Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για τις αντιστοιχίες τμημάτων και επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος

Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Άμεση ανάκληση της απόφασης για τις αντιστοιχίες τμημάτων και επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Ιδρύματος

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ’ αριθ. 10/01-07-2020 έκτακτη συνεδρίασή της, διαπίστωσε ότι οι αντιστοιχίες Ακαδημαϊκών Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Ακαδημαϊκού Έτους 2020 - 2021 που περιλαμβάνονται στη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αποτελούν πολύ δυσάρεστη έκπληξη δεδομένου ότι :

- διακρίνουν τα Ακαδημαϊκά Πανεπιστημιακά Τμήματα σε δυο (2) επιμέρους κατηγορίες («ταχύτητες») παραβιάζοντας την «Αρχή της Ισότητας» και επιβάλλοντας άνιση μεταχείριση. Συγκεκριμένα, στη μια κατηγορία βρίσκονται τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μαζί με τα λοιπά Ακαδημαϊκά Τμήματα των πρώην Τ.Ε.Ι. που δημιουργήθηκαν στα Πανεπιστήμια και στην άλλη κατηγορία τα παλαιότερα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Πανεπιστημίων, χωρίς όμως να υπάρχει καμία αντιστοιχία μεταξύ των δυο

κατηγοριών. Δυστυχώς, η εν λόγω διάκριση πραγματοποιείται χωρίς καμία ειδική τεκμηρίωση, εξήγηση ή αιτιολόγηση παρόλο που κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020 (Υπουργική Απόφαση 104100/Ζ1) δεν υπήρχε ανάλογη διάκριση μεταξύ των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Πανεπιστημίων, με εξαίρεση τα Ακαδημαϊκά Τμήματα των Μηχανικών.

εγείρουν το προφανές ερώτημα : «Τι Άλλαξε στο Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021 σε Σχέση με το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, Ώστε στην Υπουργική Απόφαση να Υπάρχει Αυτή η Διάκριση;»

οι εν λόγω αντιστοιχίες θα χρησιμοποιηθούν για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 - 2021. Τα Πανεπιστήμια και ιδίως τα Κεντρικά Πανεπιστήμια, με βάση τον πρόσφατο Νόμο για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021 αναμένεται να δεχθούν μεγάλο αριθμό φοιτητών, τον ίδιο όπως και το Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020, παρόλο που με βάση τις δυνατότητές τους έχουν αιτηθεί πολύ μικρότερο αριθμό φοιτητών. Επιπλέον, με τη νέα επιβαλλόμενη διάκριση, που περιλαμβάνεται στη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναμένεται να δεχθεί το μεγαλύτερο αριθμό μετεγγραφών και μετακινήσεων φοιτητών, καθώς όχι μόνον είναι Κεντρικό Πανεπιστήμιο, αλλά διαθέτει και μεγάλο αριθμό Σχολών και Ακαδημαϊκών Τμημάτων. Οι αναμενόμενες μετεγγραφές και μετακινήσεις θα αποτελέσουν σημαντικό ποσοστό των εισαγόμενων φοιτητών και αναμένεται ότι, σε ορισμένα Ακαδημαϊκά Τμήματα το ποσοστό αυτό θα ξεπεράσει το 40% του συνόλου των εισαγομένων φοιτητών στο Ακαδημαϊκό Τμήμα. Ουσιαστικά δηλαδή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα βρεθεί να έχει πολύ μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών από αυτόν που έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύσει, με βάση τις υποδομές του, ενώ η Διοίκηση και το Προσωπικό του θα πρέπει να επιδοθούν σε έναν «αγώνα δρόμου» για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους. Το γεγονός ότι, όλα αυτά τα έτη το Πανεπιστήμιο κατάφερε να ανταπεξέλθει στους υπεράριθμους εισερχόμενους φοιτητές δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να διαιωνίζεται και μάλιστα τώρα που ο αριθμός των φοιτητών αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

οι μετεγγραφές μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία των Ακαδημαϊκών Τμημάτων, ιδιαίτερα όταν είναι μεγάλο το ποσοστό τους. Στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλη απόκλιση των μορίων εισαγωγής μεταξύ των εισερχομένων και των φοιτητών που μετεγράφησαν, δημιουργείται μεγάλος αριθμός λιμναζόντων φοιτητών. Το φαινόμενο αυτό θα ενταθεί στην περίπτωση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς δε θα υπάρχει ισοκατανομή των μετεγγραφών με τα άλλα Κεντρικά Πανεπιστήμια και το κατώφλι των 2.750 μορίων απόκλισης από την βάση εισαγωγής για μετεγγραφή δε θα είναι ικανό να διατηρήσει την επιθυμητή ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Ιδρύματος.

τις προσεχείς ημέρες οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων καλούνται να δηλώσουν, με σειρά προτεραιότητας τα Ακαδημαϊκά Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία επιθυμούν να εισαχθούν. Δυστυχώς όμως οι πληροφορίες που έχουν ήδη λάβει οι υποψήφιοι από αυτήν την απρόσμενη, εντελώς αδικαιολόγητη και διχαστική Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διάκριση των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική εικόνα των Τμημάτων, καθώς υποεκτιμώνται τόσο τα Ακαδημαϊκά Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, όσο και αυτά άλλων Πανεπιστημίων που προήλθαν από πρώην Τ.Ε.Ι. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν διατηρήθηκαν οι ίδιες αντιστοιχίες με αυτές του προηγούμενο Ακαδημαϊκό Έτος 2019 - 2020.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, κατά τα δύο έτη λειτουργίας του έχει καταφέρει πάρα πολλά. Αρχικά σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ζητήθηκε η δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου, κάτι που στην καλύτερη των περιπτώσεων θα απαιτούσε τουλάχιστο δύο (2) έτη. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης και μάλιστα το τελευταίο έτος προχωρά με εντατικούς ρυθμούς την εδραίωσή του σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησής του, παρότι οι συγκυρίες δεν είναι οι καλύτερες λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού COVID - 19. Στην τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, το Προσωπικό και τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου απαιτείται και η συνδρομή της Πολιτείας που σε πολλές περιπτώσεις βρέθηκε στο πλευρό του Ιδρύματος.

Η διάκριση που επιβάλλεται από τη με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06- 2020, τ. Β ́) Απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ως προς τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και οι επιπτώσεις της λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη του Πανεπιστημίου, δημιουργούν προσκόμματα στην επίτευξη του οράματος μας και επηρεάζουν ήδη, τους πρώτους αποφοίτους μας, στις επαγγελματικές τους προοπτικές. Πιστεύουμε στο Πανεπιστήμιό μας και εργαζόμαστε σθεναρά και εστιασμένα, υπερβαίνοντας εαυτούς για την επίτευξη των στόχων μας. Υπό τις παρούσες απαιτητικές συνθήκες θα περιμέναμε τη συμπαράσταση της Πολιτείας και όχι το αντίθετο. Άλλωστε, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών Πανεπιστήμιο της Χώρας και το δεύτερο στην Αττική.

Κατόπιν αυτών η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

- Ζητά

α) την άμεση ανάκληση της με αριθμ. με αριθμ. 77275/Ζ1/19-06-2020 (Φ.Ε.Κ. 2549/25-06-2020, τ.Β ́) Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και

β) την επίσπευση των διαδικασιών αξιολόγησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δηλώνει την άμεση και με κάθε νόμιμο μέσο διεκδίκηση της προάσπισης και της θωράκισης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και των δικαιωμάτων των φοιτητών και των αποφοίτων του, εκκινώντας με την πρόθεση υποβολής Αίτησης Ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστήμια.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΚΑΛΔΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

SOS για Μετεγγραφή: Την ενημερωτική σελίδα για να μείνετε ενημερωμένοι για όλα τα νέα που αφορούν τις Μετεγγραφές των Φοιτητών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις μετεγγραφές.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr