Τα Αποτελέσματα των Πρυτανικών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα, 20 Ιουλίου 2020 ημέρα Δευτέρα (και κατά τις ώρες 08:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.), οι εκλογές για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης για θητεία από 1.9.2020 έως 31.8.2024.

Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (σύστημα «ΖΕΥΣ»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης των Πρυτανικών Αρχών [ν. 4692/2020 (Α΄ 111), ν. 4690/2020 (Α΄ 104), η υπ’ αριθμόν 77561/Ζ1/22.06.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄ 2481)].

Κατά της διαδικασίας δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

Για την ανάδειξη των Πρυτανικών Αρχών, σύμφωνα με τη με αριθμό 7335/7.7.2020 απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, υποβλήθηκαν με χρονολογική σειρά οι εξής υποψηφιότητες:

[Α] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Παναγιώτης ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ του Χρήστου,

ως υποψήφιος Πρύτανης

[Α.1] Η Καθηγήτρια Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Αγγελική Καστρινάκη του Νικολάου, ως υποψήφια Αντιπρύτανης

[Α.2] Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Δημήτριος Παπάζογλου του Γεωργίου, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Α.3] Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής, Ιωάννης Ρωμανός του Σταύρου, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Α.4] ) Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Επιστημών Αγωγής Ανδρέας Φουντουλάκης του Ευαγγέλου, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Β] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Ιατρικής, της Ιατρικής Σχολής, Γεώργιος ΚΟΝΤΑΚΗΣ του Μιχαήλ, ως υποψήφιος Πρύτανης

[Β.1] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Γεώργιος Κοσιώρης του Θεοδώρου, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Β.2] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Δημήτριος Μυλωνάκης του Μιχαήλ, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Β.3] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Μιχαήλ Παυλίδης του Αντωνίου, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

[Β.4] Ο Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής, Κωνσταντίνος Σπανουδάκης του Λεωνίδα, ως υποψήφιος Αντιπρύτανης

Ψήφισαν συνολικά τετρακόσια τριάντα τρία [ 433 ] μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΥΤΑΝΗ και ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ


Όπως προκύπτει από το ως άνω αποτέλεσμα για τα αξιώματα των Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Κρήτης, εκλέγεται ο συνδυασμός του υποψήφιου Πρύτανη Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας, κου Γεώργιου Κοντάκη δεδομένου ότι το ψηφοδέλτιό του συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων.

Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

διεξαγωγής των Πρυτανικών Εκλογών 2020 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr