Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αντιμετώπισε με τον πρέποντα τρόπο και τηρώντας τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες την προ ετών μεμονωμένη περίπτωση ενός μέλους του ΔΕΠ που είχε τότε προβεί σε πράξεις τις οποίες έκρινε με τελεσίδικες αποφάσεις της η ελληνική δικαιοσύνη, την οποία σέβεται πλήρως και ανεπιφύλακτα το ΠΑΜΑΚ.

Σχετικά, από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου υπογραμμίζονται τα εξής:

«Η απαρέγκλιτη τήρηση του νόμου, αλλά και ο σεβασμός προς την έννοια του υπηρεσιακού καθήκοντος και την αυτονόητη ηθική υποχρέωση της προσωπικής ακεραιότητας και αυτοπροστασίας του κύρους των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελούν αρχές απολύτως σεβαστές στο Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, αποτελεί κανόνα η απόλυτη καταδίκη πράξεων εκτροπής από την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, όταν ανέκυψε η μεμονωμένη περίπτωση καθηγητού -η οποία απασχολεί τα μέσα δημοσιότητας- την αντιμετώπισε με συναίσθηση ευθύνης και τηρώντας, σε όλο το χρονικό διάστημα της δικαστικής διαδρομής της, όλες τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις του για τη διαχείριση παρόμοιων υποθέσεων. Η ελληνική δικαιοσύνη έκρινε τελεσίδικα την εν λόγω περίπτωση και από πλευράς του ΠΑΜΑΚ, στο πλαίσιο του πλήρους σεβασμού προς τις αποφάσεις της, ελήφθησαν στον κατάλληλο χρόνο τα εκ του νόμου και του Πειθαρχικού Δικαίου επιβαλλόμενα μέτρα».

Διαβάστε Επίσης: Καθηγητής σε Πανεπιστήμιο έπαιρνε «φακελάκι» για να περνάει τους φοιτητές!