Υποτροφίες ύψους 20.000 ευρώ σε φοιτητές του Πανεπιστήμιου Κρήτης - Αποδοχή δωρεάς στο Πανεπιστήμιο Κρήτης από την εταιρεία Cosmote Α.Ε.

Πιο συγκεκριμένα η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Υπ’ αριθμ. 383η/15-02-2018 τακτική συνεδρίαση) έχοντας υπόψη την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης στην 378η/Ακαδημαϊκά 1/19-10-2017 τακτική συνεδρίασή της, με θέμα «Προϋποθέσεις και όροι σχετικά με τις τέσσερις υποτροφίες για πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά από την ευγενή χορηγία της Cosmote, αποφασίζει και αποδέχεται:

Τη δωρεά είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000.00€) της εταιρείας COSMOTE A.E., προκειμένου να δοθούν με τη μορφή υποτροφιών σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την υποστήριξη του επιστημονικού και ερευνητικού τους έργου.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ

Η κατανομή του ανωτέρω ποσού ισχύει όπως αποφασίστηκε στην 378η/19-10-2017 τακτική συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστήμιου Κρήτης. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης
Καθηγητής, Οδυσσέας - Ιωάννης Ζώρας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr