Οι υποψήφιοι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις του ΠΑΔΑ

Οι υποψήφιοι Πρυτάνεις και Αντιπρυτάνεις του ΠΑΔΑ

Πρυτανικές ΕκλογέςΓια το αξίωμα του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) έθεσαν υποψηφιότητα τρείς Καθηγητές και για το αξίωμα του Αντιπρύτανη δέκα Καθηγητές στις Πρυτανικές Εκλογές που θα γίνουν στις 15 Μαΐου και οι επαναληπτικές στις 16 Μαΐου 2019.

Η επταμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μετά τη με αριθμ. 20683 /19-04-2019 απόφαση, ανακοινώνει ότι ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι/ες για τις εκλογές ανάδειξης Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με τον ακόλουθα πίνακα: 

Α. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη:

1. ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολής Επιστημών Τροφίμων, Αριθμ. Πρωτ.: 18262/10-04-2019   

2. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,  Αριθμ. Πρωτ.: 18705/11-04-2019

3. ΚΑΛΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών, Σχολής Επιστημών Τροφίμων, Αριθμ. Πρωτ.: 18857/12-04-2019 

Β. Υποψηφιότητες  για το αξίωμα του Αντιπρύτανη

1. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,  Αριθμ. Πρωτ.: 17958/09-04-2019

2. ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών, Αριθμ. Πρωτ.: 18105/10-04-2019 

3. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών  Επιστημών, Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας,  Αριθμ. Πρωτ.: 18169/10-04-2019

4. ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,  Αριθμ. Πρωτ.: 18203/10-04-2019

5. ΒΛΑΣΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού,  Αριθμ. Πρωτ.: 18238/10-04-2019

6. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών, Αριθμ. Πρωτ.:
18526/11-04-2019

7. ΠΑΝΑΓΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού   Αριθμ. Πρωτ.: 18637/11-04-2019

8. ΠΑΝΤΖΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΗ, Καθηγήτρια Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σχολής Μηχανικών, Αριθμ. Πρωτ.: 18818/12-04-2019

9. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Σχολής Μηχανικών, Αριθμ. Πρωτ.: 18939/12-04-2019

10. ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΛΕΙΩ, Καθηγήτρια Τμήματος  Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών. Σχολής Μηχανικών, Αριθμ. Πρωτ.: 19901/15-04-2019

Ενστάσεις λόγω έλλειψης νόμιμων προσόντων και λόγω συνδρομής κωλυμάτων σε υποψηφίους που έχουν ανακηρυχθεί και γενικά λόγω παραβίασης των διατάξεων του νόμου κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων υποβάλλονται ενώπιον του οργάνου διενέργειας των εκλογών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,  το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι και την 6η Μαΐου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 7 της με αριθμ. 153348/Ζ1/15-09-2017 Υ.Α.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται αιτιολογημένα επί αυτών το αργότερο μέσα σε δυο (2) ημέρες από την υποβολή και επί αποδοχής τους αναμορφώνει τον πίνακα των υποψηφίων και τον τοιχοκολλά σε εμφανές σημείο του Ιδρύματος, μέσα στην ίδια προθεσμία. 

Οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Αποφασίστηκε ομόφωνα η οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ως εξής:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθ. 20006/17-04-2019 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ως αρμόδιο όργανο για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής οφείλει να διασφαλίζει την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος.
 2. Η Κ.Ε.Ε. για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, αποφάσισε η ψηφοφορία να διεξαχθεί σε δύο (2) εκλογικά τμήματα. Γι΄αυτό όρισε με κλήρωση δύο (2) τριμελείς Εφορευτικές Επιτροπές με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή εκλέγει τον πρόεδρό της. Τα όργανα διενέργειας των εκλογών διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Μπορούν για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεξαγωγή της διαδικασίας να εξουσιοδοτούν εγγράφως άλλα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος, ώστε αυτά να υποβοηθούν στην οργάνωση και διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Ειδικότερα, από σήμερα και μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το προσωπικό που υπηρετεί στα Τμήματα των Διευθύνσεων: α) Τεχνικών Υπηρεσιών, β) Πληροφορικής, Δικτύου και Μηχανοργάνωσης γ) Διεύθυνσης Διοικητικού και δ) Διεύθυνσης Υποστήριξης Ακαδημαϊκών Οργάνων, τίθεται στη διάθεση της ΚΕΕ για την υποβοήθηση του έργου της.
 3. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντα τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διενεργούν την ψηφοφορία και ευθύνονται για την τοποθέτηση των καλπών και τη διαμόρφωση του κατάλληλου χώρου για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, μία ημέρα πριν από αυτήν, σε συνεργασία με το προσωπικό που υπηρετεί στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών.
 4. Αν κατά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, τα τακτικά μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών απουσιάζουν ή κωλύονται για οποιοδήποτε λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αν η αναπλήρωση είναι αδύνατη, η εκλογή διεξάγεται μόνο από τα παρόντα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, με την προϋπόθεση ότι είναι τουλάχιστον δύο. Σε περίπτωση που παρίσταται ένα μόνο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, τότε το μέλος αυτό διορίζει τυχαία, ως μέλη της Επιτροπής δύο και σε περίπτωση αδυναμίας έναν από τους εκλογείς του εκλογικού τμήματος, οι οποίοι υποχρεούνται να εκτελούν τα καθήκοντα τους.

Εκλογικά τμήματα – Ημερομηνία εκλογής – Επαναληπτικές εκλογές

 1. Με απόφαση της ΚΕΕ ορίζεται ότι οι εκλογές με κάλπη για την ανάδειξη του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής, οι οποίες θα διεξαχθούν την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019 και από τις 09:00 έως τις 16:00 θα πραγματοποιηθούν σε δύο (2) εκλογικά τμήματα, στην Πανεπιστημιούπολη 1 και συγκεκριμένα: 

Εκλογικό Τμήμα 1:

Είσοδος 1 Φουαγιέ Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης 1  

Α Εκλεκτορικό Σώμα (Μέλη Δ.Ε.Π.)

Αύξων αριθμός εκλογικού καταλόγου 1 έως 287

Από Αβαριτσιώτης Θρασύβουλος έως και Μαρκοπούλου Γεωργία - Μαρία 

Β Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & Δ.Π.) Αύξων αριθμός εκλογικού καταλόγου 1 έως 222

Από Αβορίτη Ελένη έως και Μητροπούλου Βασιλική

Εκλογικό Τμήμα 2:

Είσοδος 2 Φουαγιέ Αμφιθεάτρου της Πανεπιστημιούπολης 1

Α Εκλεκτορικό Σώμα (Μέλη Δ.Ε.Π.)

Αύξων αριθμός εκλογικού καταλόγου 288 έως 574

Από Μαρνέλλος Δημήτριος έως και Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος

Β Εκλεκτορικό Σώμα (Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. & Δ.Π.) Αύξων αριθμός εκλογικού καταλόγου223 έως 424 Από Μητσάρας Άγγελος έως και Ψύχα Ιωάννα

 1. Σε περίπτωση που κανείς από τους υποψήφιους Πρυτάνεις δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων (σύμφωνα με την περίπτωση β’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017) ή σε περίπτωση ισοψηφίας, η εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Πρύτανη επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, στα ίδια εκλογικά τμήματα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας, μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή μεταξύ των ισοψηφούντων στην πρώτη θέση.
 1. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων Αντιπρυτάνεων στην τελευταία εκλόγιμη θέση, η εκλογική διαδικασία με κάλπη για ανάδειξη Αντιπρύτανη επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 16 Μαΐου 2019, στα ίδια εκλογικά τμήματα, την ίδια ώρα και με την ίδια διάρκεια ψηφοφορίας, μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην τελευταία εκλόγιμη θέση.
 2. Στην πρώτη άγονη εκλογική διαδικασία με κάλπη, για άλλο λόγο πλην της ισοψηφίας ή της μη συγκέντρωσης απόλυτης πλειοψηφίας, η ΚΕΕ διεξάγει εκλογική διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής ψήφου στις προθεσμίες που ορίζει ο νόμος.

Εκλογικοί κατάλογοι 

1. Το εκλογικό δικαίωμα ασκούν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, με βάση τους οποίους διενεργούνται οι εκλογές. Οι εκλογικοί κατάλογοι (ανά ομάδα εκλεκτόρων, σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 4485/2017) καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνση Διοικητικού και εγκρίθηκαν από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Οι εκλογικοί κατάλογοι οριστικοποιήθηκαν είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ήτοι την Πέμπτη 25 Απριλίου 2019.

Ψηφοφορία - Αντιπρόσωποι 

 1. Οι εκλογείς προσέρχονται στα εκλογικά τμήματα, ακολουθούν τη σειρά στην οποία εμπίπτουν και παρουσιάζονται στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητα τους, επαληθεύει την εγγραφή τους στον οικείο εκλογικό κατάλογο και σημειώνει το ονοματεπώνυμό τους στον οικείο κατάλογο ψηφισάντων, δίπλα από το οποίο ο εκλογέας θέτει την υπογραφή του. Η αναγνώριση των εκλογέων, γίνεται με βάση το δελτίο της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα τους, το οποίο οφείλουν να προσκομίζουν στην Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει αρχικά στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Πρύτανη (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για τη θέση του Πρύτανη και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό φάκελο – λευκός φάκελος για το Α΄ Εκλεκτορικό Σώμα και γαλάζιος φάκελος για το Β΄ Εκλεκτορικό Σώμα. Ο φάκελος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής 

Επιτροπής κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό και ψηφίζουν, θέτοντας ένα μόνο σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου για τη θέση του Πρύτανη της επιλογής τους. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

 1. Ακολούθως, η Εφορευτική Επιτροπή παραδίδει στον εκλογέα τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των Αντιπρυτάνεων (ενιαίο ψηφοδέλτιο υποψηφίων για τις θέσεις των Αντιπρυτάνεων και λευκό ψηφοδέλτιο) μαζί με τον εκλογικό φάκελο – λευκός φάκελος για το Α΄ Εκλεκτορικό Σώμα και γαλάζιος φάκελος για το Β΄ Εκλεκτορικό Σώμα. Ο Φάκελος σφραγίζεται και μονογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, κατά το χρόνο που παραδίδεται στον εκλογέα. Οι εκλογείς αποσύρονται σε ιδιαίτερο χώρο, που διαφυλάσσει τη μυστικότητα της ψηφοφορίας και έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για το σκοπό αυτό και ψηφίζουν, θέτοντας ένα μόνο σταυρό προτίμησης δίπλα από το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου για τη θέση του Αντιπρύτανη της επιλογής τους. Οι εκλογείς κλείνουν οι ίδιοι τον εκλογικό φάκελο και τον ρίχνουν ιδιοχείρως στην οικεία κάλπη, παρουσία του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.
 1. Φάκελοι εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Πρύτανη και ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Αντιπρυτάνεων θεωρούνται άκυρα. Ομοίως, άκυρα θεωρούνται φάκελοι εκλογής ή/και ψηφοδέλτια που αφορούν την εκλογή Αντιπρυτάνεων και ανευρίσκονται στην κάλπη για την εκλογή Πρύτανη. Άκυροι επίσης θεωρούνται οι φάκελοι εκλογής και τα περιεχόμενά τους ψηφοδέλτια που ανευρίσκονται σε κάλπη όπου ψηφίζει άλλη ομάδα εκλεκτόρων από την ομάδα για την οποία προορίζονται οι συγκεκριμένοι φάκελοι.
 2. Κάθε υποψήφιος μπορεί με γραπτή δήλωση του, που απευθύνεται στην ΚΕΕ, να ορίσει το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 13 Μαΐου 2019 στις 14:00 έναν αντιπρόσωπο και έναν αναπληρωτή του. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι των υποψηφίων και οι αναπληρωτές τους μπορούν να παρίστανται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψηφοφορίας, καθώς και στην καταμέτρηση και διαλογή των ψήφων και μέχρι τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής. Οι υποψήφιοι, οι αντιπρόσωποι και οι αναπληρωτές τους δικαιούνται να υποβάλουν κάθε είδους ενστάσεις.

Ενστάσεις

 1. Ενστάσεις κατά του κύρους των εκλογών μπορεί να υποβάλει: α) κάθε εκλογέας εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Ιδρύματος και β) κάθε υποψήφιος κατά την εκλογή, ο αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής του.
 2. Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της ΚΕΕ έως τη σύνταξη του πρακτικού εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η ΚΕΕ.
 3. Λόγους ένστασης θεμελιώνουν ιδίως:

α) Η παραβίαση των διατάξεων του νόμου κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας ή κατά την εξαγωγή του εκλογικού αποτελέσματος ή κατά την ανακήρυξη των εκλεγέντων υποψηφίων.

β) Η ακυρότητα ή η εσφαλμένη καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και η εσφαλμένη διαλογή τωνψήφων. 

Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση να γνωστοποιηθεί άμεσα στο σύνολο των εκλεκτόρων του Ιδρύματος με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως δε: α) ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, β) με ανάρτησή της στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιδρύματος, και γ) με ανάρτησή της στους πίνακες ανακοινώσεων των Σχολών, των Τμημάτων και των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος και να τοιχοκολληθεί έξω από το εκλογικό κέντρο πριν την έναρξη της ψηφοφορίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα για το ΠΑΔΑ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr