ΠΑΔΑ: Ευχαριστήρια επιστολή ενός φοιτητή ΑμεΑ για τον θεσμό του "Συνηγόρου του Φοιτητή"

Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής: Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής Καθηγητή κ. Παναγιώτη Καλδή απέστειλε φοιτητής ΑμεΑ του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου για τον θεσμό του “Συνηγόρου του Φοιτητή” που διαμεσολάβησε για υπόθεσή του.

Ο θεσμός του Συνηγόρου του Φοιτητή καθιερώθηκε με το άρθρο 55 του ν. 4009/2011 με σκοπό τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, προς αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, και στόχο την τήρηση της νομιμότητας και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα για την επίλυσή τους.

Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα, να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη.

Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα, το οποίο γνωστοποιεί στον καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του προβλήματος.

Ο Συνήγορος του φοιτητή μπορεί με πράξη του να θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ, σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο.

Η Επιστολή που εστάλη από τον Φοιτητή ΑμεΑ στα «Φοιτητικά Νέα» με παραλήπτη τον Πρύτανη του ΠΑΔΑ

Αξιότιμε κ. Καλδή,

μετά την άμεση διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Φοιτητή για την υπόθεσή μου, που αφορούσε αίτημα κάλυψης των εξόδων μετακίνησής μου, επειδή είχα κληθεί να καταθέσω εκτάκτως σε ΕΔΕ κι έπρεπε να ταξιδέψω από την επαρχία προς την Αττική, κάτι που δεν ήταν εύκολο για μένα καθώς με ταλαιπωρεί η κινητική αναπηρία που έχω, αισθάνθηκα βαθιά επιθυμία να σας ευχαριστήσω θερμά για την κατάλληλη επιλογή προς τον νυν Συνήγορο του Φοιτητή, κ. Αναστάσιο Κριεμπάρδη, διότι ενήργησε αποτελεσματικά (κατά τρόπο που το αίτημά μου θεωρήθηκε δίκαιο και ικανοποιήθηκε) τιμώντας κι ενισχύοντας τον θεσμό που εκπροσωπεί.

Με εκτίμηση,
Ανδρέας Μπαρδάκης

Φοιτητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr