ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

  • Έναρξη εγγραφών:                                                     Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014
  • Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής:                             Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

  • Έναρξη υποβολής δικαιολογητικών:                             Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2014
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών:     Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χειμερινό εξάμηνο: Οι ημερομηνίες δήλωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν από την Κοσμητεία της Σχολής μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2014.

Εαρινό εξάμηνο: Οι ημερομηνίες δήλωσης των μαθημάτων θα ανακοινωθούν από την Κοσμητεία της Σχολής μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου 2015.

Επισήμανση: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Νόμου για την Παιδεία 4009/6.9.11, η μη ανανέωση της εγγραφής από κάποιον φοιτητή για δύο συνεχόμενα εξάμηνα, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη διαγραφή του από το Τμήμα φοίτησης και το Πανεπιστήμιο. Η ανανέωση της εγγραφής πραγματοποιείται μέσω της δήλωσης μαθημάτων, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά. Επιπλέον, αν κάποιος φοιτητής δεν προβεί σε δήλωση μαθημάτων για κάποιο εξάμηνο, αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων αυτού εξαμήνου. Επομένως, οι πρωτοετείς φοιτητές, πέρα από την εγγραφή τους στο Τμήμα εισαγωγής τους, θα πρέπει να δηλώσουν στις ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν από την Κοσμητεία της Σχολής και τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ

  • Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου:                 Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014
  • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:                     Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015
  • Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015
  • Έναρξη εξετάσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου:     Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015