σύγχρονες εγκαταστάσεις, εκπαίδευση φοιτητών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις οποίες εκπαιδεύονται οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής), οι φοιτητές της Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ενώ θα χρησιμοποιούνται και για την έρευνα των καθηγητών απέκτησε το ΤΕΙ Θεσσαλίας στη Λάρισα, μετά από συντονισμένες προσπάθειες της διοίκησης του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ αγωνιζόταν για μία 15ετία για την κατασκευή νέων σύγχρονων κτηνοτροφικών μονάδων, μόλις στις αρχές του 2015 και κατόπιν επίμονων προσπαθειών του προέδρου του Ιδρύματος και καθηγητή Ζωικής Παραγωγής κ. Παν. Γούλα και αποτελεσματικής συνεργασίας με τον περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό εντάχθηκε σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Τέλος όπως γράφει η εφ. Ελευθερία, το 2015 ολοκληρώθηκαν τελικά οι σύγχρονες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις αποτελούμενες από τρία ανεξάρτητα κτίρια, Βοοειδών, Αιγοπροβάτων, Πτηνοτροφείου. Διαμορφώθηκε ακόμη ο περιβάλλων χώρος μαζί με την περίφραξη 40 στρεμμάτων χωραφιού, όπου θα δημιουργηθούν τρεις ανεξάρτητοι τεχνητοί λειμώνες για κάθε κατηγορία ζώων. Τέλους Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθεί η τοποθέτηση σύγχρονου εξοπλισμού, (αλμεκτήρια αγελάδων, αιγοπροβάτων, αυτόματης τροφοδοσίας, νερού και απομάκρυνση της κοπριάς) ,οι δαπάνες των οποίων προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις και με την ολοκλήρωσή τους θα πραγματοποιηθούν και τα εγκαίνια.

Περισσότερα νέα για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr