Βραβείο εθελοντισμού και το χάλκινο μετάλλειο που απενεμήθη απο τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Τράπεζα Αίματος του Πανεπιστημίου μας για την 12ετή συνεχή και συνεπή δράση των εργαζομένων-εθελοντών αιμοδοτών. 

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καλεί για μια ακόμη φορά όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας να γίνουν μέλη του Συλλόγου, συμμετέχοντας στις αιμοδοσίες. 

Υπενθυμίζεται ότι όλες οι φιάλες αιμοδοσίας είναι στην διάθεση του αιμοδοτούντα και της οικογένειάς του, οποτεδήποτε τις χρειαστούν.