Προγράμματα, Εξειδίκευσης, 2015,2016, Πανεπιστημίου, Μακεδονίας

Ξεκινούν τα Προγράμματα Εξειδίκευσης 2015-2016 του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του, συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχή διαδρομή τους στον τομέα της Συμπληρωματικής Δια Βίου Εκπαίδευσης, υλοποιεί Προγράμματα Εξειδίκευσης τα οποία καλύπτουν τομείς που διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Εγγραφές - Αιτήσεις

Οι αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά, από την ιστοσελίδα των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εδώ.

Σε ποιους απευθύνονται

Τα Προγράμματα Εξειδίκευσης απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων, λοιπών εργαζομένων και ανέργων, όσο και σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, απόφοιτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στοχεύοντας στον εμπλουτισμό των γνώσεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.

Τομείς Εξειδίκευσης

Τα διαθέσιμα προγράμματα εξειδίκευσης καλύπτουν τους παρακάτω τομείς:

• Χρηματοοικονομική

• Λογιστική

• Πληροφορική

• Management & Marketing

• Διεθνείς Σπουδές

• Εκπαίδευση – Ειδική Αγωγή

• Μουσική Επιστήμη & Τέχνη

Εισηγητές

Οι εισηγητές των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης είναι μέλη του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και άλλων Ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, καθώς και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με εκτενή εμπειρία στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Μέθοδος υλοποίησης

Τα προγράμματα εξειδίκευσης υλοποιούνται με τους εξής τρόπους:

• Δια ζώσης εκπαίδευση

• Εξ αποστάσεως – Σύγχρονη Τηλεκπαίδευση

• Εξ αποστάσεως – Ασύγχρονη Τηλεκπαίδευση