Το Παν/μιο Ιωαννίνων θα δώσει σε (100) φοιτητές επίδομα 1000 ευρώ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων θα δώσει επίδομα 1000 ευρώ σε (100) φοιτητές – ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Το φοιτητικό επίδομα στέγασης δεν αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού από την διαδικασία αιτήσεων για χορήγηση της παρούσας οικονομικής ενίσχυσης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 09/07/2021 έως 31/07/2021

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν παρακάτω όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Πώς μπορώ να γνωρίζω αν δικαιούμαι την οικονομική ενίσχυση ώστε να στείλω τα δικαιολογητικά;

 • Θα πρέπει να μελετήσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Εκεί αναφέρεται αναλυτικά ποιοι δικαιούνται την οικονομική ενίσχυση και ποιοι αποκλείονται από τη διαδικασία.

Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διανύω το 7ο έτος. Δικαιούμαι την οικονομική ενίσχυση ή είναι για άτομα μέχρι το 5ο έτος;

 • Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οικονομική ενίσχυση δινεται σε όσους:  Στ. Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των πρωτοετών.  

Είμαι πρωτοετής φοιτητής για το έτος 2020-21, μπορώ να κάνω την αίτηση για την οικονομική ενίσχυση;

 • Ναι, μπορείτε. Ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές δεν απαιτείται η προσκόμιση σας βεβαίωσης επιτυχούς εξέτασης μαθημάτων στα δικαιολογητικά του φακέλου σας.

Λαμβάνω το φοιτητικό επίδομα κατοικίας. Θεωρείται υποτροφία δημοσίου τομέα; Μπορώ να κάνω αίτηση για την οικονομική ενίσχυση;

 • Ναι μπορείτε να κάνετε αίτηση. Το φοιτητικό επίδομα στέγασης δεν αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού από την διαδικασία αιτήσεων για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση.

Μου έχουν χορηγηθεί κάποια αεροπορικά εισιτήρια, μετά από διαγωνισμό θεωρούνται υποτροφία ιδιωτικού τομέα;

 • Όχι, δεν θεωρούνται υποτροφία ιδιωτικού τομέα. Ως εκ τούτου, μπορείτε να προχωρήσετε στην αίτηση για οικονομική ενίσχυση

Από που μπορούμε να λάβουμε τη Βεβαίωση περί μη διαμονής σε φοιτητική εστία;

 • Μπορείτε να λάβετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος Πρόνοιας της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας (κτίριο Α’ Εστίας, τηλ. 26510-05466, 26510-05467).

Ως μόνιμη κατοικία δική μου οφείλω να βάλω το πατρικό μου ή τα Ιωάννινα; 

 • Ως τόπος μόνιμης κατοικίας λογίζεται "η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος και οι γονείς του, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής."  

Έχω χάσει τον πατέρα/την μητέρα μου, θεωρούμαι μέλος μονογονεϊκής οικογένειας;

-Σε περίπτωση απώλειας του ενός εκ των δύο γονέων θα μπορούσατε να δηλώσετε μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, δεδομένου ότι ο άλλος γονέας δεν έχει προχωρήσει σε δεύτερο γάμο. Αν επιλέξετε κατά την αίτησή σας το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.6. "Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας", θα πρέπει να ελέγξετε και τα δικαιολογητικά ΧΙΧ και ΧΧ προς υποβολή, μεταξύ των άλλων.

Είμαι φοιτητής/φοιτήτρια σε τμήμα του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, μπορώ να συμμετέχω στην "Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης”;

 • «Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν τους Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), τους αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου , ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τους σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση «

Το Ε9 ποιου έτους πρέπει να καταθέσω.

 • Οι οικονομικές ενισχύσεις αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, οπότε τα φορολογικά σας στοιχεία εκκαθαριστικό και Ε9 θα πρέπει να είναι του 2020.

Από που μπορώ να λάβω τη βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής;

 • Από τη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Τι είναι η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας και ποιος την εκδίδει;

 • Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται από το δημοτολόγιο του Δήμου στον οποίο ανήκετε. Κατανοώντας τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε όλοι και για τη διευκόλυνσή των υποψηφίων μπορεί να γίνει δεκτή και η "Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας Ειδικής Χρήσης" μέσω του taxisnet.

Είμαι εξαρτώμενο μέλος, το κατά κεφαλήν εισόδημα αφορά το οικογενειακό με βάση το εκκαθαριστικό που αντιστοιχεί στα ΑΦΜ των γονέων μου ή ατομικά για εμένα;

 • Σύμφωνα με την Πρόσκληση ως κατά κεφαλήν εισόδημα λογίζεται το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν το γνήσιο της υπογραφής;

 • Ναι. Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμάσετε την έκδοση των Υπεύθυνων Δηλώσεων μέσω του gov.gr

Είμαι φοιτητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έλαβα την οικονομική ενίσχυση του Πανεπιστημίου για το έτος 2019-20, μπορώ να υποβάλω αίτηση φέτος.

 • Ναι, μπορείτε.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την πρόσκληση

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν παρακάτω το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης μαζί με τα Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Επιδότηση Ενοικίου:

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Προπτυχιακών Φοιτητών για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης

Ανακοίνωση Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών

Ημερομηνίες Υποβολής Δικαιολογητικών: από 09/07/2021 έως 31/07/2021

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Τίτλο «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων», Υποέργο 1, με κωδικό MIS 5047354 και Κωδικό ΕΕ «82349» (Επιστημονικώς Υπεύθυνος: Καθηγητής Μηνάς Πασχόπουλος), η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εκατό (100) προπτυχιακές οικονομικές ενισχύσεις. Η ενίσχυση αφορά φοιτήτριες και φοιτητές που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (Ε.Κ.Ο) των Τμημάτων/Σχολών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (εξαιρούνται οι φοιτητές δικαιούχοι στέγασης στη Φοιτητική Εστία Ιωαννίνων), όπως αυτά υπήρχαν πριν από τη συγχώνευσή του με το πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου, ώστε να ολοκληρώσουν έγκαιρα τις σπουδές τους και να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι οικονομικές ενισχύσεις θα χορηγηθούν εφάπαξ σε ημερομηνίες που θα αποφασιστούν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και θα ανέρχονται στο ποσό των χιλίων #1.000,00# ευρώ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Τα κριτήρια για την επιλογή των ωφελούμενων φοιτητών, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, ταυτίζονται με τους όρους που ομόφωνα ψηφίστηκαν από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην υπ’ αριθμ. 1578/28-01-2020 συνεδρία του σχετικά με την οικονομική ενίσχυση φοιτητών Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων (ΕΚΟ) και την τροποποίηση αυτής κατά την υπ’ αριθμ. 1621/15-09-2020 συνεδρία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης οικονομικής ενίσχυσης έχουν φοιτητές και φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(Α) Το κατά κεφαλήν εισόδημά τους κατά το φορολογικό έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (7.500,00 €), βάσει φορολογικής δήλωσης φορολογικού έτους 2020, στην οποία ο υποψήφιος περιλαμβάνεται ως υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος.

(Β) Δεν λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος υποτροφία του ΙΚΥ ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για οποιαδήποτε αιτία.

(Γ) Δεν είναι πτυχιούχοι ελληνικού ή αλλοδαπού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(Δ) Δεν έχουν μετεγγραφεί σε ΑΕΙ εντός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους.

(Ε) Δεν διαμένουν σε φοιτητική εστία και δεν τους παρέχεται στέγαση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ή άλλο φορέα.

(Στ) Δεν έχουν υπερβεί το προβλεπόμενο από τον κανονισμό σπουδών χρονικό όριο των εξαμήνων φοίτησης που απαιτείται για τη λήψη πτυχίου και έχουν επιτύχει στο εξήντα τοις εκατό (60%) των μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, πλην των πρωτοετών.

2. Δεν δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση:

(Α) Οι φοιτητές που περάτωσαν το τελευταίο έτος σπουδών.

(Β) Οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε ειδικό αριθμό θέσεων και σε ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, βάσει ειδικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

(Β1) Τα τέκνα των Ελλήνων εξωτερικού,

(Β2) Οι υπότροφοι (αλλοδαποί - αλλογενείς και ομογενείς), όπως οι κατηγορίες αυτές εξειδικεύονται στην Τ.Α. Φ.151/20049/Β6/2007 (Β' 272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(Β3) Οι φοιτητές των Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ-Ηπείρου

3. Οι κατωτέρω όροι έχουν την αντιστοίχως αναφερόμενη έννοια:

(Α) Υποψήφιος: Ο φοιτητής ή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που υποβάλλει αίτηση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος,

(Β) Εξαρτώμενα μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α' 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», βάσει φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2020, 

(Γ) Μέλη οικογένειας του υποψήφιου: Όσα πρόσωπα εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου, στη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος,

(Δ) Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα: Το εισόδημα επιβολής εισφοράς του φορολογικού έτους 2020, το οποίο αντιστοιχεί σε φορολογική δήλωση στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος,

(Ε) Κατά κεφαλήν εισόδημα: Το πηλίκο που προκύπτει από τη διαίρεση του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τα μέλη της οικογένειας του υποψήφιου. Στην περίπτωση αυτοτελών φορολογικών δηλώσεων στις οποίες ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος, ο υπολογισμός του κατά κεφαλήν εισοδήματος γίνεται για κάθε υποβληθείσα φορολογική δήλωση και λαμβάνεται υπ' όψιν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα,

(ΣΤ) Μονογονεϊκή οικογένεια: Η οικογένεια με παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη, τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη, ή όπου ο ένας γονέας έχει αποβιώσει,

(Ζ) Τόπος μόνιμης κατοικίας: Η Περιφερειακή Ενότητα όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος και οι γονείς του, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος ή ο σύζυγος εφόσον είναι έγγαμος, με εξαίρεση (α) τις νησιωτικές περιφέρειες, όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το νησί και (β) τις Περιφερειακές Ενότητες της Αττικής -πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων- όπου ως τόπος μόνιμης κατοικίας νοείται το σύνολο της Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β': ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α'. Εισοδηματικά κριτήρια:

Α.1 Λαμβάνουν 60 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€2.500).

Α.2 Λαμβάνουν 40 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000).

Α.3 Λαμβάνουν 20 μόρια, οι υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα έως επτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€7.500).

Τα μόρια των περιπτώσεων Α1, Α2, Α3 δεν αθροίζονται.

Β'. Κοινωνικά κριτήρια:

Β.1. Οικογενειακή κατάσταση:

Υποψήφιος που είναι:

Β.1.1 Γονέας οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.1.2 Γονέας οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.3 Αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.4 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τέσσερα τέκνα και άνω, λαμβάνει 10 μόρια. 

Β.1.5 Εξαρτώμενο μέλος οικογένειας με τρία τέκνα, λαμβάνει 7 μόρια.

Β.1.6 Εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.1.7 Ορφανός από δύο γονείς, εφόσον έχει γεννηθεί μετά την 31/12/1993, λαμβάνει 15 μόρια. Β.1.8 Εξαρτώμενο μέλος και έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια που είναι επίσης εξαρτώμενα μέλη και σπουδάζουν -ως προπτυχιακοί φοιτητές σε ΑΕΙ της Ελλάδας- εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας τους και εκτός του τόπου όπου ο υποψήφιος και τα εν λόγω αδέλφια του ή οι γονείς τους διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, λαμβάνει 5 μόρια.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα εξής:

(Α) Τα μόρια δεν αθροίζονται στις κατηγορίες Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4 και Β.1.5. fοititιkanea

(Β) Οι κατηγορίες Β.1.6 και Β.1.7 αντιστοίχως, μπορούν να αθροιστούν με μία από τις κατηγορίες Β.1.4 ή Β.1.5.

(Γ) Τα μόρια των κατηγοριών Β.1.1, Β.1.2 και Β.1.3 δεν αθροίζονται με τα μόρια της κατηγορίας Β.1.7.

Β.2. Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες (ΕΚΟ)

1. Ο υποψήφιος που:

Β.2.1 Έχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, λαμβάνει 25 μόρια.

Β.2.2 Έχει εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις ως πάσχων από σοβαρές ασθένειες δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 35 Ν. 3794/2009 (ΑΊ56), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 Ν. 4452/2017, λαμβάνει 20 μόρια.

Β.2.3 Είναι (α) μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, (β)Ρομά, (γ) παλιννοστήσας, (δ) μετανάστης ή (ε) πρόσφυγας, λαμβάνει 15 μόρια.

Β.2.4 Είναι α) απεξαρτημένος από ουσίες, β) φυλακισμένος ή πρώην φυλακισμένος ή γ) οροθετικός, λαμβάνει 10 μόρια.

Β.2.5 Είναι εξαρτώμενο μέλος με γονείς ή/και αδέλφια με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια.

Β.2.6 Έχει σύζυγο ή/και τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, λαμβάνει 8 μόρια. fοititιkanea

Σημείωση 1: Υποψήφιος που εμπίπτει σε περισσότερες από τις ανωτέρω κατηγορίες ΕΚΟ, μοριοδοτείται για κάθε μία χωριστά, με εξαίρεση τις κατηγορίες Β.2.1 και Β.2.2, τα μόρια των οποίων δεν αθροίζονται.

Σημείωση 2: Η μοριοδότηση των υποπεριπτώσεων της κατηγορίας Β.2.3 γίνεται διαζευκτικά και συνεπώς υποψήφιος που ενδεχομένως εμπίπτει σε περισσότερες από αυτές λαμβάνει 15 μόρια. Σημείωση 3: Η ιδιότητα του παλιννοστούντος, του μετανάστη ή του πρόσφυγα πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του υποψήφιου.

Γ΄. Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας

Λαμβάνει 15 μόρια, ο υποψήφιος που σπουδάζει εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του και του τόπου όπου ο ίδιος ή οι γονείς του -εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος- ή ο σύζυγος -εφόσον είναι έγγαμος,- διαθέτουν κατοικία κατά πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ': ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Η αίτηση για την χορήγηση της υποτροφίας χωρίζεται σε δύο μέρη. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και των δύο μερών της αίτησης για να γίνει δεκτή.

Μέρος Α: Συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας μέσω MS TEAMS

Ο υποψήφιος ωφελούμενος φοιτητής θα πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση να υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας MS TEAMS και χρησιμοποιώντας τα ιδρυματικά, προσωπικά στοιχεία εισόδου ηλεκτρονική αίτηση.

Ειδικότερα, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα MS TEΑMS με τους ιδρυματικούς κωδικούς του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Βήμα 2ο: Εγγραφή στην ομάδα «ΕΚΟ 2020-2021» με την χρήση κωδικού: fjzsbgd

Βήμα 3ο: Συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας “Αίτηση Προπτυχιακού Φοιτητή για τη Χορήγηση Οικονομικής Ενίσχυσης” .

Σημείωση : Μετά την υποβολή της φόρμας δεν υπάρχει η δυνατότητα επεξεργασίας της. foititikanea

Μέρος Β:

Ο υποψήφιος ωφελούμενος φοιτητής θα πρέπει εντός του χρονικού διαστήματος που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση να:

Βήμα 1ο: Κατεβάσει το αρχείο «Έντυπη Αίτηση ΕΚΟ» από το παράρτημα της πρόσκλησης και να συμπληρώσει τα προσωπικά του στοιχεία.

Βήμα 2ο: Συμπληρώσει με Χ το κουτάκι της αίτησης που βρίσκεται δίπλα στο δικαιολογητικό που πρόκειται να επισυνάψει.

Βήμα 3ο: Υπογράψει την αίτηση.

Βήμα 4ο: Σκανάρει την συμπληρωμένη αίτηση και τα δικαιολογητικά σε αρχείο pdf.

Σημείωση : Η συμπληρωμένη αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται, θα πρέπει να είναι σε ξεχωριστά αρχεία pdf και με όνομα αρχείου τον τίτλο του δικαιολογητικού σε λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας - tautotita.pdf)

Βήμα 5ο: Τοποθετήσει όλα τα παραπάνω pdf αρχεία σε ένα νέο φάκελο και να τον συμπιέσει σε αρχείο τυπου rar ή zip. Το όνομα του αρχείου/ φακέλου θα πρέπει να έχει το όνομα του υποψηφίου.

Σημείωση: Οδηγίες για τη διαδικασία τύπου rar ή zip στον παρακάτω σύνδεσμο: https://support.microsoft.com/el-gr/help/14200/windows-compress-uncompress-zip-files.

Βήμα 6ο: Αποστείλει το συμπιεσμένο αρχείο μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και το θέμα του μηνύματος θα πρέπει να είναι:

«Αίτηση στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 33394/2021».

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων.̟που δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτησή του επισύρει τις ̟προβλεπόμενες ̟ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι υποψήφιοι ΔΕΝ μπορούν να επεξεργαστούν την ηλεκτρονική φόρμα του MS TEAMS μετά την υποβολή της.

1. Δικαιολογητικά:

Η υπογεγραμμένη αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλλουν:

I.  Την έντυπη, υπογεγραμμένη αίτηση σε σκαναρισμένη μορφή.

ΙΙ. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

 1. Πρόσφατη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του υποψήφιου.
 2. Βεβαίωση του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου για τον τρόπο εισαγωγής και το έτος πρώτης εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ενδεχόμενες μετεγγραφές, το τρέχον έτος σπουδών και το συνολικό αριθμό εξαμήνων του προγράμματος σπουδών, καθώς και την επιτυχή εξέταση τουλάχιστον στο 60% των προβλεπόμενων στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα βεβαίωσης Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου» του Παραρτήματος 1 της παρούσας πρόσκλησης.
 3. Βεβαίωση περί μη διαμονής σε Φοιτητική Εστία και περί μη παροχής στέγασης από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.
 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων του υποψήφιου -εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος.
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του/της συζύγου του υποψήφιου και των τέκνων του -εφόσον ο υποψήφιος έχει δική του οικογένεια.
 6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2020 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου, εφόσον ο υποψήφιος είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης. 
 7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2020 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ του/των γονέα/γονέων, εφόσον είναι εξαρτώμενο μέλος. Και από τους δύο γονείς σε περίπτωση που είναι διαζευγμένοι.
 8. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου φορολογικού έτους 2020 (εκκαθαριστικό σημείωμα) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του/της συζύγου, εφόσον είναι έγγαμος.
 9. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης εισοδημάτων και υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2020, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2020» του Παραρτήματος 2 της παρούσας πρόσκλησης, στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν είναι εξαρτώμενο μέλος ούτε υπόχρεος φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος 2020.

ΧΙΙ. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη ύπαρξης πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λήψης άλλης χρηματοδότησης από συναφές πρόγραμμα (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ).

Κατά περίπτωση υποβάλλονται τα κάτωθι:

XII. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του υποψήφιου ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ' «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (15 μόρια) του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XIII. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων -εφόσον ο υποψήφιος είναι εξαρτώμενο μέλος ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των γονέων περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9»του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ' «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (15 μόρια) του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XIV. Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) του/της συζύγου και των τέκνων του -εφόσον ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή υπόχρεος με εξαρτώμενα Μέλη ή υπεύθυνη δήλωση (της συζύγου και των τέκνων) του ν.1599/1986 περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας και μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9»του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Γ' «Σπουδές εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας» (15 μόρια) του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XV.Εκτύπωση βεβαίωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 των αδελφών εξαρτώμενων μελών του υποψήφιου, η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, σύμφωνα με το «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9» του Παραρτήματος 3 της παρούσας πρόσκλησης. Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.8 του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XVI.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.1, Β.1.2, Β.1.3, Β.1.4, Β.1.5, Β.1.6, Β.1.8, Β.2.5 και Β.2.6.

XVII.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 (Έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του υποψήφιου. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους, οι οποίοι είναι υπόχρεοι και δήλωσαν ένα από τα εξής κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.1, Β.1.2 ή Β.1.3 και Β.2.6.

XVIII.Δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2020 (Έντυπο Ε1) που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ όπου ο υποψήφιος είναι δηλωμένος ως εξαρτώμενο μέλος. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν ένα από τα εξής κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης: Β.1.4, ή Β.1.5 ή Β.1.6 ή Β.1.8 και Β.2.5.

XIX.Ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του Υποψηφίου σε περίπτωση που είναι μη αναγνωρισθέν τέκνο εκτός γάμου και δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.6 του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης.

XX.Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι ο αρχηγός μονογονεϊκής οικογένειας δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.3 ή Β.1.6 του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XXI.Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου των γονέων, σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός από δύο γονείς. Υποβάλλεται μόνον από τους Υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.1.7 του κεφαλαίου Β’ της παρούσας πρόσκλησης.

XXII.Βεβαίωση ότι αδελφός του υποψήφιου είναι προπτυχιακός φοιτητής σε ΑΕΙ της Ελλάδας. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κοινωνικό κριτήριο Β.1.8 του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XXIII.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (σε ισχύ) στην οποία αναγράφεται το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και η χρονική της διάρκειά ή αντίστοιχη γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01.09.2011. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους για τους οποίους, κατά δήλωσή τους, συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κοινωνικά κριτήρια του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης: Β.2.1, Β.2.5 και Β.2.6.

XXIV. Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη μουσουλμανική μειονότητα Θράκης. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.α του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης

XXV. Βεβαίωση από την ΠΑΝΟΣΕΡ, για την απόδειξη της ιδιότητας του Ρομά. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.β του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XXVI. Αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, σε περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή, του είναι παλιννοστήσας και δεν αποδεικνύεται από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.γ του κεφαλαίου Β' της παρούσας πρόσκλησης.

XXVII. Άδεια διαμονής σε ισχύ. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που το κριτήριο Β.2.3.δ.

XXVIII. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι πρόσφυγας. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν κριτήριο μοριοδότησης Β.2.3.ε του κεφαλαίου Γ' της παρούσας πρόσκλησης.

XXIX. Αποδεικτικό απεξάρτησης/Βεβαίωση από θεσμοθετημένο φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα απεξάρτησης (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από άλλες θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης) ότι το άτομο ολοκλήρωσε πρόγραμμα απεξάρτησης από τοξικές ή άλλες ουσίες ή βεβαίωση απεξάρτησης από χώρες της Ε.Ε. με την προϋπόθεση ο φορέας που εκδίδει την Βεβαίωση αυτή να έχει λάβει άδεια λειτουργίας από δημόσια αρχή της χώρας αυτής. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο Β.2.4.α της παρούσας πρόσκλησης.

XXX. Βεβαίωση ή αποφυλακιστήριο αντιστοίχως (Δεκτό γίνεται και αποφυλακιστήριο από χώρες Ε.Ε. συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση). Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το μοριοδότησης Β.2.4.β της παρούσας πρόσκλησης.

XXXI. Βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου για την απόδειξη της ιδιότητας του οροθετικού. Υποβάλλεται μόνον από τους υποψήφιους που δήλωσαν το κριτήριο μοριοδότησης Β.2.4.γ της παρούσας πρόσκλησης.

XXXII. Αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή σχετική συμβολαιογραφική πράξη (σύμφωνα με τα άρθρα 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα) στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι.

XXXIII. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Αρχή της Αλλοδαπής (Ελληνική Προξενική Αρχή), στην περιφέρεια της οποίας ο ενδιαφερόμενος έχει την τελευταία κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του, στην περίπτωση που πατέρας ή/και η μητέρα του υποψηφίου είναι μόνιμος/οι κάτοικος/οι εξωτερικού και δεν υποχρεούται/νται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης 2020 στην Ελλάδα. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διατηρεί το δικαίωμα, κατά την διαδικασία του ελέγχου επιλεξιμότητας, να αναζητήσει αυτεπαγγέλτως ή να ζητήσει από τους υποψήφιους οπουδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό κρίνει σκόπιμο

2. Έλεγχος επιλεξιμότητας:

2.1.2.1 Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει ανακριβής ή λανθασμένη καταχώριση στοιχείων ή απόκρυψη αυτών ή η αίτηση δεν φέρει υπογραφή του υποψηφίου, υποβληθεί εκπροθέσμως ή και δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, δεν πληροί τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης και της σχετικής πρόσκλησης ή δεν τεκμηριώνεται ιδιότητα που δηλώθηκε και μοριοδοτήθηκε (κοινωνικό-οικονομικόκριτήριο), η Αίτηση απορρίπτεται ως μη επιλέξιμη και αντικαθίσταται από αντίστοιχη τουπίνακαεπιλαχόντωνμεσειράπροτεραιότητας.

2.2.2.2. Με απόφαση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οι επιλέξιμες αιτήσεις εγκρίνονται και αναρτώνται σε Πίνακα επιλεγέντων και Πίνακα επιλαχόντων υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά και οι μη επιλέξιμες σε Πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων. Οι Πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων και ο Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2.3.2.3. Κάθε υποψήφιος/α έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5)εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με αποστολή μηνύματος στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η διαδικασία των ενστάσεων καθορίζεται από την παρ. 3, περίπτωση ε του άρθρου 64 του Ν.4485/2017.

Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται.

Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999), του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/280 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και του Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄137/29-8-2019). Όταν στα αιτούμενα στοιχεία περιλαμβάνονται και ειδικές κατηγορίες δεδομένων, αυτά χορηγούνται μόνο υπό τις προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και των λοιπών ισχυουσών διατάξεων. Δεν επιτρέπονται ενστάσεις κατά της Πρόσκλησης και του Πίνακα Κατάταξης.

2.4.2.4. Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τηνέναρξηκαιτηνκαταβολήτωνοικονομικώνενισχύσεωνστους δικαιούχους υποψήφιους.

2.5.2.5. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δύναται να επαναλάβει την ανωτέρω διαδικασία ή μέρος της, όσες φορές κρίνει αναγκαίο για την χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού οικονομικών ενισχύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

 • Ωφελούμενοι του παρόντος προγράμματος είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό μορίων στον Πίνακα κατάταξης υποψηφίων, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των οικονομικών ενισχύσεων που θα ορισθεί. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται στον υποψήφιο με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

 • Οι εκατό (100) οικονομικές ενισχύσεις χορηγούνται εφάπαξ σε ημερομηνίες που αποφασίζονται από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε ωφελούμενο φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ': ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 • Η κατάρτιση και επικύρωση του Πίνακα Επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται υποχρέωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων να χορηγήσει οικονομική ενίσχυση σε οποιονδήποτε υποψήφιο.
 • Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των υστέρων- να ανακαλέσει την οικονομική ενίσχυση, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της και δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα ποσά, εν όλω ή εν μέρει, δυνάμει των διατάξεων για την είσπραξη δημόσιων εσόδων.
 • Η επικοινωνία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τους υποψήφιους και τους ωφελούμενους/δικαιούχους του προγράμματος θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ή/και μέσω εξατομικευμένων μηνυμάτων που θα αποστέλλονται από το Πανεπιστήμιο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) του υποψηφίου. Συνεπώς οι υποψήφιοι και οι ωφελούμενοι οφείλουν να επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και να ελέγχουν τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τους .
 • Ως μάθημα του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών, για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοείται και η πτυχιακή εργασία, όταν η επιτυχής εξέτασή της απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών. Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, για τον υπολογισμό του ελάχιστου αριθμού μαθημάτων, για τα οποία απαιτείται επιτυχής εξέταση, εφαρμόζεται ο εξής κανόνας: «Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων ισούται με τον προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών (χειμερινού εξαμήνου ή ακαδημαϊκού έτους) επί το προβλεπόμενο ποσοστό (60%) στρογγυλοποιημένο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Στην περίπτωση που προκύπτει δεκαδικό μέρος ίσο με 0,50 η στρογγυλοποίηση σε ακέραιο γίνεται προς τα κάτω».
 • Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δύναται, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να ζητήσει από τον υποψήφιο, οποιοδήποτε δικαιολογητικό κρίνει ότι απαιτείται για την τεκμηρίωση της αίτησης και ο υποψήφιος οφείλει να το προσκομίσει εντός της προθεσμίας που θα τεθεί, στην μορφή και με τον τρόπο που θα του ζητηθεί.
 • Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ': ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Συνημμένα:

Παράρτημα 1: «Έντυπη αίτηση ΕΚΟ».

Παράρτημα 2: «Υπόδειγμα βεβαίωσης του Τμήματος/Σχολής του υποψήφιου».

Παράρτημα 3: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 2020».

Παράρτημα 4: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης Ε9».

Παράρτημα 5: «Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης περί μη ύπαρξης πτυχίου τριτοβάθμιας και λήψης άλλης χρηματοδότησης από συναφές πρόγραμμα».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr