Θερινά Σχολεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Θερινά Σχολεία από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διοργανώνει θερινά σχολεία στη θεματική ενότητα «εκπαιδευτική τεχνολογία». Θερινό Σχολείο «Μεθοδολογία Έρευνας Υποψηφίων Διδακτόρων» Απευθύνεται σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδάκτορες και μέλη ΔΕΠ. Προσκεκλημένοι ερευνητές και μέλη ΔΕΠ θα εισηγηθούν ειδικά θέματα, ενώ θα παρεμβαίνουν στην προοπτική πρόκλησης επιστημονικών συζητήσεων.

Το Θερινό Σχολείο «Μεθοδολογία Έρευνας Υποψηφίων Διδακτόρων» στοχεύει να:

• πλαισιώσει μεθοδολογικά ερευνητές και υποψηφίους διδάκτορες στην προοπτική επίλυσης των ερευνητικών τους προβλημάτων και στην ανταλλαγή μεθοδολογικών προβληματισμών

• συγκροτήσει περιβάλλοντα διαμοιρασμού απαραίτητων γνώσεων και ανάπτυξης βασικών και ειδικών ερευνητικών δεξιοτήτων

• δημιουργήσει και ενισχύσει κοινότητες συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε έμπειρους και νέους ερευνητές στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας

• ενεργοποιήσει το ερευνητικό και επιστημονικό δυναμικό στο συγκεκριμένο πεδίο

• αφυπνίσει και εμπνεύσει δημιουργικά όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη διαδικασία εκπόνησης και υλοποίησης ερευνητικών σχεδίων στα πλαίσια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

• συνδράμει στη βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας του ερευνητικού έργου στο πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.

Το Θερινό Σχολείο «Μεθοδολογία Έρευνας Υποψηφίων Διδακτόρων» διαρκεί 50 ώρες και υλοποιείται από 06/07/2015 μέχρι 11/07/2015. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του πιστοποιείται με πέντε (5) Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Επίσης, το Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής Πραγματικότητας στην Εκπαίδευση διοργανώνει τα παρακάτω θερινά σχολεία:

  • Εκπαιδευτική Ρομποτική διάρκειας 60 ωρών 06/07/2015 - 17/07/2015
  • Εκπαιδευτικά Σενάρια με Τεχνολογίες Μάθησης διάρκειας 60 ωρών 22/06/2015 - 26/06/2015

Κάθε θερινό σχολείο είναι 25 θέσεων.

Η συμμετοχή εξασφαλίζεται με σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφές – πληροφορίες: http://earthlab.uoi.gr/summerschools/, τηλέφωνο 2651005655.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr