Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη του εκπροσώπου των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των παρ. 3 και 6 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων», όπως η τελευταία διάταξη αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. γ’ του Ν. 4076/2012 (Α΄159) «Ρυθµίσεις θεµάτων Α.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις»,

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους φοιτητές του Ιδρύµατος να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συµβούλιο Ιδρύµατος του Πανεπιστηµίου Πατρών µέχρι την 25η Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Πέµπτη. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών (προπτυχιακών φοιτητών, µεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων), που ήταν ενεργοί κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του Ν. 4076/2012 και παραµένουν ενεργοί κατά την ηµεροµηνία των εκλογών, µε ενιαίο ψηφοδέλτιο και άµεση, καθολική και µυστική ψηφοφορία. Υποψήφιοι µπορούν να είναι οι προπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το πρώτο έτος και βρίσκονται εντός του ενδεικτικού προγράµµατος σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές κατά το πρώτο έτος της φοίτησής τους, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες που διανύουν τα τρία πρώτα έτη από την εγγραφή τους ως υποψήφιοι διδάκτορες.


Η θητεία του εκπροσώπου των φοιτητών είναι ετήσια χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας βάσει του συνηµµένου υποδείγµατος στη Γραµµατεία της Συγκλήτου (ισόγειο Α΄ Κτιρίου) από 16 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη έως και 19 Σεπτεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14.00, προσωπικά ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (έως 14.00 της 19 Σεπτεµβρίου 2014), ή µε συστηµένη επιστολή απευθυνόµενη στη Γραµµατεία της Συγκλήτου (ισόγειο Α΄ κτιρίου, Πανεπιστηµιούπολη, Τ.Κ. 26504, Ρίο Πατρών), η οποία θα πρέπει να περιέλθει σε αυτή µέχρι 19 Σεπτεµβρίου 2014 και ώρα 14.00 (στην περίπτωση αυτή η επιστολή θα συνοδεύεται και από φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας του υποψηφίου).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr