Η ανακύκλωση με την βοήθεια των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συγκεκριμένα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ανακύκλωσε:

  • 17.770kg χαρτί
  • 900kg πλαστικό
  • 5.230kg. ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών
  • 750kg μεταλλικών υλικών
  • 60kg CD/DVD
  • 250kg μπαταριών
  • 120Kg λαμπτήρων
  • 273 τόνερ και 262 μελανωτές
  • 40 ξυλοπαλέτες

Τα ανακυκλώσιμα υλικά αυτά τα συλλέγουν ιδιώτες, οι οποίοι μας πληρώνουν, είτε σε είδος (μελανάκια, τόνερ, κλπ), είτε σε χρήματα, τα οποία χρησιμοποιεί το γραφείο Περιβάλλοντος για την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος ανακύκλωσης και για δράσεις για το πρασίνισμα του Πανεπιστημίου. Η ανακύκλωση λοιπόν, ωφελεί το περιβάλλον αλλά και το ίδρυμά μας. Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας παροτρύνει τους φοιτητές του στην περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος ανακύκλωσης, κάνοντας μερικά απλά πράγματα:

1)Πετάτε τα ανακυκλώσιμα υλικά στους σχετικούς κάδους που υπάρχουν σε όλο το κτίριο. Μην πετάτε κοινά απορρίμματα (καφέδες, φαγητά, αφρολέξ, χαρτοπετσέτες, κλπ) σε αυτούς, γιατί αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 'λέρωμα' του καθαρού χαρτιού και συνεπώς, την αχρήστευσή του.

2)Διπλώνετε τα χαρτοκιβώτια και τα μπουκάλια πριν τα τοποθετήσετε στους αντίστοιχους κάδους. Αλλιώς ‘μπουκώνει’ ο κάδος, ξεχειλίζουν τα απορρίμματα και μειώνεται η λειτουργικότητα του προγράμματος ανακύκλωσης.

3)Συμβάλετε στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των φοιτητών.

Στο Πανεπιστήμιο, εκτός από το χαρτί και πλαστικό (σε όλο το κτίριο), ανακυκλώνοται:

- Μπαταρίες, Λαμπτήρες, Ηλεκτρικές και Ηλεκτρονικές Συσκευές (στους αντίστοιχους κάδους στο ισόγειο, ημιώροφο και 1ο όροφο)

- CD/DVD και δισκέτες (στον 1ο όροφο, έξω από το Κ.ΥΠ. και το γρ. ΕΜΑS)

- Τόνερ και μελανάκια (στην αποθήκη προμηθειών)

- Ξυλοπαλέτες (στο parking)

Οποιοσδήποτε χρειάζεται κάτι σχετικό με την ανακύκλωση (π.χ. κάδο στο άδειασμα ή μεταφορά γραφείου, κλπ) μπορεί να επικοινωνεί με το γραφείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ή με την Καθαριότητα.