Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας & ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή για την αντιστοίχιση των πτυχίων με του ΠΑΔΑ

Ο Σύλλογος Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας & ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ συμμετέχει ενεργά στην επιτροπή για την αντιστοίχιση των πτυχίων με του ΠΑΔΑ

«Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κο Καλδή Παναγιώτη, για την συνάντηση στο γραφείο του στις 18/09/2019, όπου πραγματοποιήσαμε από κοινού έναν εποικοδομητικό και γόνιμο διάλογο και χαιρετίζειτην υπ’ αριθμ. 46451/23-03-2019 (ΑΔΑ:ΩΠ4Υ46Μ9ΞΗ-Β54) απόφασή του για σύσταση οκταμελούς επιτροπής, η οποία έχει ως αντικείμενοεργασίας την εισήγηση διαδικασίας αντιστοίχισης των τίτλων σπουδών των Τ.Ε.Ι. Αθήνας και Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. με τους τίτλους σπουδών του ΠΑ.Δ.Α..

Ως Σύλλογος, έχοντας ενεργό συμμετοχή στην εν λόγω επιτροπή, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς μας δασκάλους, στα πλαίσια του δημοκρατικού και ακαδημαϊκού πολιτισμού, προκειμένου να ευοδωθούν οι προσπάθειες των αποφοίτων Α.Ε.Ι. Τ.Τ. συναδέλφων μας και να ικανοποιηθεί το πάγιο και δίκαιο αίτημά μας που αφορά στην αντιστοίχιση των πτυχίων μας με τα νέα προκύπτοντα πτυχία του ΠΑ.Δ.Α..  

Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να αποτελέσει το εφαλτήριο της επίλυσης του μείζονος σημασίας ζητήματος της αντιστοίχισης των πτυχίων όλων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. της χώρας, με τα αντίστοιχα προκύπτοντα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών.»

Για το Δ.Σ.                                       

Ο Πρόεδρος

Βίκτωρ Πολίτης

Ο Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Λαλαδάκης

Ο Γεν. Γραμματέας

Αλέξανδρος Κορόμπας

Ορίστηκε επιτροπή για την αντιστοίχιση των πτυχίων των αποφοίτων των ΤΕΙ Αθήνας & ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με του ΠΑΔΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr