Το Τμήμα Γεωργικής Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο “Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος”.

Η διάρκεια των σπουδών στο Π.Μ.Σ για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) είναι ένα πλήρες ημερολογιακό έτος (έναρξη 1/10/2014) και λήξη 30/9/2015 (τα μαθήματα είναι απογευματινά). Γίνονται δεκτοί μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, που θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τις 30/9/2014 και να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο σχετικό έγγραφο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr