Την Τετάρτη 14 Μαΐου 2014, το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποίησε ενημερωτική επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (CEDEFOP, Θες/νίκη-Πυλαία), την οποία οργάνωσε η Επίκουρη Καθηγήτρια, Ιωάννα Παπαβασιλείου-Αλεξίου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν 41 προπτυχιακοί-ές και μεταπτυχιακοί-ές φοιτήτριες-ές Την ομάδα συνόδευσαν, επίσης, η κ. Βασιλική Καραβάκου, αναπληρώτρια καθηγήτρια, ο κ. Ευθύμιος Βαλκάνος, επίκουρος καθηγητής και η κ. Ναταλία Μουτοπούλου, σύμβουλος σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι φοιτητές/τριες για το Cedefop, γενικά, καθώς και για επιμέρους δράσεις του, όπως το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


Στην πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση-ημερίδα που διοργανώθηκε από το Cedefop εξειδικευμένοι ομιλητές παρουσίασαν τα παραπάνω ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, η κ. Corina Frey (senior expert), υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, υποδέχθηκε την ομάδα και μίλησε για την αποστολή και το έργο του Cedefop καθώς και για την πρακτική άσκηση που πραγματοποιείται σε αυτό. Ο κ. Λουκάς Ζαχείλας (senior expert) παρουσίασε τοΕθνικό Πλαίσιο Προσόντων και την πορεία διαμόρφωσής του στη χώρα μας. Ο κ. Giovanni Russo (senior expert) παρουσίασε τα πορίσματα της έρευνας που εκπονεί για το Cedefop, με θέμα την ανάγκη για επαγγελματικό αναπροσανατολισμό σημαντικού αριθμού ατόμων σε χώρες της Ευρώπης. Η ημερίδα έκλεισε με τον κ. Pedro Moreno da Fonseca (expert), ο οποίος μίλησε για τον τομέα της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρθηκε ειδικότερα σε καλές πρακτικές που υλοποιούνται σε χώρες- μέλη.


Ακολούθησε συζήτηση και οι φοιτητές/τριες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις στους ομιλητές και να διατυπώσουν τους προβληματισμούς τους πάνω στα θέματα που παρουσιάστηκαν. Η ημερίδα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο πλευρές, όπως φάνηκε στον ζωηρό διάλογο που αναπτύχθηκε.


Κατόπιν ανατροφοδοτικής συζήτησης μεταξύ των υπευθύνων της διοργάνωσης, τονίστηκε η μεγάλη σχέση των δύο φορέων στα επιστημονικά πεδία ενασχόλησης (διά βίου Μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Συμβουλευτική & Προσανατολισμός κ.ά.) και τέθηκε ο στόχος διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ των εμπειρογνωμώνων του Cedefop και του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με σταθερές συναντήσεις μελέτης & ανταλλαγής απόψεων (Peer Learning Events).


Περισσότερες πληροφορίες για το Cedefop μπορείτε να βρείτε στο www.cedefop.europa.eu