Διημερίδα με τίτλο 'Το ελληνικό κομματικό σύστημα μετά τις πρώτες εκλογές της "κρίσης": οι εξελίξεις της περιόδου 2012-2014' Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης και των Κομμάτων της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, 3 και 4 Οκτωβρίου 2014, Αίθουσα Συνεδρίων Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Λίγα λόγια για το GrEPOP:

Το Δίκτυο Μελέτης των Εκλογών, της Κοινής Γνώμης και των Κομμάτων συστάθηκε το 2012 και λειτουργεί στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Στόχος του Δικτύου είναι να προάγει τη μελέτη της πολιτικής και ιδιαίτερα της εκλογικής συμπεριφοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των ποσοτικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δίκτυο και τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Δικτύου www.grepop.wordpress.com

Το δεύτερο αυτό συνέδριο του Δικτύου, το οποίο έρχεται να προστεθεί στις πέντε προηγούμενες εκδηλώσεις ιδίου περιεχομένου που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας από το 2008, στοχεύει και πάλι αφενός στην καταγραφή των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν το ελληνικό κομματικό σύστημα, αφετέρου στην προώθηση της χρήσης μεθοδολογικών εργαλείων και δεδομένων στην τεκμηρίωση των επιχειρημάτων για τις μορφές, τις αιτίες και τις συνέπειες των εξελίξεων αυτών.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ