Το ΠΑΔΑ το πρώτο πιστοποιημένο Πανεπιστήμιο στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Το ΠΑΔΑ το πρώτο πιστοποιημένο Πανεπιστήμιο στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών

Στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο Ελληνικό, υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ της ΥΠΑ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από το διοικητή, Γεώργιο Δριτσάκο και τον πρύτανη του ΠΑΔΑ, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή.

Η ΥΠΑ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών έχει ως αποστολή την οργάνωση, την ανάπτυξη και τον έλεγχο του συστήματος αερομεταφορών της ελληνικής επικρατείας, όπως και τη διατύπωση εισηγήσεων σχετικών προτάσεων πολιτικής.

Όπως τονίστηκε από το διοικητή Γεώργιο Δριτσάκο και τον πρύτανη Παναγιώτη Καλδή, σκοπός της συνεργασίας των δυο φορέων είναι να αξιοποιηθεί η προηγμένη τεχνογνωσία, οι υποδομές και οι ανθρώπινοι πόροι σε πρωτοβουλίες και υλοποίηση δράσεων προς αμοιβαίο όφελος με έμφαση στους τομείς της εκπαίδευσης, έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των προκλήσεων που διανοίγονται με την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Ειδικότερα, έμφαση δίνεται στα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), γνωστά ως “drones”, τις νέες «ευφυείς» τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών και σε εξειδικευμένα θέματα αεροναυτιλίας.

Στη συνάντηση, παραδόθηκε από το διοικητή Γεώργιο Δριτσάκο στον πρύτανη του ΠΑΔΑ η Πιστοποίηση του Ιδρύματος ως Εκπαιδευτικού Οργανισμού για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) για μια πενταετία, ήτοι μέχρι 05-04-2026, με Διευθυντή τον Καθηγητή κ. Δήμο Πανταζή του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών.

Επισημαίνεται, ότι η εν λόγω πιστοποίηση πραγματοποιήθηκε μετά από ειδική αξιολόγηση και είναι η πρώτη που δίνεται σε ελληνικό ΑΕΙ.

Βάσει της συγκεκριμένης πιστοποίησης, δίνεται η δυνατότητα στο ΠΑΔΑ για παροχή και εξέταση εκπαιδευτικών προγραμμάτων χειριστών ΣμηΕΑ κατηγοριών Α1-Α2-Α3, όχι μόνο για τη χώρα μας, άλλα και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της European Union Safety Agency (EASA).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr