3ο Πανεπιστήμιο της χώρας κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τις πιο πρόσφατες λίστες παγκόσμιας κατάταξης

Ανάμεσα στα 800 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, κατατάσσεται το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σύμφωνα με την δημοφιλή κατάταξη World University Rankings (WUR), που δημοσιεύει η Times Higher Education (THE) για το 2020. Την ίδια ώρα, κατέχει την τρίτη θέση στην Ελλάδα, μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης, διευκρινίζει ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μοιράζεται την 3η θέση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα οποία κατατάσσονται στις θέσεις 601-800 των ΑΕΙ με τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Ωστόσο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας, συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ στην κατηγορία της έρευνας, όπου η επίδοση του είναι πάνω από το μέσο όρο των υπολοίπων ΑΕΙ της κατηγορίας του παγκοσμίως.

Οι δηλώσεις του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήση Μαμούρη:

«Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας βρίσκεται ανάμεσα στα 800 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως, σύμφωνα με την δημοφιλή κατάταξη World University Rankings (WUR), που δημοσιεύει η Times Higher Education (THE) για το 2020 και κατατάσσεται 3ο στην Ελλάδα, μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. 

Η λίστα κατάταξης του ΤΗΕ για το 2020 παρουσιάζει την κατάταξη των κορυφαίων 1400 πανεπιστημίων παγκοσμίως και αντλεί στοιχεία από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας εμφανίζεται στην συγκεκριμένη λίστα κατάταξης για πρώτη φορά φέτος.

Η λίστα κατάταξης της Times Higher Education είναι μια από τις διασημότερες παγκοσμίως για την παροχή αντικειμενικών δεδομένων της επίδοσης των ΑΕΙ αλλά και για την επιρροή της σε φοιτητές, ακαδημαϊκούς, πρυτάνεις και φορείς χάραξης πολιτικής.
Είναι η πλέον λεπτομερής και περιλαμβάνει δείκτες που αφορούν την έρευνα, την εκπαίδευση, αναλογίες φοιτητών/διδασκόντων, προσέλκυση χρηματοδότησης κ.α.

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σύμφωνα με την ΤΗΕ, κατατάσσεται 3ο στην Ελλάδα, μετά το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, ενώ την 3η θέση μοιράζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τα οποία κατατάσσονται στις θέσεις 601-800 των ΑΕΙ με τις υψηλότερες επιδόσεις παγκοσμίως.

Ωστόσο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Ελλάδας, συγκεντρώνει το υψηλότερο σκορ στην κατηγορία της έρευνας, όπου η επίδοση του είναι πάνω από το μέσο όρο των υπολοίπων ΑΕΙ της κατηγορίας του παγκοσμίως.
Ακόμη, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παρουσιάζει πολύ υψηλή επίδοση στον τομέα της διάχυσης της γνώσης- της αλληλεπίδρασης με τις τοπικές επιχειρήσεις και της ερευνητικής του επιρροής.

Στην κατάταξη των πανεπιστημίων η ΤΗΕ κατηγοριοποιεί τους δείκτες, που χρησιμοποιούνται για την άντληση των επιδόσεων των πανεπιστημίων, σε 5 ομάδες :
• Teaching /Μαθησιακό περιβάλλον
• Research / Όγκος, εισροές και διάχυση της έρευνας
• Citations / Επιρροή της έρευνας (research impact)
• International Outlook / Προοπτική σε διεθνές επίπεδο (Προσωπικό, φοιτητές/τριες, ερευνητικές συνεργασίες)
• Industry income / Διάχυση της γνώσης

Η κάθε ομάδα μεταβλητών, καθώς και οι μεταβλητές που την αποτελούν, συμμετέχει με ένα ειδικό βάρος στην διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος.
• Teaching / Μαθησιακό περιβάλλον: 30% Φήμη: 15% Αναλογία Διδασκόντων/Φοιτητές: 4.5% Αναλογία Διατριβών/Πτυχία: 2.25% Αναλογία Διατριβών που ανατίθενται ανά ακαδημαϊκό προσωπικό: 6% ‘Έσοδα: 2.25%
• Research / Όγκος, εισροές και διάχυση της έρευνας: 30% Φήμη: 18% Εισόδημα από ερευνητικές δραστηριότητες: 6% Παραγωγικότητα: 6%
• Citations / Επιρροή της έρευνας (research impact): 30%
• International Outlook / Προοπτική σε διεθνές επίπεδο (προσωπικό, φοιτητές/τριες, ερευνητικές συνεργασίες): 7.5% Ποσοστό διεθνών φοιτητών/τριων: 2.5% Ποσοστό διεθνούς προσωπικού: 2.5% Διεθνείς συνεργασίες: 2.5%
• Industry income / Διάχυση της γνώσης: 2.5%»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr