ΠΑΔΑ: Οδηγίες για την επανέναρξη της Πρακτικής Άσκησης

Σε συνέχεια της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 28237 (1699/ΦΕΚ Β΄/05-05-2020), που αφορά στην επανέναρξη λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών, η οποία συμπεριλαμβάνει τα ΑΕΙ και ρυθμίζει θέματα επανέναρξης διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, διενέργειας εξετάσεων και λειτουργία των εστιών για τους φοιτητές,

το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ενημερώνει τους φοιτητές για τα εξής:

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών που είχαν ξεκινήσει την πρακτική τους άσκηση και διακόπηκε λόγω του COVID-19 δύναται να ξεκινήσει υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Οι ΦΥΠΑ στους οποίους διεξάγεται η πρακτική άσκηση δεν τελούν σε προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας
 • Η πρακτική άσκηση στους ΦΥΠΑ θα υλοποιείται σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε φορέα
 • Έχει υποβληθεί το Έντυπο Ε3.5 ΔΙΑΚΟΠΗΣ στην ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις (και έχει αποσταλεί στο αρμόδιο γραφείο πρακτικής άσκησης)
 • Ο ΦΥΠΑ θα απασχολήσει με πλήρες ωράριο και με φυσική παρουσία τον φοιτητή (5ήμερο – 8ωρο)
 • Μπορεί να διασφαλιστεί ότι -τηρώντας τις οδηγίες για την διατήρηση της δημόσιας υγείας- θα υπογραφούν οι συμβάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους (Φοιτητής, ΦΥΠΑ, Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος, Ιδρυματικός Υπεύθυνος και Νόμιμος Εκπρόσωπος ΠΑΔΑ) τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης, ώστε να υποβληθεί η νέα έναρξη πρακτικής άσκησης στην ΕΡΓΑΝΗ (η νέα έναρξη στην ΕΡΓΑΝΗ, πρέπει να αποσταλεί στο αρμόδιο γραφείο πρακτικής άσκησης).

Στην περίπτωση που διασφαλίζονται τα ανωτέρω:

 • Οι πρώτες διαθέσιμες ημερομηνίες επανέναρξης πρακτικής άσκησης είναι οι:

– 20/05/2020

– 01/06/2020

– 15/06/2020

 • Οι φοιτητές θα επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του κάθε Τμήματος για να δηλώσουν την επιθυμία να συνεχίσουν την πρακτική τους άσκηση
 • Εφόσον ο Επιστημονικός Υπεύθυνος συμφωνεί με τη συνέχιση της πρακτικής άσκησης, θα αποστέλλεται στο αρμόδιο γραφείο πρακτικής άσκησης πίνακας ανάθεσης με την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης
 • Η ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης, θα υπολογίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΠΑΔΑ, με βάση το υπόλοιπο ημερών του κάθε φοιτητή για την ολοκλήρωση της πρακτικής του άσκησης
 • Αφού τηρηθούν οι νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης, θα αποστέλλεται (μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου) στον φοιτητή η σύμβαση προς υπογραφή
 • Αφού υπογραφεί η σύμβαση από τον φοιτητή και τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του ΦΥΠΑ, θα διαβιβάζεται σε έντυπη μορφή στον Επιστημονικό Υπεύθυνο (κατόπιν επικοινωνίας μαζί του)
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος κάθε Τμήματος, κατόπιν ραντεβού, θα διαβιβάζει τις υπογεγραμμένες και από τον ίδιο συμβάσεις στο αρμόδιο γραφείο πρακτικής άσκησης
 • Οι πλήρως υπογεγραμμένες συμβάσεις θα σκανάρονται από τα στελέχη του αρμόδιου γραφείο πρακτικής άσκησης και θα αποστέλλονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο κάθε Τμήματος
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος στη συνέχεια θα αποστέλλει τις συμβάσεις στους φοιτητές, για να αναρτηθούν εγκαίρως στην ΕΡΓΑΝΗ

Σημείωση: Απαγορεύεται η προσέλευση των φοιτητών στα Γραφεία Πρακτικής Άσκησης. Η διακίνηση των συμβάσεων θα γίνεται αποκλειστικά από τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των Τμημάτων κατόπιν ραντεβού.

Σημείωση για τις νέες Πρακτικές: Για τους φοιτητές των οποίων είχε εγκριθεί η πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, αλλά λόγω του COVID-19 δεν πρόλαβαν να ξεκινήσουν, και για τους φοιτητές που επιθυμούν να αλλάξουν ΦΥΠΑ θα βγει νέα ανακοίνωση, ωστόσο πιο πιθανή ημερομηνία έναρξης θα είναι η 01/06/2020.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr