Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών θα ξεκινήσει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και θα απευθύνεται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στη βέλτιστη εκπλήρωση των μελλοντικών επαγγελματικών υποχρεώσεων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της προαγωγής της γνώσης των στελεχών τους και της ανάπτυξης της έρευνας στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων, της Διεθνούς Ασφάλειας και των Διεθνών Οργανισμών στοχεύει το διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια», που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματικής συμφωνίας συνεργασίας, η οποία υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ).

Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης και ο Διοικητής της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ υποναύαρχος Σπυρίδων Δημητρίου, παρουσία των προέδρων των Τμημάτων Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, αναπληρωτή καθηγητή Γεώργιου Βοσκόπουλου και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, καθηγητή Δημητρίου Κυρκιλή, καθώς επίσης του Υποδιοικητή της Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ, ταξίαρχου Κωνσταντίνου Κούτρα και του Διευθυντή Σπουδών, σμήναρχου Γεώργιου Σαββαΐδη.