Με στόχο την εγκατάσταση και λειτουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Δεδομένων Υγείας εθνικής κλίμακας, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Υπουργείο Υγείας και η Ε.Δ.Ε.Τ. Α.Ε. προχώρησαν στην υπογραφή τριμερούς συμφωνίας συνεργασίας.

Με γνώμονα το ισχυρό απόθεμα των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και υποδομών και το υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο ερευνητικό και υποστηρικτικό προσωπικό επιλέχθηκε η Κρήτη, και ειδικότερα το Ηράκλειο για τη δημιουργία του Κέντρου Δεδομένων Υγείας (cloud datacenter).

Το έργο αφορά στην ικανοποίηση των υπολογιστικών και ψηφιακών αποθηκευτικών αναγκών των μεγαλύτερων δημόσιων νοσοκομείων της χώρας που θα διασυνδεθούν με το δίκτυο της ΕΔΕΤ Α.Ε.

Το δίκτυο ΕΔΕΤ που συνδέει σήμερα όλα τα ακαδημαϊκά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, επεκτείνει τις προηγμένες δικτυακές και υπολογιστικές υπηρεσίες του και στα νοσοκομεία.

Οι ως άνω δράσεις θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς και επίκεντρο τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για όλη την Ελλάδα και θα συντελέσουν στην αναβάθμιση δικτύων και υπηρεσιών και στη γενικότερη ενδυνάμωση του συσσωρευμένου ερευνητικού και τεχνολογικού αποθέματος σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης, λειτουργώντας ως παράδειγμα αποκεντρωμένης τεχνολογικής ανάπτυξης και ως αναπτυξιακό εργαλείο για το Πανεπιστήμιο, τις νοσοκομειακές μονάδες, αλλά και την περιφέρεια Κρήτης γενικότερα.

Παράλληλα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού σε επίπεδο περιφέρειας, θα δημιουργήσει ροές πληροφόρησης εξασφαλίζοντας επιχειρησιακή συνέχεια (business continuity) ως και τη δημιουργία νέων ροών χρηματοδότησης.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» με τίτλο: Ένταξη Νοσοκομειακών Μονάδων στο εθνικό ακαδημαϊκό δίκτυο ΕΔΕΤ για την υποστήριξη ερευνητικών και κλινικών δραστηριοτήτων στην ιατρική και στη βιολογία, σε νεφoϋπολογιστικό περιβάλλον (Cloud Computing) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr