Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, Τμήμα και Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, διοργανώνει δύο δωρεάν κύκλους Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Γνώσεων Αποφοίτων με θέμα: “Επιστήμη Υλικών για Προηγμένες Τεχνολογίες”.

Σε ποιους απευθύνεται

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ συναφών αντικειμένων και σκοπό έχουν την επικαιροποίηση γνώσεών των στα πλέον σύγχρονα πεδία της Επιστήμης Υλικών όπως Νανοτεχνολογία, Βιοτεχνολογία/Βιοϋλικά, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λοιπά, καθώς και σε νέα εργαλεία και τεχνικές προσομοίωσης, επεξεργασίας και χαρακτηρισμού.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για τον πρώτο κύκλο επιμόρφωσης (τρέχον εξάμηνο) μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά με email (στο θέμα να αναγράφεται η λέξη ΠΕΓΑ) την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως την Πέμπτη 26/02/2015 στα email:

Για το Τμήμα του Ηρακλείου: pega[papaki]materials.uoc.gr

Για το Τμήμα της Πάτρας: galanakis[papaki]upatras.gr

Για το Τμήμα των Ιωαννίνων: pegauoi[papaki]cc.uoi.gr

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να καταθέσουν κατά την εγγραφή τους επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών δικαιολογητικών.

Πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://pega.materials.uoc.gr 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr