Ο Νέος Πρύτανης του ΠΑΜΑΚ

Πρυτανικές Εκλογές: Διεξάχθηκε σήμερα Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, η επαναληπτική διαδικασία των Πρυτανικών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ), για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών.

Νέος πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας εξελέγη ο Στέλιος Κατρανίδης, Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών.

Τα τελικά αποτελέσματα των επαναληπτικών εκλογών της 13ης Ιουνίου 2018 για την ανάδειξη Πρύτανη στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας έχουν ως εξής:

 • Κατρανίδης Στυλιανός, 114 ψήφοι, 51,58%
 • Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 107 ψήφοι, 48,42%

Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με βάση τα παραπάνω, ο κ. Στυλιανός Κατρανίδης εκλέγεται Πρύτανης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίαςγια το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-8-2022.

Αντιπρυτάνεις για το ίδιο χρονικό διάστημα εκλέγονται οι υποψήφιοι που συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Με βάση τα παραπάνω, οι κ.κ. Ευγενεία Αλεξανδροπούλου, Κυρκιλής Δημήτριος και Χανδράκης Δημήτριος.


    Κατρανίδης Στυλιανός

Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Διδακτορικό, Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Αγροτικής

Οικονομίας, Πανεπιστήμιο του Κιέλου, Γερμανία, 1982-1986.

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Entwicklungsprobleme und -moeglichkeiten

laendlicher Raeume in Griechenland, Spanien und Portugal: Eine Studie unter

besonderer Beruecksictigung des Beitrages des landwirtschaftlichen Sektors

einer erweiterten EG, 1986.

 • Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και

Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), 1981.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • Υποτροφία Fulbright, University of Illinois at Urbana-Champaign, Dept. of

Agricultural and Consumer Economics, IL, USA, 1999.

 • Έδρα Jean Monnet, Κοινή Αγροτική Πολιτική, 1993-1997.
 • Υποτροφία DAAD, Κίελο, Γερμανία, 1990.
 • Υπότροφος ΙΚΥ, 1977.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Πρόεδρος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 2013-σήμερα

 • Α΄ Αντιπρόεδρος του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 2010-2013
 • Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006 - 2010.
 • Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2006-2009.
 • Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2003-2004.
 • Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΙΚΑΤΣΑ, 2003 – 2004.
 • Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2000 – 2005.
 • Μέλος της Επιτροπής Αναγνώρισης Πτυχίων Οικονομικών Σπουδών της Αλλοδαπής του ΔΙΚΑΤΣΑ, 1994-2003

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2005-σήμερα.
 • Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2001 - σήμερα.
 • Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana-Champaign, Dept. of Agricultural and Consumer Economics, IL, USA, 1999.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1997 - 2001.
 • Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1992 - 1997.
 • Visiting Scholar στο Πανεπιστήμιο του Connecticut, Dept. of Agricultural and Resource Economics, CT, USA, 1992 – 1993.
 • Λέκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1989 - 1992.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Κ.Ε.Δ.Ε.Ο), 1988 - 1989.
 • Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Αγροτικής Πολιτικής και
 • Θεωρίας Αγοράς του Πανεπιστημίου του Κιέλου, 1983 - 1987.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Οικονομικά της Ευημερίας, Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς Εμπορίου και

Οικονομικής Ολοκλήρωσης, Κοινή Αγροτική Πολιτική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Προπτυχιακό επίπεδο

Θεωρία και Πολιτική Διεθνούς

Εμπορίου

Αγροτική Οικονομική

Κοινή Αγροτική Πολιτική

Εθνικοί και Περιφερειακοί

Λογαριασμοί

Οικονομική Ανάπτυξη και

Περιβάλλον

Σεμινάρια στην Αγροτική

Οικονομική

Σεμινάρια στο Διεθνές Εμπόριο.

 • Μεταπτυχιακό επίπεδο

Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση

Οικονομική Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκές Επιχειρήσεις

Αγροτική Οικονομική

Οικονομική για Διοικητικά Στελέχη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Βιβλία και Μονογραφίες

• Η Λιμνάζουσα Φοίτηση στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 104 (Σε συνεργασία με τον Η. Κατσίκα).

• Ο Κλάδος των Ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση, Έκδοση Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2001.

• Αγροτική Οικονομική: Θεωρία και Πολιτική, Αθήνα, 1996. (Σε συνεργασία με τους Λιανό, Π.Θ., Δαμιανό, Ι.Δ., Μέργο, Γ.Ι., Ντεμούση, Μ.Φ.)

• Διερεύνηση της Παραγωγής και Εμπορίας Φασολιού στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έκδοση Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (Ο.Π.Ε.), Αθήνα 1995. (Σε συνεργασία με τους Βελέντζα, Κ., Κατσίκα, Η., Χατζηπροκοπίου, Μ.)

• Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1995.

• Production Marketing and Consumption of Animal Products in Portugal, Μονογραφία, Εκδοτικ. οίκος Vauk, Kiel 1992. (Σε συνεργασία με τον F. Avillez)

• Παραδόσεις για το μάθημα της Αγροτικής Οικονομικής, Έκδοση Παν/μίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 1991.

• Production Marketing and Consumption of Animal Products in Greece, Μονογραφία, Εκδοτ. οίκος Vauk, Kiel, 1991. (Σε συνεργασία με τον T.P.Lianos)

• Entwicklungsprobleme und -moeglichkeiten laendlicher Raeume in Griechenland, Spanien und Portugal: Eine Studie unter besondererBeruecksictigung des Beitrages des landwirtschaftlichen Sektors einer erweiterten EG, Εκδοτ. οίκος Vauk, Kiel 1987 (Διδακτορική Διατριβή).

 • Agrarpolitik und Agrarsektor in Griechenland, Μονογραφία, Εκδοτ. οίκος Vauk, Kiel 1985.

Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά

• An Evaluation of the Greek Universities Economics Departments, Bulletin of

Economic Research, forthcoming (Σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και C. Zontanos)

• Are CAP Decoupling Policies Really Production Neutral?, Outlook on Agriculture, 41(2): 73-79, 2012 (Σε συνεργασία με την C. Kotakou)

• Trade Liberalization in T&C: An Overview of Welfare Effects, International Journal of Trade and Global Markets, 3(3):247-246,2010 (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• The Effects of Trade Liberalization in Textiles and Clothing on the Greek Market for Cotton Yarn: A Multi-Market Analysis, Review of International Economics, 18(1): 138-152, 2010. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• Single versus Multi-Market Approach: An Application to the Greek Cotton Market, Atlantic Economic Journal, 36(4): 469-481, 2008. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• The effects of EU Corn, Cotton and Sugar Beef Policies on Greek Producers: A multi-market analysis. Agricultural Economics, 33(3): 423-430, 2005. (Σε συνεργασία με τους D.S. Bullock και E.I.Nitsi)

• Welfare analysis and bootstrapping, Applied Economic Letters, 10(6): 335- 338, 2003. (Σε συνεργασία με τους G. Kordas και Κ. Velentzas)

• Αγροτικός Φονταμενταλισμός και Κρατική Παρέμβαση, Σπουδαί, 53(2): 37-

61, 2003. (Σε συνεργασία με τους Γ. Κόρδα και Κ. Βελέντζα)

• Social Acceptability of Aquaculture Development in Coastal Areas: The Case of Two Greek Islands, Coastal Management, 31: 37-53, 2003. (Σε συνεργασία με τους Ε.Ι. Nitsi και Α. Vakrou)

• Measuring and Attributing Technical Inefficiencies of Seabass and Seabream Production in Greece, Applied Economics Letters, 9: 519-522, 2002. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και V. Tzouvelekas)

• EU-Memberstates' Positions and Voting Coalitions in the Context of Agenda 2000 and the CAP Reform, Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales, 63(2): 5- 29, 2002. . (Σε συνεργασία με την Α.Vakrou)

• Measuring Technical, Allocative and Cost Efficiencies of Seabass and Seabream Farms in Greece, Aquaculture Economics and Management, 4(3/4): 191-207, 2000. . (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και V. Tzouvelekas)

• A production Function Analysis of Seabass and Seabream Production in Greece, Journal of the World Aquaculture Society,. 31(3): 297-305, 2000. . (Σε συνεργασία με τον G. Karagiannis)

• The Markets of Cotton Seed and Maize in Greece: Welfare Implications of the Common Agricultural Policy, Agricultural Economics Review, 1(2): 82-94, 2000. (Σε συνεργασία με τον K. Velentzas)

• An Error Correction Almost Ideal Demand System for Meat in Greece, Agricultural Economics, 22(1): 29-35, 2000. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• Aussenhandelseffekte der oekonomischen Integration in der Europaeischen Union Der Fall Bulgariens und Rumaeniens, Schriften der Gesellschaft fuer  Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues, Land- und. Ernaehrungswirtschaft in einer Εrweiterten EU, 38: 145-153, 1998. (Σε συνεργασία με την E.Ι. Nitsi)

• Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry, Indian Journal of Agricultural Economics, 52: 782-790, 1997. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K Velentzas)

• Decomposition Analysis of Factor Cost Shares: The Case of Greek Agriculture, Journal of Agricultural and Applied Economics, 28(2): 369-379, 1996. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• A Quantitative Analysis of Demand for Meat Items in Greece, 1965-1992, Scottish Agricultural Economics Review, 9(1): 47-56, 1996. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K Velentzas)

• The Albanian Livestock Sector: Problems and Perspectives, Agricoltura Mediterranea, 126:75-85, 1996.

• Raeumliche Wirtschaftsstrukturen und regionale Agrareinkommensdisparitaeten in Griechenland, Portugal und Spanien, Schriften der Gesellschaft fuer Wirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues, Agrarstrukturentwicklungen und Agrarpolitik, 32: 197-206, 1996.

• Regionale Aspekte der albanischen Tierproduktion: Standorteinteilung und agrarpolitische Implikationen, Berichte ueber Landwirtschaft, 74(1): 150-160, 1996.

• Η Πολιτική Οικονομία της Δασμολογικής Προστασίας: Η Ελληνική Περίπτωση, Σπουδαί, 45(1-2): 61-76, 1995.

• Der Markt fuer Schweinefleisch in Griechenland und die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik, Berichte ueber Landwirtschaft,. 73(2): 315-323, 1995.

• Empirische Untersuchung der Auswirkungen des EG - Beitritts auf die Verwendung produktiver Inputs und die Outputentwicklung des griechischen Agrarsektors, Agrarwirtschaft, 42(10): 363-367, 1993. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• Modelling the beef market of the Greek economy, European Review of Agricultural Economics, 20(1): 49-63, 1993. (Σε συνεργασία με τον T.P. Lianos)

• Η αγορά βοδινού - μοσχαρίσιου κρέατος στην Ελλάδα, Επιθεώρηση Αγροτικών Μελετών, 11: 76-96, 1993. (Σε συνεργασία με τον Θ.Π.Λιανό)

• Δυνατότητες Υποκατάστασης Παραγωγικών Συντελεστών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα, Σπουδαί, 42(3-4): 277-298,1992. (Σε συνεργασία με τους Κ. Βελέντζα και Γ. Καραγιάννη)

• Sectoral Interaction in the Greek Sugar Industry, Quarterly Journal ofInternational Agriculture, 31(2): 193-213, 1992. (Σε συνεργασία με τον G. Mantakas)

 • Einfluss des EG - Beitritts auf die Landwirtschaft der portugiesischen Regionen unter Beruecksichtigung der griechischen Erfahrungen, Berichte ueber Landwirtschaft, 67(4): 654-668, 1989. (Σε συνεργασία με τον B. Boesche) La pluriactivite des agriculteurs grecs: une analyse du phenomene et propositions pour une politique agricole et regionale, Revue d'Economie Regionale et Urbaine, 4: 665-674, 1988. (Σε συνεργασία με τυν Μ. Analytis)

• Bestimmungsgruende regionaler Einkommensdisparitaeten im Ararsektor Griechenlands, Αgrarwirtschaft, 37(3): 69-77, 1988. (Σε συνεργασία με τον Β. Boesche)

• Greece, Spain and Portugal: Regional Impact of the Common Agricultural Policy, Greek Review of Agrarian Studies, Agricultural Bank of Greece (Ed.), 2(4): 21-52, 1988.

• EG Agraraussenhandel und - marktordnungssystem vor dem Hintergrund aktueller GATT - Verhandlungen, Agrarwirtschaft, 36(6): 183-187,1987. (Σε συνεργασία με τον Β. Boesche) Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

• Αγρότες και Περιβαλλοντική Προστασία: Μια Έρευνα Γνώμης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2002. (Σε συνεργασία με τους Γ. Κόρδα και Κ. Βελέντζα)

• Αγροτικός Φουνταμενταλισμός, Οικογενειακή Γεωργία και Κρατική Παρέμβαση, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Θεσσαλονίκη, 2000. (Σε συνεργασία με τους Γ. Κόρδα. και Κ. Βελέντζα)

• Ευημεριακές Επιδράσεις της ΚΑΠ σε Οριζόντια Σχετιζόμενες Αγορές Αγροτικών Προϊόντων: Η Περίπτωση των Παραγωγών Καλαμποκιού, Βαμβακιού και Ζαχαρότευτλων, Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας,Θεσσαλονίκη, 2000.

• Η ζήτηση τσιγάρων στην Ελλάδα: Μια εμπειρική μελέτη, Πρακτικά του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2000. (Σε συνεργασία με τους Α. Νικολάου και Κ. Βελέντζα)

• Ανάλυση των Διαρθρωτικών Χαρακτηριστικών του Κλάδου Παραγωγής Ευρύαλων Ψαριών στην Ελλάδα, 5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998. (Σε συνεργασία με τον Γ. Καραγιάννη)

• AGENDA 2000 και Κ.Α.Π: Η Διεθνής Διάσταση της Συνεχιζόμενης Μεταρρύθμισης, στο: 5ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 1998.

• Searching for Potential Use of Ecological Materials in Buildings: Roof Greening in Greece, in 6. Symposium JIP A.E.P. “Stadtentwicklung und Stadtoekologie, Bauwerks-Groίflaechen-Naturierung”, Rio de Janeiro, 1998. (Σε συνεργασία με την Α. Vakrou)

• Competitiveness, Regional Impacts and Environmental Dimensions of Aquaculture, στο: Freer Trade, Environment, and the Primary Production Sector in Southern Europe: Unraveling the Evidence from Greece, Kluwer Academic Publishers, 1998. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis, Ε.Ι. Nitsi, V. Tzouvelekas, και Α. Vakrou)

• Οικονομική Προσέγγιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ιχθυοκαλλιεργειών: η Περίπτωση των Ιχθυοτροφείων Κεφαλλονιάς, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιχθυολόγων, «Εξελίξεις στον Τομέα Αλιείας», Θεσσαλονίκη, 26 - 28 Σεπτ. 1997. (Σε συνεργασία με τους Α. Βάκρου, Γ. Καραγιάννη και Ε.Ι. Νίτση)

• Fixed Capital Formation and its Finance in Greek Agriculture, A Comment, The Athens School of Economics and Business, in: “The Present and the Future of the Greek Economy”, Athens, April 1997 (in greek)

• Διαρθρωτικά Χαρακτηριστικά της Παραγωγής των Ιχθυοτροφικών Μονάδων Τσιπούρας και Λαβρακιού στην Ελλάδα, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συμποσίου Ωκεανογραφίας και Αλιείας, Καβάλα, 15 - 18 Απριλίου 1997. (Σε συνεργασία με τον Γ. Καραγιάννη)

• Production Structure of Cotton Farm in Greece: A Regional Analysis on Returns to Scale , in: Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 11-14 Οκτ. 1995. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K Velentzas) Die Nachfrage nach Umweltqualitaet: Der Fall der Bauwerks-Naturierung, in: 5. Symposium JIP A.E.P. “Stadtentwicklung und Stadtoekologie, BauwerksGroίflaechen-Naturierung”, San Juan 1996 (in german) (Σε συνεργασία με την Ε.Ι. Nitsi)

• Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry, Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Annual Meeting, Greensboro, North Carolina, Feb. 1996 (in english) (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• Small Farms in Greek Agriculture, in: Small Scale Economies in a Large Integrated Economy: An Agricultural Perspective, 44th EAAE Seminar, Θεσσαλονίκη, 11-14 Οκτ. 1995. Lianos, Th.

• Η Παρέμβαση του Κράτους στην Πολιτική Δανειοδότησης του Αγροτικού Τομέα: Ομάδες Συμφερόντων και Επιδιώξεις της Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής, υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Ε' Συνεδρίου του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, "Όρια και Σχέσεις Δημόσιου και Ιδιωτικού", Αθήνα, 23 - 26 Νοεμ. 1994. (Σε συνεργασία με τον Γ. Καραγιάννη)

• Ελληνική Μεταποίηση, ομάδες συμφερόντων και οι επιδράσεις τους στη διάρθρωση της δασμολογικής προστασίας, Εισήγηση στο Δ' Συνεδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, "Η Ελληνική Κοινωνία κατά την πρώτη μεταπολεμική περίοδο (1945 - 1967)", Αθήνα, 24 - 27 Νοεμ. 1993.

• Periurbane Landwirtschaft in dem Groβraum Thessaloniki: Entwicklung, Bedeutung, Perspektiven, Εισήγηση στο Συνέδριο: 3. Internationales Symposium, Agribusiness - Environmental Protection, Berlin 14-16 Οκτ. 1993.

• The Market for Lamb and Goat Meat in Greece and the Reform of the C.A.P, paper presented at the VII Congress of the European Association of Agricultural Economists (E.A.A.E), Congress Proceedings Abstracts, Stressa, Italy, Sept. 6- 10, 1993 (in english). (Σε συνεργασία με τον T.H. Lianos)

• Conflicts on Agricultural Regional Development in the European Community: Implications from Technical Change, Policy and Food ConsumptionPatterns, Seminar Proceedings, Geographies of Intergrations, Geographies of Inequality in a Post Maastricht Europe, International Seminar, Σύρος, 31 Αυγ.-4  Σεπτ. 1993. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• Ένα οικονομετρικό υπόδειγμα για τη διερεύνηση των επιπτώσεων πολιτικής στην αγορά αγροτικών προϊόντων: Η περίπτωση της αγοράς χοιρινού κρέατος και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), Εισήγηση στο Συνέδριο: International Symposium on Economic Modelling, που διοργανώθηκε από το Παν/μιο Πειραιώς και το European Economics and Financial Centre, Πειραιάς, 2 - 4 Ιουν. 1993.

• Η αγορά αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, Εισήγηση στο Δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Δεκ. 1992. (Σε συνεργασία με τον Θ.Π. Λιανό)

• Η Κοινωνική Πολιτική των Αγροτικών Τιμολογιακών Ενισχύσεων και ηΔιαφορική της Επίδραση στον Αγροτικό Πληθυσμό Εισήγηση στο Γ' Συνεδριο του Ιδρύματος Σάκη Καράγιωργα, "Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα», Αθήνα, Νοεμ. 1991. (Σε συνεργασία με τον Γ. Μάντακα)

• Ζωικό Κεφάλαιο και Παραγωγή Βοδινού - Μοσχαρίσιου Κρέατος στην Ελλάδα, 1966 - 1987, Εισήγηση στο Πρώτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑγροτικήςΟικονομίας, Γεωργικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, Νοεμ. 1990. (Σε συνεργασία με τον Θ.Π. Λιανό)

 Άλλες Εργασίες

• Developing net assessment scores after controlling for factors affecting student evaluations of faculty, The Second Dubai International Conference in Higher Education: Sustaining Success Through Innovation, Dubai, January, 2014. (Σε συνεργασία με τον K. Zafeiropoulos)

• On the determinants of research performance: Evidence from Economic Departments of four European countries, International Society of Scientometrics and Informetrics Conference, ISSI 2013, Vienna, July 2013. (Σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και K. Zontanos)

• Evaluating Research Performance in Greek University Departments of Economics Using DEA, DEA 2013, Samsun, Turkey, June 2013. (Σε συνεργασία με τον G. Karagiannis)

• Ranking the Greek Universities Economic Departments: Does the Country where Faculty Members have Received their PhD Matter?, The Second International Arab Conference on Quality Assurance in Higher Education,Bahrain, April 2012. (Σε συνεργασία με τους T. Panagiotidis και K. Zontanos)

• Evaluating the Effects of Decoupled Payments under Output and Price Uncertainty, 84th Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Scotland, March 2010. (Σε συνεργασία με την C. Kotakou)

• Ο Κατάλογος Εγκρίτων Επιστημονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Νοέμβριος 2009. (Σε συνεργασία με τον Κ. Ζωντανό)

• Are CAP Decoupling Policies Really Production Neutral?, XIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, Belgium, August 2008. (Σε συνεργασία με την C. Kotakou)

• Trade Liberalization in Textiles and Clothing: An Overview of the Welfare Effects in Greece, Portugal, Spain and Turkey, All China Economics (ACE) International Conference, Hong Kong, December 2007. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• Measuring the Effects of Technology with Multi-Market Models, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Portland, Oregon, July, 2007. (Σε συνεργασία με την D. Dadakas και D.S. Bullock)

• Measuring Welfare Effects in Vertically Related Markets: The Cotton- Sector in Greece, 3 rd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Izmir, Turkey, June 2007. (Σε συνεργασία με την C. Kotakou)

• Perspectives for the Cotton-Yarn Sector in Greece and Turkey, 3rd International Conference on Business, Management and Economics (ICBME), Izmir, Turkey, June 2007. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• Single versus Multi-Market Approach: An Application to the Greek Cotton Market, European Applied Business Research Conference (EABRC), Ljubljana, June, 2007 (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• MFA Quotas Elimination: the Case of Cotton Yarn in Greece – a Multi-Marketvs. a Single Market Analysis, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Long Beach, California, July 2006. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

 • The Effects of Trade Liberalization in Textiles and Clothing on the GreekMarket for Cotton Yarn: A Multi-Market Analysis, 26th Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Queensland, Australia, 2006. (Σε συνεργασία με τον D. Dadakas)

• Measuring Multi-market Effects in Vertically Related Markets, 80th AnnualWEA International Conference, San Francisco, California, 2005 (Σε συνεργασίαμε τον D. Dadakas)

• Development Policy in the Twenty-First Century: Beyond the postWashington Consensus, B. Fine, C. Lapavitsas and J. Pincus (Ed.), A Book Review, South-Eastern Europe Journal of Economics, Vol. 1(1), 2003.

• Ευημεριακές Επιδράσεις σε ένα Μοντέλο δύο Προϊόντων με ΤαυτόχρονεςΜεταβολές στις Τιμές: Η Περίπτωση των Παραγωγών Ρυζιού-Καλαμποκιού στο Νομό Θεσσαλονίκης, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας, Αθήνα, 2002. (Σε συνεργασία με τον Χ. Καρπέτη)

• Multi-market Welfare Analysis: The Case of Greek Corn, 76th Annual WEA International Conference, San Francisco, California, July 2001. D.S. Bullock και Ε.Ι. Nitsi)

• The Economic Effects of EU Wheat Policies in Greece: A Welfare Analysis of Horizontally Linked Μarkets, Annual Meeting of the Southern Agricultural Economics Association, Fort Worth, Texas, Jan. 2001 (Σε συνεργασία με τους D.S. Bullock και Ε.Ι. Nitsi) Explaining EU-Member States Positions Towards Agenda 2000 and CAP Reform, IVI Congress of the World Agricultural Economics Association (IAAE), Berlin, 2000. (Σε συνεργασία με την Α. Vakrou)

• EU-Member States Positions and Voting Coalitions Towards Agenda 2000 and CAP Reform, Contributed Paper, IX Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Warsaw, Aug. 1999. (Σε συνεργασία με την Α. Vakrou)

• CAP Reform: The Southern Products, M. Tracy (Ed.), A Book Review, European Review of Agricultural Economics, Vol. 25, 1998.

• Searching for Potential Use of Ecological Materials in Buildings: Roof Greening in Greece, στο: 6 Symposium JIP Agribusiness and Environmental Protection, Rio de Janeiro, 1998. (Σε συνεργασία με την Α.Vakrou)

• Die Nachfrage nach Umweltqualitaet: Der Fall der Bauwerks-Naturierung, Symposium JIP A.E.P. Stadtentwicklung und Stadtoekologie, BauwerksGroβflaechen-Naturierung, San Juan, 1996. (Σε συνεργασία με την Ε.Ι. Nitsi)

• The Political Economy of Farm Credit Policy: The Case of Greece, Contributed Paper, VIII Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE), Edinburgh, Sept. 1996. (Σε συνεργασία με τον G.Karagiannis)

• Redistribution and CAP Efficiency in Greek Cotton Industry, Contributed Paper, Southern Agricultural Economics Association (SAEA), Annual Meeting, Greensboro, North Carolina, Feb. 1996. (Σε συνεργασία με τους G. Karagiannis και K. Velentzas)

• Die wirtschaftliche Bedeutung Griechenlands auf dem Balkan als Mitglied der Europaeischen Union, στο: Arbeitspapiere des Instituts fuer Internationale Politik und Regionalstudien, Nr. 4, Berlin, 1994. (Σε συνεργασία με τους G. Tsekouras και S.Sikos)

• Χρήση Παραγωγικών Εισροών στον Ελληνικό Αγροτικό Τομέα: Οιεπιπτώσεις της Ενταξης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Τιμητικός Τόμος προς τιμή του καθ. Γ. Στεργιάδη, Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, 1994. (Σε συνεργασίαμε τους Κ. Βελέντζα και Γ. Καραγιάννη)

• The Market for Lamb and Goat Meat in Greece and the Reform of the Common Agricultural Policy, στο VII Συνέδριο της European Assosiation of Agricultural Economists (E.A.A.E.), in Congress Proceedings Abstracts, Stressa,Ιtaly, 6 - 10 Σεπτ., 1993. (Σε συνεργασία με τον Τ.Η. Lianos)

• Πρόσφατες εξελίξεις στην αλβανική κτηνοτροφία: μία πρώτη προσέγγιση,Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1993. (Σε συνεργασία με τον Η. Κατσίκα)

• The C.A.P. and the Greek Livestock Sector, The EC Livestock Policy and its Impact on the Animal Production Sectors in Greece, Portugal and Spain, Institutfuer Agraroekonomie, Christian - Albrechts - Universitaet Kiel, Diskussionbeitraege Nr. 4, Αυγ. 1993. (Σε συνεργασία με τον Τ.Η. Lianos)

• Milchmarktpolitik und Arbeitszeitverkuerzung bei vollem Einkommensausgleich, στο: Agra - Europe, Vol. 49, 1986. (Σε συνεργασία με τον Β. Boesche)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr