Συγκροτήθηκε Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) στο ΠΑΔΑ

Η Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του ΠΑΔΑ

Πανεπιστήμιο Δυτικής ΑττικήςΣυγκρότηση Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) συγκροτεί την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.), ως εξής:

Τακτικά μέλη Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

  1. Δελτσίδου Άννα, Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑ.Δ.Α.
  2. Μπαρμπούνη Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α.
  3. Μπελούκας Απόστολος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑ.Δ.Α.
  4. Μολλάκη Βασιλική, Γενετίστρια-Εμπειρογνώμων Ηθικής & Δεοντολογίας
  5. Αδάμη Αλεξάνδρα, Ομότιμη Καθηγήτρια, Δικηγόρος Δ.Σ.Α.

Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.)

  1. Κατσώνη Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α.
  2. Χλούπης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α.
  3. Παπούλη Ελένη, Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΠΑ.Δ.Α.
  4. Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Δρ Ηθικής/Επιστημoλογίας
  5. Κωνσταντοπούλου Ευγενία, Ακαδημαϊκός/Ερευνητικός Οπτομέτρης 

Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) ορίζεται η κα Δελτσίδου Άννα, Καθηγήτρια Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του ΠΑ.Δ.Α. και Αντιπρόεδρος η κα Μπαρμπούνη Αναστασία, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του ΠΑ.Δ.Α.

Η θητεία των μελών της Ε.Η.Δ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία φορά. Αν κάποιο μέλος της Ε.Η.Δ.Ε. παραιτηθεί, ελλείψει ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παύσει τη θητεία του αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του από το αναπληρωματικό του μέλος.

Η Σύγκλητος του ΠΑΔΑ αποφάσισε τον Επαναπροσδιορισμό του Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το 2019-2020

Ορίστηκε επιτροπή για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας & ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με του ΠΑΔΑ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα για το ΠΑΔΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr