Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών με τίτλο: “Master’s Degree in politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Europe” του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Βουλγαρίας και το Ελληνικό Επιχειρηματικό Συμβούλιο στη Βουλγαρία προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή εργασίας με θέμα:


«Η διμερής οικονομική και πολιτική συνεργασία Βουλγαρίας- Ελλάδας ως πρότυπο διεθνών σχέσεων και παράγοντας σταθερότητας στην ΝΑ Ευρώπη.» («The bilateral economic and political cooperation between Bulgaria and Greece as a model of international relations and a factor of stability in Southeastern Europe.»)
Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές-τριες ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ που βρίσκονται σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
Το χρηματικό έπαθλο για τις 3 καλύτερες είναι: 1ο Βραβείο: 800 ευρώ, 2ο Βραβείο: 500 ευρώ, 3ο Βραβείο: 200 ευρώ.


Η αποστολή των εργασιών θα πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 στην παρακάτω διεύθυνση mpesecr[παπάκι]uom.gr.


Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό αρχείο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr