ΠΑΔΑ: Άμεση άρση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας

Μέσω ψηφίσματος, το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ζητά την άμεση άρση της αναστολής του Τμήματος, έτσι ώστε να ενταχθεί στο Μηχανογραφικό 2020, να υποδεχθεί προπτυχιακούς φοιτητές από το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και να συνεχίσει την εκπαιδευτική του παράδοση στην κατάρτιση υψηλού επιπέδου επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας μας.

"To Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής έχει θεσμοθετηθεί (Ν.4610/2019) ως ο καθολικός διάδοχος της πρώην Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Η ΕΣΔΥ ιδρύθηκε το 1929 από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, ως Υγειονομική Σχολή Αθηνών, μετά από πρόταση της Κοινωνίας των Εθνών, με σκοπό την καταπολέμηση της ελονοσίας και του Δάγκειου πυρετού, δύο σοβαρών προβλημάτων Δημόσιας Υγείας τα οποία μάστιζαν τον Ελληνικό πληθυσμό.

Η ΕΣΔΥ αποτέλεσε την πρώτη Σχολή Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Με εμπειρία σχεδόν ενός αιώνα, επιστημονικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, κατάλληλες υποδομές και τεχνογνωσία έχει συμβάλλει καθοριστικά, μέχρι σήμερα στην αντιμετώπιση πολλαπλών κρίσεων Δημόσιας Υγείας στη χώρα μας και στην κατάρτιση περισσότερων από 3.500 επιστημόνων. Πολλά μέλη ΔΕΠ του τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, καθώς και απόφοιτοι της ΕΣΔΥ διαδραμάτισαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαχείριση της πανδημίας από τον COVID-19.

Καθώς η χώρα και ο πλανήτης συγκλονίζεται από την κρίση του COVID-19, της οποίας οι επιπτώσεις στην υγεία, την κοινωνία και την οικονομία θέτουν σε αμφισβήτηση τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των υγειονομικών συστημάτων, τίθεται υπό δομικό επαναπροσδιορισμό το σύνολο των ζητημάτων της εθνικής πολιτικής δημόσιας υγείας. Ο καθορισμός προτεραιοτήτων στον υγειονομικό τομέα και η χάραξη στοχευμένων δράσεων απαιτούν πρωτίστως επιστημονική τεκμηρίωση.

Με το Ν.4653/2020 (Άρθρο 33) αναστέλλεται η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας με το αιτιολογικό ότι αποτελεί νέο τμήμα.

Όμως το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας δεν είναι ένα νέο Τμήμα. Το αντικείμενο του αφορά στην εφαρμογή πολιτικών για την αντιμετώπιση κρίσεων δημόσιας υγείας βάσει επιδημιολογικών δεικτών και μοντέλων πρόβλεψης, εφαρμογή μέτρων προστασίας του πληθυσμού και εκτεταμένων εκστρατειών ενημέρωσης των πολιτών. Έχει όλες τις προϋποθέσεις εύρυθμης λειτουργίας, δηλαδή ικανό αριθμό μελών ΔΕΠ (24), ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό προσωπικό. Βάσει του Ν 4610/2019 λειτουργούν σε πλήρη ανάπτυξη τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περισσότερους από 330 ενεργούς φοιτητές. Επίσης, έχει ιδρύσει Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β 5120/2019) και έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, το οποίο το Δεκέμβριο του 2019 εγκρίθηκε από την σύγκλητο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και βρίσκεται σε αναμονή προς έγκριση και πιστοποίηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας και ο στρατηγικός σχεδιασμός του Προπτυχιακού Προγράμματος του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας μπορούν να κατατεθούν άμεσα στην ΕΘ.Α.Α.Ε για την πιστοποίηση του. Το Τμήμα είναι διαρθρωμένο σε τέσσερις Τομείς (ΦΕΚ 321Β/2020) και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, δύο θεσμοθετημένα πανεπιστημιακά εργαστήρια (ΦΕΚ 4042Β/2019; 4729Β/2019) και τέσσερα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς για λοιμώδη νοσήματα. Συνεπώς, είναι ένα απολύτως λειτουργικό Τμήμα με μόνη εκκρεμότητα την έναρξη του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών το έτος 2020-2021 με βάση το Νόμο 4610/2019.

Σήμερα, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19, ενός υγειονομικού συμβάντος αντίστοιχης βαρύτητας με την πανδημία του 1929 που υπαγόρευσε την ίδρυση της ΕΣΔΥ και των δεσμεύσεων σύσσωμης της πολιτικής ηγεσίας της χώρας για ενίσχυση και αναβάθμιση του συστήματος ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, με αίσθημα ευθύνης ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να συμπεριληφθεί στο υπό διαβούλευση πολυνομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας η άμεση άρση της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, ώστε το Τμήμα να λειτουργήσει απρόσκοπτα, να υποδεχθεί προπτυχιακούς φοιτητές από το επόμενο Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και να συνεχίσει την εκπαιδευτική του παράδοση στην κατάρτιση υψηλού επιπέδου επιστημόνων που θα στελεχώσουν τις Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας της χώρας μας."

Η Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας Σχολή Δημόσιας Υγείας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr