και διπλής χρηματοδότησης)

Επισυναπτόμενα: 

Αρμόδιος: 

κ. Πολυξένη Χριστιά

Τηλέφωνο: 2610 969036 - 2610 969029

Email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Fax: 2610 994441