Μεγάλο πρόβλημα λειτουργίας έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης λόγω των οικονομικών προβλημάτων και της μειωμένης χρηματοδότησης. Παράλληλα, τα γραφειοκρατικά προσκόμματα εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, όπως διαπιστώνει το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου στην πρόσφατη συνεδρίασή του, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση, πως υπάρχει δυσχέρεια λειτουργίας.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Δευτέρα 10 Μαρτίου, το Συμβούλιο του ιδρύματος προχώρησε στον οικονομικό απολογισμό του Πανεπιστημίου για το έτος 2013, ενώ παράλληλα ενέκρινε και τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τα αρμόδια όργανα για τον προϋπολογισμό του 2014.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κρήτης, στη συνεδρίαση του της 10ης Μαρτίου 2014, ενέκρινε τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2013 καθώς και μικρή τροποποίηση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.Από κοινού με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου, το Συμβούλιο διαπιστώνει τη δυσχέρεια λειτουργίας που προκύπτει, όχι μόνο από τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά τα τελευταία έτη, αλλά και από τα συνεχή γραφειοκρατικά προσκόμματα  που θέτει το Υπουργείο Παιδείας.Το  Συμβούλιο  του  Πανεπιστημίου  ευχαριστεί  τον  Πρύτανη  και  τον  Αντιπρύτανη Οικονομικών για την παροχή όλων των διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών του Συμβουλίου και για την διεξοδική συνεργασία τους μαζί της κατά την προετοιμασία της εισήγησης έγκρισης του απολογισμού και του προϋπολογισμού του Ιδρύματος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr