Με την έναρξη του νέου Ακαδημαϊκού έτους, η ομάδα ανάπτυξης του έργου «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΠΑΜΑΚ», θα παρουσιάσει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 π.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στον 1ο όροφο του κτηρίου ΓΔ, την πρόοδο και προοπτικές του έργου.

Στόχοι του προγράμματος είναι η προώθηση της γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο στο ευρύ κοινό, η αμεσότερη επικοινωνία του Ακαδημαϊκού Ιδρύματος με την κοινωνία και να αποτελέσει το Πανεπιστήμιό Μακεδονίας πρωτοπόρο στο νέο διεθνές περιβάλλον ελεύθερης πρόσβασης σε Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα.