Πανεπιστήμιο Κρήτης: Ολοκλήρωση Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Φυσικής

Ολοκλήρωση Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου στο Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Τμήμα Φυσικής Π.Κ. ανακοινώνει το τέλος των εξετάσεων του Εαρινού Εξαμήνου 2019-2020, την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Αποτελεί ορόσημο για την ολοκλήρωση της επίπονης προσπάθειας του Τμήματος να υλοποιήσει το διδακτικό και εξεταστικό έργο του Εαρινού Εξαμήνου χωρίς καμία έκπτωση στις παρεχόμενες γνώσεις και διαφυλάττοντας συνθήκες ισονομίας και αντικειμενικότητας στις εξετάσεις των φοιτητών και φοιτητριών του.

Τη δύσκολη περίοδο μετά τις 10 Μαρτίου, εφαρμόζοντας τους εκάστοτε κανόνες λειτουργίας και υγειονομικής ασφάλειας που καθόριζε η πολιτεία, ανάλογα με την εξέλιξη των επιδημιολογικών δεδομένων, το Τμήμα Φυσικής χωρίς καθυστερήσεις υποκατέστησε τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων με εξ αποστάσεως διδασκαλία και, στη συνέχεια,  ολοκλήρωσε με φυσική παρουσία τα εργαστήρια (25 Μαΐου έως 9 Ιουνίου) και τις εξετάσεις (15 Ιουνίου έως 3 Ιουλίου). Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, το Τμήμα εγκατέστησε και λειτούργησε άμεσα, με ίδια μέσα, πλατφόρμα Σύγχρονης Τηλεκπαίδευσης που βασίζεται σε δωρεάν λογισμικό ανοικτού κώδικα.   

Όλα τα βήματα ακολούθησαν ένα βασικό σχέδιο, για το οποίο ήταν εξ αρχής ενήμεροι οι φοιτητές/φοιτήτριες. Προσπάθεια του Τμήματος ήταν η έγκαιρη και αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών/φοιτητριών για κάθε επόμενο βήμα, με ενδεικτική τη δημοσιοποίηση του αναλυτικού προγράμματος της εξεταστικής στις 21 Μαΐου 2020. Η συμμετοχή στις εξετάσεις που ακολούθησαν ήταν αυξημένη σε πολλά μαθήματα, συγκριτικά με προηγούμενες εξεταστικές και γενικά υπήρξε παρόμοιο ποσοστό επιτυχίας.

Η πραγματοποίηση όλων αυτών βασίσθηκε στη σύμπνοια και συντεταγμένη δράση όλων των ανθρώπων του Τμήματος (διδακτικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι διδάκτορες), με ορθολογική ερμηνεία των δεδομένων και ισχυρό αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος και διάθεση προσφοράς. Εξίσου σημαντική υπήρξε η άριστη συνεργασία των φοιτητών και φοιτητριών μας, που ακολούθησαν τις εκάστοτε οδηγίες και τήρησαν τα μέτρα ασφαλείας στα εργαστήρια και τις εξετάσεις.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr