Αφιέρωμα στα 30 χρόνια ERASMUS πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σειρά δράσεων, στο πλαίσιο αφιερώματος στα 30 χρόνια του προγράμματος Erasmus, πραγματοποιεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Με σκοπό την ανάδειξη των αποτελεσμάτων του προγράμματος Erasmus, το Ίδρυμα προωθεί διαγωνισμό φωτογραφίας (1-15 Δεκεμβρίου 2017) για τα μέλη του Ιδρύματος που έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος Erasmus.

Ο διαγωνισμός έχει ως κεντρικό θέμα «Γιατί Erasmus; Μετα-κινήσεις, συν-κινήσεις, συγ-κινήσεις ζωής στην Ευρώπη», προσπαθώντας να αποτυπώσει τον αντίκτυπο του προγράμματος Erasmus και απευθύνεται:

1) σε φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών, και

2) σε διοικητικό και διδακτικό προσωπικό.

Οι φωτογραφίες μπορούν να αναφέρονται σε:

α) σπουδές και πρακτική άσκηση για τους φοιτητές,

β) επιμόρφωση για το διοικητικό προσωπικό και

γ) επιμόρφωση και διδασκαλία για το διδακτικό προσωπικό.

Το ERASMUS+ είναι εμπειρία ζωής!

Επταμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των φωτογραφιών θα επιλέξει τρεις νικητές. Θα δοθούν τρία βραβεία, τα οποία θα συνοδεύονται από τιμητικά διπλώματα.

  • Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Επίσης, θα γίνει ανάρτηση περιεκτικού βίντεο, με αφιέρωμα στα 30 χρόνια του προγράμματος Erasmus χρονικής διάρκειας περίπου 20 λεπτών στην ιστοσελίδα του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Περιλαμβάνει καταγραφή εμπειριών από συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα.

30 χρόνια ανταλλαγές…

Το πρόγραμμα Erasmus θεσπίστηκε το 1987 ως πρόγραμμα ανταλλαγών για φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από το πρώτο έτος της λειτουργίας του, όταν συμμετείχαν σε αυτό 3.200 φοιτητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, το πρόγραμμα εξελίσσεται διαρκώς. Κατά την τελευταία τριακονταετία, το πρόγραμμα έδωσε σε 9 εκατομμύρια άτομα την ευκαιρία να σπουδάσουν, να καταρτιστούν, να εκτελέσουν εθελοντική εργασία ή να αποκτήσουν πείρα στο εξωτερικό.

Σήμερα, το Erasmus+ παρέχει δυνατότητες στους τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της σχολικής εκπαίδευσης, της εκπαίδευσης ενηλίκων, της νεολαίας και του αθλητισμού.

Το Erasmus+ έχει ισχυρούς δεσμούς με την αγορά εργασίας, γεγονός που επιτρέπει στους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν περιόδους μαθητείας σε εταιρείες ή σε οργανισμούς του εξωτερικού και προετοιμάζει, μέσω εμπειριών μη τυπικής μάθησης, τους νέους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συμμετοχή τους στα κοινά.

Την ενημερωτική σελίδα για το Erasmus+ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr