Το τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές να υποβάλουν για το ακαδ. έτος 2014-2015 να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Συμμετοχής (στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (φόρμα βιογραφικού στη Γραμματεία & στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ).

3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αναλυτική Βαθμολογία.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών

9. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας.

Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) από 01.10.2014 έως και 30.10.2014 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.med.uth.gr/pmsasa), του Τμήματος Ιατρικού (www.med.uth.gr) και στην ιστοσελίδα του ΤΕΦΑΑ (www.pe.uth.gr) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής και του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στοχεύει στην ειδίκευση πτυχιούχων επιστημόνων, στην κατανόηση μεθόδων αποκατάστασης και την προαγωγή της υγείας μέσω καθιερωμένων μεθόδων σωματικής δραστηριότητας. Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου και ΤΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στην Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο αριθμός των εισακτέων είναι 30 κατ’ ανώτατο όριο.

Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το βαθμό πτυχίου, την βαθμολογία στα σχετικά με το ΔΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, την επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται), τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τη γνώση ξένων γλωσσών. Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη – προφορική εξέταση όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 12 υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται στα 1.250 € ανά εξάμηνο.

Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα Ιατρικής Γραμματεία ΠΜΣ «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση» Νέο κτίριο Ιατρικής (Πτέρυγα 2, 4ος όροφος) Πανεπιστημίου 3, Βιόπολις, 41500, Λάρισα Τηλ.: 2410-685710.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr