Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα ERASMUS+/Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 από τη 1 μ.μ. έως τις 3 μ.μ., στην αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Η εκδήλωση γίνεται ώστε οι φοιτητές του Πανεπιστημίου να πληροφορηθούν για τις δυνατότητες που έχουν να μετακινηθούν προς κάποιο από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του εξωτερικού, προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους.

Η ενημέρωση των φοιτητών θα γίνει από το προσωπικό του γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου. Στην εκδήλωση επίσης θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του συλλόγου φοιτητών Erasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ESN UOM Thessaloniki προκειμένου να παρουσιάσουν τον σύλλογο.

Το ERASMUS+/ Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων είναι το πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο συμβάλλει στην επίτευξη ενός βασικού στόχου της, την ανάπτυξη της κοινωνίας που θα βασίζεται στη γνώση, παρέχοντας στους πολίτες της Ευρώπης εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και ευκαιρίες ανανέωσης αυτών των γνώσεων σε όλη τη διάρκεια του βίου τους.

Στο πρόγραμμα το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχουν οι 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 3 χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία.

Στόχος του είναι η προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης, η ενθάρρυνση της κινητικότητας και η πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, καθώς και η υποστήριξη των πολιτών προκειμένου να αποκτήσουν αναγνωρισμένα προσόντα και δεξιότητες. Το πρόγραμμα παρέχει στους πολίτες υποτροφίες για να σπουδάσουν, να διδάξουν, να κάνουν πρακτική άσκηση ή να παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης σε άλλη χώρα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του γραφείου Εrasmus του Πανεπιστημίου Μακεδονίας:

http://afroditi.uom.gr/erasmus/?q=el/general

images/ekdhlosi-erasmous-panepisthmio-makedonias.jpg