ΠΑΔΑ: Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού των 27 Τμημάτων και 6 Σχολών εκπαιδεύτηκε από το ΕΚΔΔΑ

ΠΑΔΑ:Το σύνολο του διοικητικού προσωπικού των 27 Τμημάτων και 6 Σχολών εκπαιδεύτηκε από το ΕΚΔΔΑ

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η τηλεκπαίδευση σε μικρές ομάδες του συνόλου του διοικητικού προσωπικού των 27 Τμημάτων και 6 Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στις 7-11 Σεπτεμβρίου 2020 στη σύνταξη δημοσίων εγγράφων και την ηλεκτρονική επεξεργασία τους.

Καθ’ όλη την εβδομάδα της τηλεκπαίδευσης, το εν λόγω διοικητικό προσωπικό που εξυπηρετεί κατεξοχήν φοιτητικό και ακαδημαϊκό κοινό, αποδεσμεύτηκε των λοιπών υπηρεσιακών υποχρεώσεών του και χρησιμοποίησε το σύγχρονο φορητό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που πρόσφατα είχε χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο.  

Σκοπός της συγκεκριμένης μαζικής εκπαίδευσης ήταν η ομογενοποίηση, η επικαιροποίηση και η ενίσχυση βασικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθημερινής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διαμόρφωση και προώθηση αναγκαίων υπηρεσιακών εγγράφων.

Η εκπαίδευση αυτού του τύπου αποτελεί την πρώτη ενέργεια υλοποίησης σχετικού πρωτόκολλου συνεργασίας που έχει υπογραφεί από τον Πρύτανη του Ιδρύματος, Καθηγητή Παναγιώτη Καλδή και τον Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ, Διονύσιο Κυριακόπουλο.

Στη συνέχεια αναμένεται εντός του 2020 να ξεκινήσει από το ΙΝΕΠ ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών του προσωπικού του Ιδρύματος. Στόχος είναι η διαμόρφωση -στοχευμένων και με προτεραιότητες- προτάσεων εκπαίδευσης στην κάλυψη επιμέρους και ειδικών μαθησιακών κενών, προσαρμοσμένων στα οργανωτικά χαρακτηριστικά και την εξελικτική πορεία του Πανεπιστημίου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr