Διαδικασία συμμετοχής φοιτητών ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα Erasmus+ (Σπουδές)

Διαδικασία συμμετοχής φοιτητών ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα Erasmus+ (Σπουδές)

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει:

 • να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να είναι εγγραμμένοι τουλάχιστον στο 2ο έτος σπουδών και να έχουν εγγραφεί επιτυχώς στα δύο πρώτα τυπικά εξάμηνα σπουδών. Ο αριθμός των μαθημάτων επιτυχούς παρακολούθησης συνεκτιμάται κατά την αξιολόγηση από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο
 • να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής
 • η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής να διαρκεί τουλάχιστον μια ακαδημαϊκή περίοδο του Ιδρύματος Υποδοχής
 • Να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν οριστεί από το εκάστοτε Τμήμα προέλευσης, τα οποία είναι απαραίτητο να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή/και στον πίνακα ανακοινώσεων, προκειμένου ο φοιτητής να γνωρίζει -πριν από την υποβολή της αίτησής του- τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθεί και τελικά θα επιλεγεί.

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση). 

Περίοδος σπουδών: 3 έως 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης εάν προβλέπεται).

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές κατά το πρόγραμμα δια βίου μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους zero grant φοιτητές.

Ο κάθε φοιτητής του ΠΑΔΑ που έχει συμπληρώσει τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+.  H διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.

Το Ίδρυμα Υποδοχής θα χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό σπουδών όπου αναγράφονται τα μαθήματα, η βαθμολογία και οι μονάδες ECTS. Ο φοιτητής απαλλάσσεται από τα μαθήματα που αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται από το Τμήμα του. Όλα τα μαθήματα που ολοκληρώνει επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται αμοιβές όπως κανενός είδους δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ. Είναι όμως δυνατόν να υπάρξουν χρεώσεις για δαπάνες διαμονής και διατροφής.

Ο εξερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής. Ο φοιτητής που έχει επιλεγεί να μετακινηθεί με γλώσσα εκπαίδευσης την Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Γερμανική ή Ολλανδική, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης. Λαμβάνει άδεια για να παρακολουθήσει διαδικτυακό μάθημα, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που λάβει αποτέλεσμα έως Β1 στο τεστ, υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα. Μετά το τέλος της κινητικότητας, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβληθεί σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης.

Μετά το τέλος της κινητικότητας όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα κατά την περίοδο της κινητικότητας. 

Επιλογή Πανεπιστημίου 

Μπορείτε να διαλέξετε Πανεπιστήμιο  ανά Σχολή/Τμήμα: 

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα κινητικότητας σε μία χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρει από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής τους

Μηνιαία Επιχορήγηση

H μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή Erasmus για σπουδές ανά χώρα υποδοχής δίδεται σύμφωνα με την Εθνική Πρόσκληση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κάθε έτους.

Πιέζοντας  Παράρτημα IV Ισχύοντα Ποσά Επιχορήγησης 2018 μπορείτε να δείτε το ύψος της υποτροφίας ανά μήνα για την χώρα που σας ενδιαφέρει.

Σχετικά με το πώς ορίζονται οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

Οι φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δικαιούνται  προσαύξησης 200 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Η αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται μαζί σε ηλεκτρονική μορφή εμπρόθεσμα στο Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.
Φάσεις Κινητικότητας Φοιτητών

ΦΑΣΗ Ι: Έντυπα σχετικά με την αίτηση στο Erasmus+

Προκειμένου να συμπληρώσετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τη λίστα συνεργαζόμενων ιδρυμάτων του εξωτερικού (Βλ.παραπάνω), τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων να κατεβάσετε τα παρακάτω έντυπα:

 • Αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα,
 • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική και Ξένη γλώσσα
 • Φωτογραφίες ταυτότητας (2)
 • Αναλυτική βαθμολογία στην Αγγλική για το πρόγραμμα Erasmus+ όπου να αναγράφονται τα ECTS Credits (Transcript οf Records Erasmus+/ECTS)
 • Βεβαίωση σπουδών
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας 

Την αίτηση αφότου την κατεβάσετε και τη συμπληρώσετε ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να τη στείλετε το συντομότερο δυνατό,  για τις Σχολές:

 1. i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας και iii) Επιστημών Τροφίμων στο Γραφείο Erasmus (Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων & Ανταλλαγής Φοιτητών) της Πανεπιστημιούπολης 1 (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ενώ για τις Σχολές:
 2. i) Μηχανικών και ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών, στο αντίστοιχο Γραφείο Erasmus της Πανεπιστημιούπολης 2 (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.). 

Θέλεις να μείνεις ενημερωμένος/η για όλα τα νέα και συμβουλές που αφορούν το Erasmus+ (ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ).

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr