Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Παράτασης υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών Στέγασης για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Παρατείνεται έως την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020, η υποβολή  ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την παροχή στέγασης στις Φοιτητικές Κατοικίες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η παράταση αφορά στους φοιτητές που εισήχθησαν τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη. Σύνδεσμος ηλεκτρονικής υποβολής:

 • Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μπορείτε να την δείτε εδώ.

https://stegasi.merimna.uoi.gr

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στέγασης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή δεν απαιτεί κωδικό σύνδεσης, παρά μόνο δήλωση των στοιχείων σας και το email στο οποίο θα λάβετε την επιβεβαίωση της υποβολής της αίτησής σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία υποβολής θα βρείτε στην ιστοσελίδα της εφαρμογής στις Οδηγίες Χρήσης  και στις Συχνές Ερωτήσεις.

Στην ίδια ιστοσελίδα στην επιλογή Νομοθεσία μπορείτε να διαβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Κατοικιών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ο/Η κάθε φοιτητής/τρια μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση (ανανέωσης)  για την πόλη όπου σπουδάζει.  

Με την αριθμ 1611/21-7-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου:

 • οι επιλεγέντες δικαιούχοι στέγασης φοιτητές του ακαδ. έτος 2019-2020 (α΄ φορά) παραμένουν στις Φοιτητικές Κατοικίες και για το επόμενο ακαδ. έτος 2020-2021, μετά από αίτησή τους για ανανέωση στέγασης.
 • Οι επιλεγέντες δικαιούχοι στέγασης φοιτητές του ακαδ. έτους 2018-2019 ειδικά και κατ΄ εξαίρεση και λόγω των ειδικών συνθηκών και των περιοριστικών μέτρων, που ελήφθησαν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COIVID-19, δύνανται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Λειτουργίας των Φοιτητικών Κατοικιών, να καταθέσουν αίτηση ανανέωσης στέγασης για το επόμενο ακαδ. έτος 2020-2021.

Οι φοιτητές παλαιότερων ετών που επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Κατοικίες του Παν/μιου Ιωαννίνων  υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στέγασης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που έχουν ως εξής:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από την αρμόδια δημοτική ή κοινοτική αρχή. Το πιστοποιητικό να έχει τουλάχιστον τρίμηνη ισχύ από την ημέρα κατάθεσης.
 2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 3. Μία πρόσφατη έγχρωμη μικρή φωτογραφία τύπου ταυτότητας.
 4. Αντίγραφο της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1):
  • Των γονέων ή του γονέα που έχει την επιμέλεια. Σε περίπτωση διάστασης, η επιμέλεια των παιδιών θα πρέπει να αποδεικνύεται με δικαστική απόφαση, συνοδευόμενη και από υπεύθυνη δήλωση για καταβολή ή όχι διατροφής τόσο στον/στην σύζυγο όσο και στα παιδιά. Σε αντίθετη περίπτωση, υποβάλλονται υποχρεωτικά φορολογικές δηλώσεις και των δύο γονέων.
  • Του ίδιου του ενδιαφερόμενου εφόσον δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα προσώπων που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο γονέα.
 5. Την εικόνα αποδοχών της πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 6. Την τελευταία Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου των γονέων (Εκκαθαριστικό), του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων εφόσον υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
 7. Αντίγραφο τελευταίας βεβαίωσης δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων, του ιδίου του ενδιαφερόμενου και των λοιπών εξαρτώμενων τέκνων (εφόσον υποβάλλουν Ε9).
 8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων που επικαλείται κάποιος (πολυτεκνία, αδελφός φοιτητής σε ανώτατο Ίδρυμα της ημεδαπής, απώλεια γονέα, ανεργία γονέα, γονείς σε διάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας του ίδιου του ενδιαφερόμενου ή μελών της οικογένειας, άλλοι έκτακτοι λόγοι που βαρύνουν οικονομικά την οικογένεια, πρόοδος στις σπουδές).
 9. Στην περίπτωση επίκλησης λόγων υγείας θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πρώην πρωτοβάθμια δημόσια υγειονομική επιτροπή) όπου θα τεκμηριώνονται οι λόγοι αυτοί και θα κρίνεται η σοβαρότητά τους.
 10. Προκειμένου για αλλοδαπό φοιτητή, θα πρέπει να υποβληθεί το Διαβατήριό του, άδεια παραμονής και βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας (Εφορίας) από τον τόπο καταγωγής του (επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα).

Τέλος, θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση της βεβαίωση σπουδών από τις Γραμματείας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι οι φοιτητές.

Προσοχή:

 • Μην ξεκινήσετε την αίτησή σας (αφορά νέα αίτηση, όχι ανανέωση) εάν δεν έχετε διαθέσιμα όλα τα δικαιολογητικά.
 • Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνεται την αίτησή σας διαβάστε τις Οδηγίες Χρήσης και τις Συχνές Ερωτήσεις.
 • Συμπληρώστε την αίτησή σας προσεκτικά διότι αφού ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική αίτηση δεν μπορεί να τροποποιηθεί κανένα στοιχείο της.
 • Για τους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς φοιτητές θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Σύνοψη Μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr