ΠΑΔΑ: Τα θέματα της 2ης τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Παρακαλούνται να μέλη της συγκλήτου (επισυναπτόμενος πίνακας) να προσέλθουν στην 2η Τακτική Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που θα πραγματοποιηθεί την 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Η εν λόγω Συνεδρίαση, εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης στις οποίες έχει τεθεί ολόκληρη η Χώρα, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19, θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως– με τηλεδιάσκεψη (με χρήση των ηλεκτρονικών και οπτικοακουστικών μέσων της εφαρμογής Microsoft Teams), με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

Είσαι Πρωτοετής; Μείνετε Συντονισμένοι στα «Φοιτητικά Νέα» καθώς μέσα από την ροή ειδήσεων της αρχικής σελίδας foititikanea.gr θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία έκδοσης φοιτητικού πάσου, φοιτητικών συγγραμμάτων, δωρεάν σίτισης, δωρεάν στέγασης, φοιτητικών επιδομάτων, διαδικασία μετεγγραφών κτλ. Συντονίσου στην κεντρική σελίδα ενημέρωσης των φοιτητών στο facebook Φοιτητικά Νέα - Foititikanea.gr για να ενημερώνεσαι για τα σημαντικότερα νέα που σε αφορούν και για όλα τα τελευταία νέα στην σελίδα Φοιτητικά Νέα - Newsroom.


1. Ανακοινώσεις – Διάφορα

2. Επανεξέταση της Πράξης 1/21-01-2021, Θέμα 7ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3. Ενημέρωση Συγκλήτου για τις Αποφάσεις του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σύμφωνα με τη με αριθμ. 48510/30-09-2019 (Φ.Ε.Κ. 3757/11-10-2019, τ. Β΄) :

«Ανάθεση Αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Απονομή του Τίτλου του Επίτιμου Διδάκτορα του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στον κ. Ηλία Μόσιαλο Καθηγητή Πολιτικής της Υγείας στη Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (London School of Economics and Political Science LSE), Καθώς και Καθηγητή Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή (Department of Cancer and Surgery) του Imperial College London

Ι. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Α. Διεύθυνση Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων

5. Τροποποίηση της Πράξης 14/22-09-2020, Θέμα 9ο της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Σχετικά με τη «Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

6. Συγκρότηση Ειδικών Τριμελών Επιτροπών για την Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους κ. κ. :

Α. Κωνσταντίνο Αντωνιάδη Β. Παναγιώτη Παπαδάκο και Γ. Ντιάνα Τσίμη

Ομότιμοι Καθηγητές και Αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π. των Πρώην Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Πειραιά

Β. Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών

7. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

9. Τροποποίηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

10. Έγκριση Κανονισμών (Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Σπουδών, Πρακτικής Άσκησης και Εκπόνησης Εργασιών) του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

11. Έγκριση Διενέργειας των Κλινικών Ασκήσεων των Φοιτητών του Τελευταίου Έτους των Ακαδημαϊκών Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

12. Έγκριση Κανονισμού Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με Τίτλο : «Εφαρμογές της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας στην Υπογονιμότητα - Αντρικός και Γυναικείος Παράγοντας» των Τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστημών και Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

13. Κατάργηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με Τίτλο : «Φωτογραφία, Βίντεο και Μέσα Τεκμηρίωσης» του Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

14. Έγκριση Ίδρυσης Ακαδημαϊκού Τμήματος με Τίτλο : «Τμήμα Επιστημών Γραφικών Τεχνών και Συσκευασίας» στη Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γ. Διεύθυνση Διοικητικού

15. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

17. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

18. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

19. Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στους κ. κ.:

Α. Αναστάσιο Ντάνο και

Β. Παναγιώτη Κυριαζόπουλο,

Ομότιμοι Καθηγητές του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

20. Απονομή του Τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στον κ. Βασίλειο Σπυρόπουλο Αφυπηρετήσαντα Μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ιδρύματος.

21. Αίτημα Μετακίνησης του κ. Γεώργιου Ζακυνθινού, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας σε Προσωποπαγή Θέση από το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

22. Επιλογή και Πλήρωση με Ανοικτή Διαδικασία Διορισμού Οκτώ (8) Κενών Οργανικών Θέσεων Κατηγορίας Μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του

*Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

23. Κατανομή Είκοσι Δύο (22) Θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΙΙ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο ΠΡYΤΑΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

* Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το εδάφιο 3 της παρ. 1 του άρθρου 3 της με αριθ. 56743/07-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 3372/12-08-2020, τ. Β΄) Απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, «Ως μέλη της Επιτροπής δεν ορίζονται σύζυγοι των υποψηφίων ή συγγενείς τους μέχρι και του τέταρτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας… ».

Ως εκ τούτου παρακαλούνται, τα μέλη της Συγκλήτου που εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, όπως ενημερώσουν άμεσα τον αναπληρωτή αυτών, προκειμένου να μετάσχει στην επιλογή και πλήρωση με ανοικτή διαδικασία διορισμού της εν λόγω με Κωδικό πχ ΠΕ1, ΠΕ2 κτλ, κενής οργανικής θέσης Κατηγορίας Μόνιμου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Σημειώνεται ότι:

  • Συγγενείς εξ αίματος σε ευθεία γραμμή είναι μεταξύ τους τα πρόσωπα αν το ένα κατάγεται από το άλλο (συγγένεια μεταξύ ανιόντων και κατιόντων) (άρθρο 1463 Αστικού Κώδικα – Π.Δ. 456/1984)
  • Συγγενείς εξ αίματος σε πλάγια γραμμή είναι τα πρόσωπα που χωρίς να είναι συγγενείς σε ευθεία γραμμή, κατάγονται από τον ίδιο ανιόντα και
  • Συγγενείς εξ αγχιστείας: Οι συγγενείς εξ αίματος του ενός από τους συζύγους είναι συγγενείς εξ αγχιστείας του άλλου στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό. Η συγγένεια εξ αγχιστείας εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, από τον οποίο δημιουργήθηκε (Άρθρο 1462 Αστικού Κώδικα).

Επιπλέον:

οι βαθμοί συγγένειας δείχνουν πόσες γεννήσεις μεσολαβούν ανάμεσα σε δύο άτομα, συγκεκριμένα ένα άτομο έχει τους ακόλουθους βαθμούς συγγένειας, με τους αντίστοιχους συγγενείς του :

i. Α΄ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) γονείς, παιδιά

ii. Β΄ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες) παππούδες, γιαγιάδες, εγγόνια (εκ πλαγίου) αδέρφια

iii. Γ΄ βαθμού:

(κατιόντες – ανιόντες), προ-παππούδες, προ-γιαγιάδες, δισέγγονα (εκ πλαγίου) ανίψια, θείοι, θείες

και

iv. Δ΄ βαθμού:

(εκ πλαγίου) ξαδέρφια, θείοι και θείες των γονέων, προ-προ-παππούδες, προ-προ-γιαγιάδες, τρισέγγονα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΜΕΛΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ

ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΙΣ

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΒΑΡΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ,

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΦΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΓΩΓΟΥ ΛΗΔΑ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΚΩΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π.

ΛΑΓΙΟΥ ΑΡΕΤΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΛΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΛΥΚΕΡΙΔΟΥ-ΑΒΡΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΟΥΖΑΚΙΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΒΗ ΕΛΠΙΔΑ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ,ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΕΣΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π.

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΦΑΣΟΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΜ. ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Υγείας Παν. Πατρών