Διεθνής συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας

Διεθνής συνεργασία του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει σε ένα νέο έργο με τίτλο i2i (Idea to Impact – «Από την Ιδέα στο Αποτέλεσμα»), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας HEI Initiative του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) που έχει σκοπό την ανάπτυξη του δυναμικού καινοτομίας και επιχειρηματικότητας των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα συνεργαστεί με το National University of Ireland Galway (Ιρλανδία - επικεφαλής του έργου) Comenius University in Bratislava (Σλοβακία), Medical University of Plovdiv (Βουλγαρία), University of the Basque Country (Ισπανία), WestBiC (Ιρλανδία), GIS – Transfer Center Foundation (Βουλγαρία) και  Galway City Innovation District (Ιρλανδία).
Το έργο στοχεύει στη διεύρυνση και ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτόμου επιχειρηματικότητας γύρω από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τη μεταξύ τους δικτύωση. Συνολικά θα εκπαιδευτούν, σε διάστημα δύο ετών, περισσότεροι από 800 φοιτητές και φοιτήτριες και 300 μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού ώστε να διευρύνουν την οπτική τους πέρα από τα όρια της εξειδίκευσής τους και να αναπτύξουν καινοτόμο νοοτροπία και ικανότητες. 

Συντονιστείτε στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom πατώντας εδώ, για να ενημερώνεστε ΠΡΩΤΟΙ για όλα τα τελευταία νέα!


Θα ξεκινήσουν άμεσα δράσεις ενημέρωσης, εκπαίδευσης, υποστήριξης και διαβούλευσης, που θα απευθύνονται στους φοιτητές, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου καθώς και στο παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, με σκοπό την ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας στους τομείς της υγείας, της τεχνολογίας, του κλίματος, του πολιτισμού και των κλάδων δημιουργικότητας. 

Η Αντιπρύτανης Έρευνας Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου επεσήμανε: «το έργο i2i αποτελεί ακόμη ένα τεκμήριο αναγνώρισης του δυναμικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της στρατηγικής εξωστρέφειας και διεθνοποίησης που εφαρμόζει. Το δίκτυο που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου i2i και οι ιδέες που υλοποιεί συμπληρώνουν τις αξίες του Πανεπιστημίου και θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ικανότητά μας να μπολιάσουμε την επιχειρηματική σκέψη και δράση και να ενισχύσουμε το ρόλο του Πανεπιστημίου μας ως μηχανή ανάπτυξης και καινοτόμου σκέψης στην Κεντρική Ελλάδα».Ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, Επίκουρος Καθηγητής Γιώργος Σταμπουλής τόνισε ότι «το έργο i2i δίνει μοναδική ευκαιρία για ενίσχυση της συνεργασίας εντός του Πανεπιστημίου όσο και με τους κοινωνικούς και  αναπτυξιακούς φορείς των δύο Περιφερειών στις οποίες λειτουργεί το Πανεπιστήμιο. Φιλοδοξούμε να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή συνέργεια σε συνεργασία με τις συγγενείς δομές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και να δώσουμε ριζοσπαστικές λειτουργικές και αποτελεσματικές λύσεις στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και προκλήσεις, αξιοποιώντας το κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό του ιδρύματος. Σκοπός μας είναι να συμβάλουμε στην ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού οικοσυστήματος που βασίζεται στη γνώση και απαντά στις κρίσιμες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, της ψηφιακής μετάβασης και των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων».Το έργο θα διαρκέσει δύο έτη και αποτελεί σημαντικό ορόσημο διεύρυνσης και ανάπτυξης των προγραμμάτων μαθημάτων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα της  Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα αξιοποιήσει επίσης την τεχνογνωσία που αναπτύχθηκε σε πλήθος έργων ERASMUS+ με συνεργάτες από την Ευρώπη και την Ασία.

Κεντρικό πυλώνα  του έργου θα αποτελέσει η από κοινού ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης για Καινοτομικό Όραμα (Innovation Vision Action Plan) και ενός διεθνούς forum διαλόγου των τριών πλευρών του «τριγώνου της γνώσης» (διδασκαλία-έρευνα-παραγωγή)  που θα επισημαίνει συγκεκριμένες βελτιώσεις και τρόπους αντιμετώπισης των αδυναμιών μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, τη συνεργασία, τα κοινά προγράμματα και την εταιρικότητα.

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί με 1,2 εκ. Ευρώ από την Πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) για την Ενίσχυση της Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (EIT’s HEI Initiative: Innovation Capacity Building for Higher Education). Αυτή η νέα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ικανότητας και της ικανότητας καινοτομίας των Πανεπιστημίων / Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ).

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας!

H Πρωτοβουλία  για την Ενίσχυση της Καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΗΕΙ Initiative, EIT)
Η πρωτοβουλία HEI του EIT είναι βασικός στόχος για το EIT ως μέρος της νέας στρατηγικής του, της Ατζέντας Στρατηγικής Καινοτομίας του EIT 2021-2027 (EIT Strategic Innovation Agenda 2021−2027.). Η πρωτοβουλία στοχεύει στη στήριξη των Πανεπιστημίων / ΑΕΙ μέσω εξειδίκευσης και καθοδήγησης, πρόσβασης στο οικοσύστημα καινοτομίας του ΕΙΤ και χρηματοδότησης, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αναπτύξουν σχέδια δράσης για την καινοτομία που συμπληρώνουν τις ανάγκες του κάθε ΑΕΙ/ Πανεπιστημίου. Στο πλαίσιο της πιλοτικής της φάσης, η πρωτοβουλία χρηματοδοτεί 23 έργα, με την επόμενη πρόσκληση υποβολής προτάσεων να αναμένεται στα τέλη του 2021.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ - https://eit.europa.eu/)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί προτείνοντας λύσεις σε παγκόσμιες πιεστικές προκλήσεις και καλλιεργώντας επιχειρηματικό ταλέντο για τη δημιουργία βιώσιμης ανάπτυξης και εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη. Το ΕΙΤ είναι όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη», το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Το Ινστιτούτο στηρίζει δυναμικές πανευρωπαϊκές συνεργασίες, τις Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας του EIT, μεταξύ κορυφαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών μονάδων και πανεπιστημίων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών