Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι η άμεση και αποτελεσματική σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με την εγχώρια και παγκόσμια αγορά εργασίας καθώς και η υποστήριξη των φοιτητών και νέων αποφοίτων στο σχεδιασμό της μελλοντικής τους σταδιοδρομίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1994 με το όνομα "Γραφείο Σταδιοδρομίας" και με τη στήριξη του πιλοτικού προγράμματος "Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ με επιχειρήσεις" του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου.

Εάν ενδιαφέρεσθε για ερευνητικές και ακαδημαϊκές θέσεις στο εξωτερικό, μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης https://dasta.uom.gr/Career/default.aspx και στις ενότητες «Εργασία» - «Εργασία στο Εξωτερικό» τις σχετικές μηχανές αναζήτησης θέσεων εργασίας που έχουν αναρτηθεί.

Για την πρόσβαση στην παραπάνω αναφερόμενη ενότητα, απαιτείται σύνδεση των ενδιαφερόμενων φοιτητών και μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται στην ιστοσελίδα.