Διεθνής έρευνα, επιχειρηματικό πνεύμα, φοιτητών

Διεθνής έρευνα για το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας συμμετέχει στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα GUESS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey) που κάθε δύο χρόνια καταγράφει το επιχειρηματικό πνεύμα των φοιτητών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Καθηγήτρια Κατερίνα Σαρρή, διευθύντρια του Εργαστηρίου Επιχειρηματικότητας του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, συντονίζει για την Ελλάδα τη διεθνή έρευνα για τη στάση των φοιτητών απέναντι στην Επιχειρηματικότητα.

H συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται ταυτόχρονα σε 50 χώρες και σε περισσότερα από 1000 Πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Σκοπός της είναι να καταγραφούν συστηματικά οι προθέσεις των φοιτητών σχετικά με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η έρευνα απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς φοιτητές και μεταδιδάκτορες ανεξάρτητα από το αντικείμενο σπουδών τους.

Ειδικά για την Ελλάδα όπου τα τελευταία χρόνια η τάση των νέων να ασκούν ή να επιθυμούν να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα φαίνεται να αυξάνεται, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής για την επιχειρηματικότητα, στη βελτίωση των πολιτικών νεολαίας, και στην ενίσχυση των προγραμμάτων σπουδών στη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται εδώ: https://stgallen.co1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_daOAy3vxDHiiW8J.

Απαντήσετε με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Οι απαντήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές και η ταυτότητα των συμμετεχόντων θα παραμείνει ανώνυμη. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση για ένα smart watch νέας γενιάς που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της έρευνας.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν από το Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας του Τμήματος ΒΣΑΣ του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους από την ομάδα των ερευνητών.

Περισσότερα νέα για το ΠΑΜΑΚ στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr