Με αφορμή τις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης και συντήρησης, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε ανακοίνωσή του σημειώνει πως «το θέμα της καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό και έχει απασχολήσει όλες τις πρυτανικές αρχές της τελευταίας δεκαετίας που προσπάθησαν και προσπαθούν να βρουν βιώσιμες λύσεις.  

Το ισχύον νομικό πλαίσιο ουσιαστικά απαγορεύει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών και επιβάλλει την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε ανάδοχους εργολάβους. Οι ενδιάμεσες λύσεις στις οποίες οι πρυτανικές αρχές έχουν κατά καιρούς προσφύγει, δηλαδή η ανάθεση έργου απευθείας σε εργαζομένους μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου ή μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας του Πανεπιστημίου είναι βραχυχρόνιες, λόγω περιορισμένων πόρων των δύο δομών.  

Βιώσιμη λύση του προβλήματος θα αποτελούσε η μεταφορά κονδυλίων από τον τακτικό προϋπολογισμό προς την Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης.  

Προς επίτευξη αυτού του στόχου οι σημερινές πρυτανικές αρχές έχουν πολλές φορές απευθυνθεί στη νέα διοίκηση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων προτείνοντας την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου στο πνεύμα των αποφάσεων της 77ης Συνόδου Πρυτάνεων του Δεκεμβρίου 2014. Είμαστε αισιόδοξοι ως προς την ταχεία ικανοποίηση του συγκεκριμένου αιτήματος μέσω διάταξης νόμου που θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζεται από το Υπουργείο.  

Αναμένοντας την αλλαγή του νομικού πλαισίου η Πρυτανεία αποφάσισε στο μεσοδιάστημα να αναθέσει προσωρινά την καθαριότητα στην Επιτροπή Ερευνών (συνάπτοντας συμβάσεις δύο μηνών και έπειτα συμπληρωματικές είκοσι ημερών). Η κατανοητή καθυστέρηση στην αναμενόμενη αλλαγή του νομικού πλαισίου μας αναγκάζει σε προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού δύο (2) μηνών, για να καλυφθεί το διάστημα μέχρι την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι από την Επιτροπή Ερευνών εξαντλήθηκαν.  

Οι εργαζόμενοι είναι ενήμεροι για την κατάσταση αυτή, παρακολουθούν τις εξελίξεις και ενημερώνονται τακτικά τόσο από τον αρμόδιο Αναπληρωτή Πρύτανη όσο και από τον ίδιο τον Πρύτανη.

 Περνάμε μία μεταβατική περίοδο που θα κλείσει, ελπίζουμε, έναν δυσάρεστο πολυετή κύκλο. Η αναμενόμενη θεσμική αποδέσμευση των Πανεπιστημίων από τις υποχρεωτικές εργολαβικές αναθέσεις των υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης ελπίζουμε να είναι η αρχή μίας σειράς μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ανοίγοντας το δρόμο για βελτιώσεις στις διαδικασίες παροχής σίτισης καθώς και στις γενικότερες πρόνοιες για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά ιδιαίτερα για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες» καταλήγει η ανακοίνωση.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr