Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Αποκλειστικά και μόνον εξ’ αποστάσεως οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου

Σύγκλητος ΠΑΔΑ: Αποκλειστικά και μόνον εξ’ αποστάσεως οι εξετάσεις του εαρινού εξαμήνου

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην υπ. αρ. 6/19-05-2020 έκτακτη ηλεκτρονική συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και την ολοκλήρωση κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων, αποκλειστικά και μόνον εξ’ αποστάσεως.

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στην απόφασή της οι υγειονομικές συνθήκες, που έχει διαμορφώσει η επιδημία του COVID-19, έχoυν επηρεάσει το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η κρισιμότητα της επιδημίας επιβάλλει την, κατά το μέτρο του δυνατού, αποφυγή της παραδοσιακής εξέτασης στις αίθουσες και του συγχρωτισμού των φοιτητών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των φοιτητών μας, των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Η πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο, με την αξιοποίηση των συστημάτων Πληροφορίας και Επικοινωνίας που διαθέτει το Ίδρυμα και η συνδρομή των Εκπαιδευτικών και του Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού, κατέστησε εφικτό να υλοποιείται αποτελεσματικά και με επιτυχία το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων.

Σημειώνεται ότι, το πλήθος των φοιτητών στα 27 Τμήματα των 6 Σχολών του Πανεπιστημίου είναι πολυάριθμο.

Η τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και στην υλοποίηση της εξεταστικής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνθήκες που ενδεχομένως να απειλήσουν την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού.

Σημειώνεται ότι, η Σύγκλητος πιστεύει ακράδαντα ότι η δια ζώσης και πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης.

Η επιλογή της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εξέτασης αποτελεί επιλογή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία COVID-19.

Η υλοποίηση της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα, το οποίο απαιτεί την προσοχή και τη λήψη εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίσουν την εγκυρότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων.

Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το έργο αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο, λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθημάτων, της διαφορετικής φύσης τους ανά Σχολή και Τμήμα και φυσικά λόγω του μεγάλου πλήθους των φοιτητών.

Για την αποτελεσματική οργάνωση των Εξετάσεων του εαρινού Εξαμήνου πραγματοποιούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες προετοιμασίας.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν αναλυτικά όλη την απόφαση της Συγκλήτου για την εξεταστική

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει την ολοκλήρωση κλινικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και τη διεξαγωγή της εαρινής εξεταστικής περιόδου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019 – 2020, όλων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων των Σχολών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αποκλειστικά και μόνον εξ ’ αποστάσεως , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην Εισήγηση της «Επιτροπής για τη Σύνταξη Εισήγησης επί Θεμάτων Ολοκλήρωσης Κλινικών και Εργαστηριακών Εξετάσεων και Διενέργειας Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου Ακαδημαϊκού  Έτους 2019 – 2020».

Αναλυτικότερα:

Συνθήκες και Περιβάλλον για την Υλοποίηση της Εξεταστικής

Οι υγειονομικές συνθήκες, που έχει διαμορφώσει η επιδημία του COVID-19, έχoυν επηρεάσει το σύνολο της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κρισιμότητα της επιδημίας επιβάλλει την, κατά το μέτρο του δυνατού, αποφυγή της παραδοσιακής εξέτασης στις αίθουσες και του συγχρωτισμού των φοιτητών στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία των φοιτητών μας, των οικογενειών τους και του προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η πρακτική που ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα στο Πανεπιστήμιο, με την αξιοποίηση των συστημάτων Πληροφορίας και Επικοινωνίας που διαθέτει το Ίδρυμα και η συνδρομή των Εκπαιδευτικών και του Τεχνικού Επιστημονικού Προσωπικού, κατέστησε εφικτό να υλοποιείται αποτελεσματικά και με επιτυχία το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων. Σημειώνεται ότι, το πλήθος των φοιτητών στα 27 Τμήματα των 6 Σχολών του Πανεπιστημίου είναι πολύ μεγάλο. Η τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά και στην υλοποίηση της εξεταστικής, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι συνθήκες που ενδεχομένως να απειλήσουν την υγεία των φοιτητών και του προσωπικού. Σημειώνεται ότι, η Σύγκλητος πιστεύει ακράδαντα ότι η δια ζώσης και πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση αποτελεί τον αποτελεσματικότερο τρόπο εκπαίδευσης και εξέτασης. Η επιλογή της εξ’ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εξέτασης αποτελεί επιλογή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων για όσο διάστημα διαρκεί η πανδημία COVID-19.

Η υλοποίηση της εξεταστικής του εαρινού εξαμήνου αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα, το οποίο απαιτεί την προσοχή και τη λήψη εκείνων των μέτρων που θα διασφαλίσουν την εγκυρότητα και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής το έργο αυτό είναι ακόμη πιο περίπλοκο, λόγω του μεγάλου αριθμού των μαθημάτων, της διαφορετικής φύσης τους ανά Σχολή και Τμήμα και φυσικά λόγω του μεγάλου πλήθους των φοιτητών.

Για την αποτελεσματική οργάνωση των Εξετάσεων του εαρινού Εξαμήνου αποφασίζεται η πραγματοποίηση των ακόλουθων διαδικασιών προετοιμασίας:

Α) Καταγραφή ανά Τμήμα και μάθημα των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις προκειμένου οι υπεύθυνοι των μαθημάτων να οργανώσουν τις εξετάσεις γνωρίζοντας τον πραγματικό αριθμό των φοιτητών που θα εξετάσουν, ώστε να καταστεί εφικτός ο αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός τους. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Υποστήριξης Σπουδών η ανωτέρω καταγραφή να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 30-05-2020. Προϋπόθεση για να δηλώσει ένας φοιτητής συμμετοχή στην εξέταση ενός μαθήματος αποτελεί η επιλογή του εν λόγω μαθήματος στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αρχή του εξαμήνου ή σε περίπτωση που αυτή δεν έχει γίνει, για λόγους για τους οποίους δε φέρει ευθύνη ο φοιτητής (π.χ. φοιτητές της Σχολής Μηχανικών), να ισχύσει η τήρηση των κανόνων και περιορισμών σε σχέση με τα μαθήματα και το μέγιστο αριθμό ωρών τους στο εξάμηνο, όπως αυτοί ισχύουν για τους φοιτητές κάθε Τμήματος του Πανεπιστημίου ξεχωριστά.

Β) Μέριμνα της επάρκειας και της αντοχής των τεχνολογικών υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την υποστήριξη των εξετάσεων, ιδιαίτερα στα μαθήματα με μεγάλο αριθμό φοιτητών. Οι δομές που υποστηρίζουν τα Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και τις τεχνικά δυνατές διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε τα ανωτέρω να γίνουν δυνατά, και να εισηγηθούν σχετικώς στη Διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Γ) Δημιουργία Ομάδας από Μέλη Δ.Ε.Π. και Διοικητικό Προσωπικό της Διεύθυνσης Πληροφορικής Δικτύου και Μηχανοργάνωσης που θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

  • Προετοιμασία των Εξετάσεων από Τεχνικής Πλευράς.
  • Κατάρτιση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τον τρόπο που επιθυμούν να εξετάσουν τους φοιτητές. Ουσιαστικά, θα πρέπει να καταρτισθούν στα αντικείμενα, που πραγματεύεται ο Οδηγός με τίτλο : «Τεχνικές και Σενάρια Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγησης και Εξέτασης με Ψηφιακά Εργαλεία στο ΠΑΔΑ», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.
  • Λειτουργία γραφείου «Help Desk» ανά Σχολή κατά την περίοδο των εξετάσεων, το οποίο θα λειτουργεί από τις 08:30 – 21:30 καθημερινά.

Δ) Διενέργεια πιλοτικής εικονικής εξέτασης με χρήση των τεχνολογικών συστημάτων, έτσι ώστε να αποκτηθεί εμπειρία και να καταρτιστούν οι Εξεταστές στη χρήση και εφαρμογή τους. Η πιλοτική εικονική εξέταση θα αφορά κυρίως τις περιπτώσεις της προφορικής και της  γραπτής εξέτασης με το ειδικό λογισμικό με το οποίο συνεργάζονται οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, καθώς και την εκτίμηση της αντοχής των συστημάτων στην ταυτόχρονη χρήση από πολλούς χρήστες. Η πιλοτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί στο τέλος Μαΐου, έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να βελτιωθούν ή να αντιμετωπισθούν θέματα που ενδεχομένως να ανακύψουν στην πράξη. Επίσης, η πιλοτική εφαρμογή θα πρέπει να καταγραφεί και να αποτελέσει εκπαιδευτικό υλικό προς όλους.

Ε) Προσαρμογή του Οδηγού των εξετάσεων και των οδηγιών προς τους Εξεταστές και τους φοιτητές για τους τρόπους εξέτασης (ένας Οδηγός για τους Εξεταστές και ένας για τους Φοιτητές), οι οποίες θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και στα Συστήματα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης (eClass, moodle). Ο Οδηγός θα είναι αναλυτικός ώστε να καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων και των διαδικασιών. Το υλικό αυτό θα προετοιμασθεί από την Ομάδα  που  έχει  υποστηρίξει  έως  σήμερα  τη  διαδικασία  της  υλοποίησης  της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Στ) Προετοιμασία του αναλυτικού προγράμματος των εξετάσεων από κάθε Τμήμα του Πανεπιστημίου.

Ζ) Καθορισμός προγράμματος επιτηρήσεων για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις. Τα Τμήματα μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων θα πρέπει να προετοιμάσουν και πρόγραμμα επιτηρήσεων, σύμφωνα με τις υποδείξεις των υπεύθυνων ανά μάθημα καθηγητών.

Η) Η εξέταση που θα πραγματοποιηθεί θα αφορά μόνο στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου, ενώ λόγω των ειδικών συνθηκών, δε θα πραγματοποιηθεί εμβόλιμη εξεταστική.

Διενέργεια των Εξετάσεων

Η έως σήμερα εικόνα της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, τόσο με ασύγχρονο όσο και με σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας, φανερώνει ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, κανονικά. Σε αυτό συνετέλεσε το γεγονός της άμεσης εφαρμογής των συστημάτων ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και της ενεργού συμμετοχής, τόσο του Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι και Συνεργάτες), όσο και των διοικητικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Η διενέργεια των εξετάσεων θα πραγματοποιηθεί, κατά το δυνατόν, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Για την ολοκλήρωση των εργαστηρίων και κλινικών δίνεται παράταση έως τις 31-07-2020 για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Στόχος είναι, να έχει ολοκληρωθεί πλήρως το εξάμηνο μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Απολογισμός

Οι υπεύθυνοι Καθηγητές των μαθημάτων θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης να υποβάλλουν στο Τμήμα έντυπο απολογισμού. Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος, προκειμένου να συνταχθεί η τελική έκθεση από κάθε Τμήμα για τις εξετάσεις του τρέχοντος εξαμήνου.

Κατάθεση Βαθμολογιών

Η κατάθεση βαθμολογιών μπορεί να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα δεδομένου ότι η βαθμολόγηση, ειδικότερα στις προφορικές εξετάσεις θα είναι άμεση. Η κατάθεση βαθμολογιών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 20-07-2020, εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων εργαστηρίων και κλινικών που παρατείνεται έως τις 31-07-2020.

Τρόποι Εξέτασης των Φοιτητών Α) Θεωρητικά Μαθήματα

Ανάλογα με τη φύση του μαθήματος και το πλήθος των φοιτητών που θα συμμετάσχουν ανά μάθημα στις εξετάσεις, ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος είναι αρμοδιότητα και ευθύνη του/των Καθηγητή/ών στον/ους οποίο/ους το εκάστοτε Τμήμα έχει κάνει τη σχετική ανάθεση.

Παρακάτω, παρατίθενται οι εναλλακτικοί τρόποι και οι τεχνικές για την εξέταση των φοιτητών όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Οδηγό με τίτλο «Τεχνικές και Σενάρια Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγησης και Εξέτασης με Ψηφιακά Εργαλεία στο ΠΑΔΑ» που έχει εκπονηθεί από το Εργαστήριο «Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης» και το Εργαστήριο «Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων».

Εναλλακτικοί Τρόποι:

Εξέταση με εργασίες (ατομικές ή ομαδικές). Αποτελεί τον ευχερέστερο τρόπο εξέτασης και ενδείκνυται για μαθήματα με μικρό αριθμό φοιτητών. Οι εργασίες θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και ανάλογα με τη φύση του μαθήματος μπορεί και να συνοδεύονται και από προφορική παρουσίαση των εργασιών από τους φοιτητές. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται στον Οδηγό που έχει ήδη εκπονηθεί από το Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση και της προφορικής εξέτασης να γίνεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εξεταστών ή/και επιτηρητών, προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα το αδιάβλητο των εξετάσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην 1η ενότητα (σελ 6-12) και στις ενότητες 4.1, 4.2 (σελίδες 21 -22) του

«Οδηγού». Τονίζεται ότι, πολλοί συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης των φοιτητών και καταγράφουν την επίδοση των φοιτητών σε εργασίες και ασκήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας οι οποίες και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. Ανάλογα με την περίπτωση, από τις εργασίες αυτές μπορεί να προκύπτει ο τελικός βαθμός ή ένα ποσοστό αυτού.

Γραπτή Εξέταση με αξιοποίηση των ειδικών εργαλείων που διαθέτουν τα συστήματα που υπάρχουν στο Πανεπιστήμιο. Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι, που όλες βασίζονται στην αξιοποίηση των συστημάτων ασύγχρονης ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (eClass και moodle). Τεχνικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο σχετικό Οδηγό στην 2η ενότητα (σελ 13-19). Σε κάθε περίπτωση, επαφίεται στους υπεύθυνους εξεταστές να σχεδιάσουν τα θέματα με τρόπο που δε θα επιτρέπει την αντιγραφή και δε θα απαιτεί κλειστά βιβλία και σημειώσεις. Ερωτήσεις κρίσεως αποτελούν μια καλή πρακτική για τη διασφάλιση του αδιάβλητου της εξέτασης. Ο έλεγχος της εισόδου και η εξ’ αποστάσεως επιτήρηση στο σύστημα των φοιτητών μπορεί να γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων που θα έχει προετοιμάσει το κάθε Τμήμα.

Προφορική Εξέταση : Να αξιοποιηθεί το σύστημα «MS TEAMS» για την εξέταση των φοιτητών προφορικά. Η εξέταση θα γίνεται σε ομάδες (10-20 φοιτητές ανά ώρα) με πρόγραμμα που θα έχει ανακοινωθεί στους φοιτητές. Τα μικρόφωνα και οι κάμερες όλων των φοιτητών θα είναι ανοικτά. Πριν την έναρξη της εξέτασης θα γίνεται ταυτοποίηση των φοιτητών και θα υπάρχει αυστηρότητα στην ώρα εισόδου στο σύστημα από την πλευρά των φοιτητών. Προσπάθεια αντιγραφής ή εισόδου στο μάθημα σε μη προκαθορισμένη ώρα θα οδηγεί σε αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση στο μάθημα. Υπάρχει η δυνατότητα οι φοιτητές να εισάγονται στο μάθημα, να μένουν στο Lobby και να συμμετέχουν μετά από την αποδοχή τους από τον Εξεταστή. Τονίζεται ότι, η προφορική εξέταση θα οδηγεί και σε άμεση βαθμολόγηση. Παρότι φαίνεται ότι, είναι χρονοβόρα διαδικασία, καθώς επεκτείνεται ο χρόνος εξέτασης, θα πρέπει να τονιστεί ότι ελαχιστοποιείται ο χρόνος που απαιτείται για τη διόρθωση και βαθμολόγηση. Προτείνεται η προφορική εξέταση να γίνεται με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο (2) εξεταστών ή και επιτηρητών (σύμφωνα με το πρόγραμμα επιτηρήσεων των Τμημάτων) προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερα το αδιάβλητο των εξετάσεων. Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές δίνονται στην Ενότητα 3 (σελ 20) του Οδηγού.

Β) Εργαστήρια / Κλινικές

Τα εργαστήρια/κλινικές των μαθημάτων αναμένεται να εξετασθούν με την αξιοποίηση των υποδομών της ηλεκτρονικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του τρόπου εξέτασης αποτελεί ευθύνη του/των Καθηγητή/ών στον/ους οποίο/ους  το  εκάστοτε Τμήμα έχει κάνει τη σχετική ανάθεση μαθήματος και της Συνέλευσης του Τμήματος. Σκοπός του επιλεγόμενου τρόπου εξέτασης είναι κατά πρώτον, η ορθή αξιολόγηση του φοιτητή με βάση το επίπεδο μελέτης, την κατανόηση της ύλης του μαθήματος και αποκτημένων γνώσεων, και κατά δεύτερον η εξασφάλιση, κατά το δυνατόν, του αδιάβλητου των εξετάσεων.

Οδηγός «Τεχνικές και Σενάρια Εξ’ Αποστάσεως Αξιολόγησης και Εξέτασης με Ψηφιακά Εργαλεία στο ΠΑΔΑ»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το ΠΑΔΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr