Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων

Συνάντηση εργασίας με θέμα την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη διασύνδεσή τους με το παραγωγικό σύστημα της χώρας.

Την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 14:00, πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εν όψη της έναρξης των ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός της συνάντησης ήταν η δημιουργία ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας των εργαστηρίων, των καθηγητών και των ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε εφαρμοσμένους τεχνολογικούς τομείς με επιχειρήσεις του Ελληνικού παραγωγικού συστήματος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθηγητής Γεώργιος Πετράκος, παρουσιάζοντας τις ενέργειες του πανεπιστημίου για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, κάνοντας ειδική μνεία στον Κανονισμό Διαχείρισης Διακιωμάτων Διανοητικής Ιδικτησίας που ετοίμασε η Επιτροπή Ερευνών (Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας) καθώς και τις πολύπλευρες δράσεις για την τόνωση της εξωστρέφειας του ιδρύματος. 

Τόνισε επίσης ότι στρατηγικός στόχος της έρευνας που διεξάγεται εντός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, είναι τα ερευνητικά αποτελέσματα να διασταυρώνονται έγκαιρα με τις απαιτήσεις των παραγωγικών δυνάμεων και της κοινωνίας. 

Με αυτό τον τρόπο θα παράγονται λύσεις που θα συντελούν στην ανάπτυξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας,τη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την ενίσχυση της απασχόλησης και των εξαγωγών.

Στην συνέχεια μίλησε η εκπρόσωπος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδας κα Γιόλα Φράγκου η οποία παρουσίασε τις συνεχείς και επιτυχημένες δράσεις συνεργασίας του Πανεπιστημίου με το Σύνδεσμο, επί δύο συνεχόμενα χρόνια χρησιμοποιώντας ως εφαλτήριο τις δυνατότητες που παρέχει η κοινοπραξία Enterprise Europe Network-Hellas.

Κύριοι ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο Δρ. Απόστολος Παπαδόπουλος (Partner at Operational Advisory Services) και η κα. Ιφιγένεια Ορφανού συνεργάτης της Grand Thorton Hellas (τ.Ειδική Γραμματέας Ευρωπαϊκών Πόρων).

Οι φιλοξενούμενοι ομιλητές επεσήμαναν την σημασία της στρατηγική θέσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ υπογράμμισαν πως λόγω του ερευνητικού του δυναμικού και των υποδομών που διαθέτει (120 εργαστήρια πλέον των κλινικών) μπορεί να αναπτύξει άμεσα πανελλήνια δραστηριότητα-συνεργασία με ΜΜΕ. 

Η ανάπτυξη έρευνας και η καινοτομία μπορούν να εντοπιστούν σε τομείς κρίσιμους για την εθνική οικονομία, όπως η πληροφορική, οι επικοινωνίες, αλλά και σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες του αγρο-διατροφικού τομέα με στόχο την αειφόρο παραγωγή, τα γεωργικά προϊόντα, τα τρόφιμα αλλά και άλλα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν καθηγητές και ερευνητές από τις Σχολές της Ιατρικής, της Γεωπονικής, του Πολυτεχνείου, της Βιοχημείας, του Οικονομικού και της Σωματικής Αγωγής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Υποστήριξης Έρευνας - Επιτροπή Ερευνών τηλ. 2421006470,6429

Όλα τα φοιτητικά νέα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr