Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Ψηφιακό εκπαιδευτικό αποθετήριο για τη διάδοση της ποντιακής διαλέκτου

Η δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθετηρίου μέσω της καταγραφής των μαθημάτων και των εκδηλώσεων για τη διάδοση της ποντιακής διαλέκτου, αλλά και η εξ αποστάσεως διδασκαλία της σε ομογενείς μέσω του διαδικτύου, περιλαμβάνονται μεταξύ των στόχων του νέου, τριμερούς, συμφώνου συνεργασίας που θα υπογράψει τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με δύο ποντιακές οργανώσεις.

Έπειτα από τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα που είχε η συνεργασία του Πανεπιστημίου με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ποντίων Εκπαιδευτικών, αυτή διευρύνεται και ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη (ΟΣΕΠΕ).

Το νέο, τριμερές, σύμφωνο συνεργασίας θα υπογραφεί στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας, στην Αίθουσα της Συγκλήτου, μεταξύ του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη, του Προέδρου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποντίων Εκπαιδευτικών, Αντώνιου Παυλίδη και του Προέδρου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ελλήνων Ποντίων στην Ευρώπη, Αναστάσιου Οσιπίδη.

Επιπλέον της εξ αποστάσεως διδασκαλίας της ποντιακής διαλέκτου και της δημιουργίας του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθετηρίου, η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ άλλων αποσκοπεί:

  • στην προώθηση της ιστορικής αλήθειας για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας και των λοιπών χριστιανικών εθνοτήτων της Ανατολής 
  • στη συνδιοργάνωση συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο σε θέματα και ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και
  • στην αποτύπωση της σχετικής τεχνογνωσίας και μετάδοσή  της στις επόμενες γενιές με σκοπό τη διάσωση και ανάδειξη του πολιτισμού, των παραδόσεων, των ηθών και εθίμων του ποντιακού και γενικότερα του μικρασιατικού ελληνισμού.