ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 8/9/14.ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΙΤΙΖΟΝΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014, Δευτέρα έως Παρασκευή, Ώρες: 9:00π.μ.-13:00μ.μ.

Όροι, προϋποθέσεις και η διαδικασία για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές