Οι βουλευτές ζητούν στήριξη προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης. ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με Θέμα: Επείγουσα ανάγκη στήριξης του Πανεπιστημίου Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης αντιμετωπίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που πηγάζουν τόσο από την έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης και στελέχωσης των Πανεπιστημίων, όσο και από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Η μείωση του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά (συνολικά θα φτάσει στο 24%) οδηγεί σε οριακή κάλυψη των ανελαστικών λειτουργικών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, ύδρευση, τηλεπικοινωνίες, καθαριότητα, στέγαση και νοσήλια φοιτητών, συντήρηση και ανανέωση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, γραφική ύλη). Το όριο των λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου Κρήτης είναι διαπιστωμένα 6.000.000 €. Συνολικά η μείωση του προϋπολογισμού του ιδρύματος από την αρχή της κρίσης (2010) αγγίζει το 70%. Συνέπεια αυτού είναι η μη εύρυθμη λειτουργία του, η υποβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας και η ανεπαρκής φοιτητική μέριμνα. Επιπλέον, οι πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για το 2014 εγκρίθηκαν μόλις τον Αύγουστο, μειωμένες ως προς το 2013 κατά περίπου 50%.

Όσον αφορά το διδακτικό προσωπικό, από τον Ιούλιο του 2010 εκκρεμούσαν οι προκηρύξεις 48 θέσεων μελών ΔΕΠ που αναμενόταν να καλύψουν τα τεράστια κενά διδασκόντων και ουδέποτε προχώρησε η προκήρυξή τους για δημοσιονομικούς λόγους. Έτσι καταργήθηκε η βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας πάγια πρακτική, που εφαρμοζόταν έως και το 2010, να επαναπροκηρύσσεται κάθε κενούμενη θέση στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό. Παράλληλα, με την εξαφάνιση του επί συμβάσει διδακτικού προσωπικού (διδάσκοντες με Π.Δ. 407) συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο ο αριθμός των διδασκόντων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ενώ αντίθετα, αυξήθηκε ο αριθμός των φοιτητών.

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στη φοιτητική μέριμνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε για το Ρέθυμνο ότι στη φοιτητική στέγαση οι αυξημένες ανάγκες και η οικονομική ανέχεια των φοιτητών τα τελευταία χρόνια έχουν οδηγήσει -με την συναίνεση των στεγαζομένων φοιτητών- στη μετατροπή μονόκλινων δωματίων σε δίκλινα και δίκλινων δωματίων σε τρίκλινα στις Φοιτητικές Εστίες και στο «Ξενία». Έτσι, ενώ το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 οι Φοιτητικές Εστίες και το «Ξενία» εξυπηρετούσαν 201 φοιτητές, το έτος 2013-2014 έφθασαν να στεγάσουν συνολικά 333 φοιτητές. Οι αριθμοί αυτοί αποδεικνύουν ότι οι συσσωρευμένες ανάγκες στέγασης των φοιτητών στην παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν μπορούν να καλυφθούν από το Πανεπιστήμιο. Παραμένει ανάλογα μικρός ο αριθμός των φοιτητών που δύναται να τους παρέχεται δωρεάν σίτιση παρότι οι σχετικές ανάγκες διογκώνονται.

Μεγάλη ανησυχία έχει προκληθεί και από την οριζόντια περικοπή κατά 10% του συνολικού προϋπολογισμού και την πολύμηνη καθυστέρηση από την κυβέρνηση στην χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων «Θαλής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει πρόσφατη ερώτηση Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ (3182/1-10-2014) προς τους Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Τα προγράμματα «Θαλής» παρουσιάζουν μεγάλη απορροφητικότητα και το Πανεπιστήμιο ζητά την παράταση της διάρκειας των προγραμμάτων τουλάχιστον για έξι μήνες ώστε οι διαφαινόμενες καθυστερήσεις να μην επηρεάσουν την ομαλή εκτέλεσή τους. Οι εγκεκριμένες ερευνητικές προτάσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης ανέρχονται σε δεκαεπτά και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στο ποσό των 10.200.000 ευρώ. Η οριζόντια μείωση του προϋπολογισμού τους δεν προέκυψε από λεπτομερή διαχειριστικό έλεγχο της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ερευνητικών έργων του προγράμματος ούτε από προηγούμενη συνεννόηση με την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των δαπανών. Είναι δεδομένο ότι η απορροφητικότητα των έργων θα πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τα δεσμευθέντα ποσά και όχι βάσει των πληρωμένων. Όπως διαπιστώνεται από τα στοιχεία του Πανεπιστημίου Κρήτης η πραγματική απορρόφηση (δεσμευμένα/εισπραχθέντα) για τα έργα του «Θαλή» του Πανεπιστημίου Κρήτης ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 100%. Συνεπώς, δεν τίθεται θέμα απορροφητικότητας του προγράμματος.

  • Επειδή το Πανεπιστήμιο Κρήτης συγκαταλέγεται στα 400 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και συγκεκριμένα στις θέσεις 301-350 σύμφωνα με τη νέα παγκόσμια κατάταξη της βρετανικής εφημερίδας «Τhe Times» (Times Higher Education World University Rankings 2014-2015). Ενώ, όμως, η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης το κατατάσσει στα 150 καλύτερα, αυτό υστερεί σε άλλους δείκτες που εξαρτώνται αποκλειστικά από την Πολιτεία, όπως ο αριθμός των εισακτέων και η έλλειψη προσωπικού.
  • Επειδή η εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας πρέπει να εναρμονίζεται με ένα συνολικό σχέδιο ανάταξης του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας. Με το ασφυκτικό οικονομικό και θεσμικό πλαίσιο που έχει επιβάλλει η κυβερνητική πολιτική το Πανεπιστήμιο εξωθείται στην ανεύρεση πόρων από ιδιωτικές πηγές. Αυτή η επιλογή δε συμμορφώνεται με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να εξασφαλίζει τη λειτουργία των πανεπιστημίων.
  • Επειδή κάθε περικοπή στον προϋπολογισμό ερευνητικών έργων που βρίσκονται στην τελική φάση δημιουργεί τεράστια εμπόδια στην ολοκλήρωσή τους. Άρα οι προαναφερθείσες περικοπές θα λειτουργήσουν ανατρεπτικά ως προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Θαλής», που είναι η παραγωγή νέας γνώσης και η εκπαίδευση και απασχόληση νέων επιστημόνων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr